Når en borger er sygemeldt fra ledighed

Det er vigtigt med en grundig udredning af den sygemeldtes kompetencer, da det åbner op for en samtale om, hvilke arbejdsområder, den sygemeldte skal raskmeldes til og/eller mulige arbejdsopgaver i en virksomhedspraktik.

Når man er ledig, er det essentielt, at den sygemeldte kan skimte en farbar vej til at skulle tilbage til arbejdsmarkedet allerede tidligt i sygemeldingen.

Byg videre på de gode erfaringer

Lettere psykiske sygdomme som angst, depression og stress kan både være årsag til hyppige og længerevarende ledighedsforløb, men kan også udløses af arbejdsløshed.

Vi anbefaler derfor, at sygedagpengemedarbejderen ser i journal-systemet, om der er forudgående sygemeldinger af samme årsag, så man kan bygge videre på tidligere erfaringer.

-

Hvis borgeren har gode erfaringer fra et tidligere arbejdssted og gerne vil opstarte i en virksomhedspraktik der, vil det være et godt sted at starte. Det vil være en afvejning i forhold til, om der er reelle beskæftigelsesmuligheder efterfølgende, men det kan sikre en mere tryg og forudsigelig hverdag i en startperiode.

Koordiner den behandlingsplan, der ligger fra egen læge el. anden behandler, med en optrapningsplan, så indsatserne kører parallelt. Hvis optrapningen går i stå undervejs, så tag kontakt til egen læge og få drøftet, om der skal reguleres på planen eller skånehensynene. Læs mere om at lave en fastholdelsesplan

Det kan være en god hjælp for den sygemeldte, hvis man i slutningen af sygemeldingen laver en fællessamtale med borgeren og dennes A-kasse og aftaler, hvordan overgangen skal være fra sygemeldt til raskmeldt ledig. Det kan være, at A-kassen har mulighed for at iværksætte et forløb i forbindelse med raskmeldingen, så borgeren ved præcis, hvad der skal ske.

Læs mere her om samarbejde med a-kasse

Har du spørgsmål?

Ring eller skriv til Anne Brændbyge, som sidder klar til at svare på dine spørgsmål. Gratis service for alle jobcentermedarbejdere i hele landet. 

Særligt, når en borger er sygemeldt fra beskæftigelse

Er borgeren delvist sygemeldt, vil der i de fleste tilfælde allerede foreligge en plan for tilbagevenden på fuldt omfang. Her bliver jobcentermedarbejderens opgave primært at understøtte den plan.

Læs mere
Viden og baggrund

Lovgivning og sygedagpenge

Få et overblik over de væsentligste love og regler i forbindelse med sygedagpengeopfølgning.

Læs mere