Hvem kan jeg ansætte?

Mange mennesker står i dag uden for arbejdsmarkedet. Læs mere om potentielle medarbejdere, som du kan ansætte i din virksomhed.

Nogle kan med ganske lidt hjælp og opkvalificering bidrage i fuldtidsjob, mens andre har udfordringer, der gør, at deltidsjob er deres mulige bidrag. Selvom vi lovgivningsmæssigt placerer mennesker i forskellige grupper, så er det vigtigt at huske på, at alle har vidt forskellige forudsætninger, udfordringer og muligheder for at bidrage på arbejdsmarkedet.

Søg inspiration her, ring til Cabi på telefon 8612 8855 eller tag kontakt til dit lokale jobcenter for sammen med dem at finde ud af, hvordan du bedst kan ansætte mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet.

Ansæt personer med handicap

Det kan sagtens lade sig gøre at kombinere job og handicap. Når en person har et handicap, er der forskellige muligheder for at knytte ekstra støtte til et job. Tag udgangspunkt i personens behov for støtte og tilrettelæg hjælpen derefter.

Læs mere om at ansætte personer med handicap 

 

Ansæt en flygtning

På mange arbejdspladser er mennesker, der er kommet til Danmark som flygtninge eller immigranter, en værdsat del af medarbejderstaben. 

Få gode råd og se små film om at træne dansk på arbejdspladsen, nyttig viden om kulturmøder, samarbejde og meget mere.

Læs mere om at ansætte flygtninge

Ansæt en ung

Alle unge skal kunne se frem til et liv i arbejde, men nogle unge har brug for en hjælpende indsats.

Virksomheden kan være trædestenen, der skaber fokus, skærper motivationen og giver den unge nogle holdepunkter på vejen videre. Virksomheden kan også tilføre struktur og dagligdag til den unges liv, som måske har været præget af manglende støtte fra voksne, misbrug, dårlig skolegang eller psykiske vanskeligheder.

Læs mere om at ansætte unge

Ansæt en i fleksjob

En medarbejder, der er ansat i fleksjob, er en fleksibel medarbejder på deltid, som kan hjælpe med at løse både små og større opgaver i din virksomhed. Medarbejderen bliver ansat på samme vilkår som alle andre medarbejdere. Du skal altså ikke bruge mere tid på administration, end du skal for dine øvrige medarbejdere.

Det er nemt - få overblik over, hvad du skal vide.

Læs mere om at ansætte en medarbejder i fleksjob

Seniorer på arbejdspladsen

Når du ansætter eller fastholder ældre og erfarne medarbejdere, bevarer du deres værdifulde arbejdskraft og viden. Læs, hvordan du med en bevidst indsats undgår fysisk og psykisk nedslidte medarbejdere, der stopper deres arbejdsliv for tidligt.

Læs mere om at ansætte og fastholde seniorer

Ansæt en veteran

Rigtig mange virksomheder har allerede fået øjnene op for de kompetencer, tidligere udsendte besidder. Kompetencer, der er efterspurgte af både private og offentlige arbejdsgivere som fx løsningsorienteret, gode til at samarbejde og tage beslutninger.

Virksomheder med mod på at rekruttere ledige veteraner kan hente inspiration her

 

Rekruttering fra kanten i stedet for mangel på arbejdskraft

Målrettet rekruttering af ledige fra ovenstående grupper er nødvendig for at kunne bidrage til en løsning på manglen på kvalificeret arbejdskraft i nogle brancher. Nu og fremover.

Vejen til job og selvforsørgelse kan for dem typisk begynde med opkvalificerende praktikforløb eller småjobs på få timer.

Afdæk opgaver i virksomheden, som skal løses eller som ikke bliver løst lige nu.

Gå systematisk til værks og få overblik med Cabis værktøj til afdækning af opgaver

Jobcentrene er til for dig og din virksomhed.

Kontakt dit lokale jobcenter

Case

Case: Byggemarked opkvalificerer og ansætter borgere fra kanten af arbejdsmarkedet

Hvad gør man som virksomhed, hvis man har svært ved at finde faglært og kvalificeret personale? XL-BYG Vorupgruppen rekrutterer borgere via jobcentret og udlærer selv de bedste til deres forretning. På den måde tager de socialt ansvar.

Læs case
Metode og værktøj

Guide til samarbejde med jobcentret

Et godt samarbejde med dit lokale jobcenter styrker din forretning, uanset om der er fokus på fastholdelse eller udvikling og rekruttering af medarbejdere. Brug guiden og se, hvilke muligheder du har for at bruge jobcentrets service optimalt.

Læs mere
Viden og baggrund, Metode og værktøj

Alternativ rekruttering

Tænk i alternativer, når I ansætter. Både nu og langsigtet. Gør strategisk rekruttering af ledige, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, til en del af jeres samlede rekruttering.

Læs om alternativ rekruttering
Case

JP Brød: Rekrutterer medarbejdere blandt flygtninge

Bagervirksomheden har gennem flere år taget flygtninge ind i praktik. Det er en kilde til rekruttering i et fag, som ellers er presset på at kunne finde arbejdskraft på grund af det hårde, fysiske arbejde og skæve arbejdstider.

Læs case
Case

Logistikkompagniet: Det sociale ansvar er en del af fødekæden

Logistik-virksomheden kombinerer sine koncepter inden for lager og logistik med en bevidst indsats for inklusion af udsatte borgere. Det sociale engagement drives af en blanding af forretning og følelsesmæssig forpligtelse.

Læs case
Publikation

Uudnyttet potentiale - overblik over borgere på kanten af arbejdsmarkedet

Overblikket giver et situationsbillede, hvad angår nøgletal (fra 2018), mens de faglige beskrivelser, herunder eksemplificeringen i forskellige livssituationer, har bred relevans.

Download her