Hvem kan jeg ansætte? 

Mange mennesker står i dag uden for arbejdsmarkedet. Læs mere om potentielle medarbejdere, som du kan ansætte i din virksomhed.

Nogle kan med ganske lidt hjælp og opkvalificering bidrage i fuldtidsjob, mens andre har udfordringer, der gør, at deltidsjob er deres mulige bidrag. Selvom vi lovgivningsmæssigt placerer mennesker i forskellige grupper, så er det vigtigt at huske på, at alle har vidt forskellige forudsætninger, udfordringer og muligheder for at bidrage på arbejdsmarkedet.


Inspiration: Hvem kan jeg ansætte

Ansæt personer med handicap

Det kan sagtens lade sig gøre at kombinere job og handicap. Når en person har et handicap, er der forskellige muligheder for at knytte ekstra støtte til et job.

Tag udgangspunkt i personens behov for støtte og tilrettelæg hjælpen derefter.

Ansættelse af personer med handicap

Ansæt en flygtning

På mange arbejdspladser er mennesker, der er kommet til Danmark som flygtninge eller immigranter, en værdsat del af medarbejderstaben. 

Få gode råd og se små film om at træne dansk på arbejdspladsen, nyttig viden om kulturmøder, samarbejde og meget mere.

Ansættelse af flygtninge

Ansæt en ung

Alle unge skal kunne se frem til et liv i arbejde, men nogle unge har brug for en hjælpende indsats.

Virksomheden kan være trædestenen, der skaber fokus, skærper motivationen og giver den unge nogle holdepunkter på vejen videre. Virksomheden kan også tilføre struktur og dagligdag til den unges liv, som måske har været præget af manglende støtte fra voksne, misbrug, dårlig skolegang eller psykiske vanskeligheder.

Ansættelse af unge

Ansæt en i fleksjob

En medarbejder, der er ansat i fleksjob, er en fleksibel medarbejder på deltid, som kan hjælpe med at løse både små og større opgaver i din virksomhed.

Medarbejderen bliver ansat på samme vilkår som alle andre medarbejdere. Du skal altså ikke bruge mere tid på administration, end du skal for dine øvrige medarbejdere.

Det er nemt - få overblik over, hvad du skal vide.

Ansættelse af medarbejder i fleksjob

Seniorer på arbejdspladsen

Når du ansætter eller fastholder ældre og erfarne medarbejdere, bevarer du deres værdifulde arbejdskraft og viden. Læs, hvordan du med en bevidst indsats undgår fysisk og psykisk nedslidte medarbejdere, der stopper deres arbejdsliv for tidligt.

Ansættelse af seniorer

Ansæt en veteran

Rigtig mange virksomheder har allerede fået øjnene op for de kompetencer, tidligere udsendte besidder. Kompetencer, der er efterspurgte af både private og offentlige arbejdsgivere som fx løsningsorienteret, gode til at samarbejde og tage beslutninger.

Ansættelse af veteraner

Rekruttering fra kanten i stedet for mangel på arbejdskraft

Målrettet rekruttering af ledige fra grupperne ovenfor er nødvendig for at kunne bidrage til en løsning på manglen på kvalificeret arbejdskraft i nogle brancher. Nu og fremover. Vejen til job og selvforsørgelse kan for dem typisk begynde med opkvalificerende praktikforløb eller småjobs på få timer.

Søg inspiration her, ring til Cabi på telefon 8612 8855 eller tag kontakt til dit lokale jobcenter for sammen med dem at finde ud af, hvordan du bedst kan ansætte mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet.
Metode og værktøj

Guide til samarbejde med jobcentret

Et godt samarbejde med dit lokale jobcenter styrker din forretning, uanset om der er fokus på fastholdelse eller udvikling og rekruttering af medarbejdere. Brug guiden og se, hvilke muligheder du har for at bruge jobcentrets service optimalt.

Læs mere

Cannot bind source type Lecoati.LeBlender.Extension.Models.LeBlenderModel to model type Cabi.Core.Models.GridModels.FeatureSectionViewModel.

Publikation

Uudnyttet potentiale - overblik over borgere på kanten af arbejdsmarkedet

Overblikket giver et situationsbillede, hvad angår nøgletal (fra 2018), mens de faglige beskrivelser, herunder eksemplificeringen i forskellige livssituationer, har bred relevans.

Download her
Metode og værktøj

Find opgaverne i virksomheden

Med et konkret værktøj bliver afdækningen af opgaver i virksomheden mere systematisk, og det bliver nemmere at få overblik.

Hent opgaveværktøjet

Har du spørgsmål til alternativ rekruttering 

Så kontakt Bente, Mette eller Trine, som kan svare på spørgsmål om, hvordan du kommer i gang, og hvad du skal være opmærksom på.