Fleksjob og ejerskab af virksomhed

Spørgsmål:  

Kan man være fleksjobansat i en virksomhed, man er (med)ejer af?
F.eks. hvis man via arv eller ægtefælles død bliver (med)ejer af den virksomhed, hvor man allerede er ansat i fleksjob?

Svar (24.1.2018):

For at den ansatte kan betragtes som lønmodtager og dermed berettiget til et fleksjob som lønmodtager, må personen ikke have et ejerskab, der medfører, at den pågældende har afgørende indflydelse i virksomheden. Dette vil fx være tilfældet, hvis den pågældende alene eller sammen med den nærmeste familie er indehaver af mere end 50% af selskabskapitalen. I så fald er den pågældende at betragte som selvstændig.

Man kan læse mere om definitionen på en selvstændig i bekendtgørelse nr. 1303 af 14/12-05 om drift af selvstændig virksomhed § 3.

Lovstof

Find information om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Se spørgsmål og svar på udvalgte dilemmaer.

Læs mere