Værktøj: Kompetencer og vejen frem

Seks tips til at skabe tydelighed omkring fremskridtene

Se her, hvad du kan gøre for at sikre tydelighed omkring mål og fremskridt i den nydanske medarbejders forløb i virksomheden.

1. Formål

Gør formålet med forløbet i virksomheden tydeligt. Skal nydanskeren lære sprog, lære en dansk arbejdsplads at kende eller træne særlige faglige kompetencer for at få jobbet?

Spørg om den nydanske medarbejder kender formålet (og bed ham/hende forklare det med egne ord).
Tal med den nydanske medarbejder om, hvad næste skridt efter evt. praktik er.

2. Delmål

Lav overskuelige delmål, så også de små fremskridt bliver tydelige. Find små konkrete mål, der skal arbejdes med til næste gang, I følger op.

3. Løbende opfølgning

Følg jævnligt op på forløbet, så I får gjort status. Aftal med jobcentret, hvordan de deltager undervejs. Det giver jer mulighed for så hurtigt som muligt at justere på det, der ikke fungerer. Som ny medarbejder har man brug for respons på, hvordan det går.

4. Fokus på både succeser og forbedringer

Husk både at tale om de områder, hvor der sker en positiv udvikling og de områder, hvor der skal forbedres. På den måde bliver der både sat fokus på det, der kører godt og på det, der skal arbejdes med.

5. Forventninger

Vær helt tydelig omkring, hvad I forventer af en medarbejder på jeres virksomhed. Det gør det lettere for den nydanske kollega at se, hvad han eller hun skal arbejde frem mod.

6. Hurtig reaktion

Reager hurtigt, hvis du oplever problemer undervejs. Alle problemer løses bedst, mens de er små.

Hent værktøjer

Her finder du konkrete værktøjer, du kan bruge til at skabe tydelighed omkring den enkelte medarbejders mål, fremskridt og udviklingspunkter i virksomheden.

Brug værktøjerne til at

  • illustrere mål og delmål i dialogen med nydanskeren
  • skabe overblik over nydanskerens kompetencer
  • dokumentere og følge nyerhvervede kompetencer.

Det er alt sammen med til at motivere medarbejderen og sætte nye mål.

Trappemodellen

undefined

Dialogværktøj, som du kan bruge undervejs i dialogen med den nydanske medarbejder til at illustrere, hvilke muligheder han eller hun har i virksomheden, efterhånden som medarbejderen opkvalificeres og mestrer konkrete opgaver, sproget m.v.

Læs mere om trappemodellen

Overbliksværktøj: Nødvendige kompetencer hos jer

undefined

Brug værktøjet her til at skabe overblik over, hvad man skal kunne for at få job i netop jeres virksomhed.

Det er særligt vigtigt, når I skal sætte relevante mål for forløbet hos jer.

Læs mere om overbliksværktøjet

Kortlægningsværktøj: Kompetencekort

undefined

Med kompetencekortet i hånden får du overblik over medarbejderens faglige, almene, personlige og sproglige kompetencer.

Læs mere om kompetencekortet

Træning uden for virksomheden

I mange tilfælde kan I sidemandsoplære nydanske medarbejdere på arbejdspladsen. Men i nogle tilfælde kan der også være brug for, at medarbejderen kommer på kursus (særligt relevant for medarbejdere i IGU-forløb). Det kan fx være AMU-kurser.

Læs mere om AMU-uddannelser for to-sprogede


Vil du vide mere om nydanskere og integration?

Læs mere her: 

Metode og værktøj

Overblik over muligheder og ordninger

Få overblik over de muligheder og ordninger virksomheder har for at ansætte eller åbne dørene for nydanske medarbejdere i kortere eller længere perioder - og få indblik i økonomien bag.

Læs mere om overblik og ordninger
Metode og værktøj

Onboarding af nydanskere

Her får du gode råd til, hvordan I kan forberede jer, inden virksomheden tager kandidater ind i praktik, løntilskud eller ordinære job, og hvordan I kommer godt fra start.

Læs mere og få gode råd
Metode og værktøj

Sikkerhed på arbejdspladsen: undgå arbejdsulykker og -skader

Sikkerhed er et vigtigt tema på alle arbejdspladser i Danmark. Arbejdsmiljølovgivningen gælder også for nydanskere i praktik eller løntilskud. Men det kan kræve en særlig indsats at sikre, at sikkerhedsprocedurerne bliver forstået, når det gælder medarbejdere, der stadig er ved at lære det danske sprog.

Se værktøjerne for sikkerhed på arbejdspladsen
Metode og værktøj

Sprog og kultur: Undgå misforståelser og konflikter

Misforståelser kan let opstå, når sproget stadig kan være en udfordring, og når forskellige kulturer og måder at tænke på mødes på arbejdspladsen.

Se værktøjerne for sprog og kultur