ESG - dokumentation

Rekruttering af ledige fra kanten af arbejdsmarkedet kan tælle med i din ESG-dokumentation

Rekruttering af ledige fra kanten af arbejdsmarkedet kan bidrage til et mere inkluderende arbejdsmarked og styrke jeres bæredygtige profil. 

Målrettet rekruttering og opkvalificering er en vigtig del af løsningen på mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Ved at rekruttere fra kanten af arbejdsmarkedet og give de mennesker, der har brug for det, en hjælpende hånd for at komme i beskæftigelse, får I som virksomhed ikke alene adgang til arbejdskraft. Det bidrager også økonomisk til samfundet og styrker jeres konkurrenceevne og brand. 

Ledige fra kanten af arbejdsmarkedet kan fx være: 

 • Personer med handicap/funktionsnedsættelse
 • Udsatte unge 
 • Tidligere dømte
 • Flygtninge
 • Personer med lang ledighed bag sig
 • Personer afklaret til fleksjob (på ledighedsydelse)
 • Personer i afklaring af arbejdsevne eller med behov for træning i sociale eller faglige områder, fx ressourceforløb eller aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. 

Læs mere om, hvem du kan ansætte

""

Hvilke data kan bruges til dokumentation af S'et i ESG?

 • Antal ansatte i virksomheden, fx opgjort som fuldtidsarbejdsstyrke (FTE) og antal lønansatte ("headcount")
 • Antal og andel af nyansatte medarbejdere, der ikke var i job, inden de blev ansat i virksomheden, fx opført for det seneste år
 • Antal ansatte i fleksjob
 • Antal ansættelser, hvor virksomhedens løn suppleres med ydelse fra jobcentret, fx småjobs på timeløn eller ansættelser med løntilskud
 • Antal ansættelser med socialt frikort
 • Antal virksomhedspraktikker samt trænings- og afklaringsforløb gennemført i samarbejde med jobcentre. Evt. suppleret af, hvor mange af disse forløb, der har ført til efterfølgende ansættelse i egen eller anden virksomhed. 

Hvor finder du data til dokumentation af S'et i ESG?

 • Log ind på VITAS og find tal for, fx hvor mange virksomheden har i fleksjob, virksomhedspraktik og løntilskud via fanen "statistik"
 • Tallene kan sammenlignes med  øvrige virksomheder eller brancher. Læs mere om hvordan på Benchmarkmodellen

ESG-dokumentation og GDPR

Når virksomheder offentliggør data på S’et i ESG, kan der være tale om videregivelse af personfølsomme oplysninger. Vær derfor særlig opmærksom på GDPR-reglerne.

Især i mindre virksomheder kan der være brug for at anonymisere oplysninger og historiefortælling, da det ellers gør det let at identificere enkeltpersoner ud fra data.Eksempler på, hvordan virksomheder arbejder med temaet: 

Fleksjobber på deltid

En virksomhed ansætter en ledig fleksjobber i en deltidsstilling på 12 timer om ugen. Medarbejderen skal udføre mindre serviceopgaver i tilknytning til virksomhedens kantine.

Opgaver fremfor fuldtidsstilling

En virksomhed har udfordringer med at finde en fuldtidsmedarbejder til en ledig stilling. Virksomheden tænker alternativt og opdeler i stillingen i grupper af opgaver. Der bliver ansat tre ledige i fleksjob til at løse dem.

Metode og værktøj

Benchmarkmodellen

Brug den til at måle, hvor god jeres virksomhed er i forhold til andre virksomheder til at tage socialt ansvar.

Læs mere om modellen
Viden og baggrund

Hvem kan jeg ansætte?

Mange mennesker står i dag uden for arbejdsmarkedet. Læs mere om de forskellige grupper i samfundet, som du kan give en håndsrækning.

Læs mere om rekruttering fra kanten
Publikation

Uudnyttet potentiale - overblik over borgere på kanten af arbejdsmarkedet

Overblikket giver et situationsbillede, hvad angår nøgletal (fra 2018), mens de faglige beskrivelser, herunder eksemplificeringen i forskellige livssituationer, har bred relevans.

Download her
Metode og værktøj

Skabelon til at dokumentere S'et i ESG

Hent ESG-skabelonen, så du nemt kan dokumentere på S'et i ESG. Vis din virksomheds sociale ansvarlighed i en let overskuelig skabelon.

Læs mere og hent skabelonen
Viden og baggrund

Socialt frikort

Et arbejdsfællesskab er et af de stærkeste fællesskaber, vi har. Socialt frikort-ordningen åbner muligheden for, at mennesker med komplekse sociale problemer bliver en del af fællesskabet.

Læs mere om socialt frikort

SPØRG CABI

Har du spørgsmål om ESG og socialt ansvar? 

Så kontakt Carsten, Ea eller Marianne. 

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |