Arbejdspladsvurdering - APV

Med en arbejdspladsvurdering - APV er det muligt at opnå bedre kendskab til sammenhængen mellem sygefravær og arbejdsmiljø. Brug det som aktivt redskab til at forebygge sygefravær.

Formålet med en APV er at gøre arbejdsmiljøproblemer synlige og løse dem.

Med en APV kan du arbejde mere systematisk og forebyggende med arbejdsmiljøet og sygefraværet på arbejdspladsen. Det er lovpligtigt at udarbejde en APV, men den er primært virksomhedens eget redskab til at kortlægge, prioritere og løse problemer med arbejdsmiljø. 

Du skal som leder lave en APV hver tredje år eller i forbindelse med større organisationsændringer. Det skal du gøre i samarbejde med sikkerhedsorganisationen eller de ansatte. Ledere i større virksomheder med egen sikkerhedsorganisation skal sikre, at sikkerhedsorganisationen er med i hele processen vedrørende APV’en. 

Ledere i mindre virksomheder, hvis størrelse ikke stiller krav om en sikkerhedsorganisation, skal inddrage medarbejderne.

Læs loven om Arbejdspladsvurdering

Sådan kommer du i gang med en APV

Begynd med at overveje følgende:

 • Hvilket mål skal du og dine medarbejdere have for at arbejde med APV?
  Kan I svare på det spørgsmål, er en vigtig forudsætning nået for at opnå reelle forbedringer og arbejde målrettet med forebyggelsesindsatsen.
 • Hvilke redskaber vil I bruge i forbindelse med gennemførelsen af APV'en?

Du skal ikke indsende jeres APV til nogen instanser. Du skal heller ikke have den godkendt af myndighederne. Men den skal være til rådighed på virksomheden for både Arbejdstilsynet, virksomhedens ledelse, arbejdsledere og de øvrige medarbejdere.

Arbejdstilsynet fører tilsyn med, at virksomheden har en skriftlig APV. Tilsynet tjekker også, at medarbejderne eller sikkerhedsorganisationen har deltaget i planlægningen og udarbejdelsen af APV’en.

En APV består af fem dele:

 1. En kortlægning af arbejdsmiljøforholdene på jeres arbejdsplads.
 2. En vurdering eller analyse af de problemer, som I opdager.
 3. En handlingsplan for arbejdsmiljøet, hvor I har prioriteret opgaverne.
 4. En plan for opfølgningen.
 5. En kortlægning af virksomhedens sygefravær. Lav fx en screening af jeres sygefravær med vores dialog-og screeningsværktøj HUSET:
  Gå til værktøj

I kan se en uddybning af de fem punkter på siden her

-

Få vejledning og svar på de typiske spørgsmål om APV-arbejdet på Arbejdstilsynets temaside

Hent et simpelt kortlægningsskema og et simpelt processkema på arbejdsmiljoweb.dk

Find inspiration, metoder og værktøjer til at gennemføre en god arbejdspladsvurdering på apvportalen.dk

""

Autoriseret arbejdsmiljørådgivning hos Cabi

Cabi er autoriseret til at rådgive om psykisk arbejdsmiljø. Vi kan hjælpe jer, hvis I har fået et rådgivningspåbud, eller hvis I ønsker at søge midler til forebyggende indsatser.

Læs mere om, hvad Cabi kan hjælpe jer med
Viden og baggrund

Forebyg stress

Stress kan påvirke din virksomheds kerneforretning og sætte den enkeltes trivsel på arbejdspladsen under pres.

Få råd og vejledning til forebyggelsen

SPØRG CABI

Har du spørgsmål til arbejdet med at lave en APV?

Tag fat i seniorkonsulent Marlene Fabrin, som sidder klar til at hjælpe jer videre i jeres arbejde.

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |