Virksomhedsforlagt undervisning

Der er mange fordele ved undervisning af medarbejdere på arbejdspladsen. Det har fx en positiv effekt på fastholdelsen af medarbejderne, og undervisningen er nemmere at passe ind i driften, fordi der ikke skal bruges tid på transport. Det er især relevant for dig at flytte undervisningen ud i virksomheden, hvis du har mange ufaglærte, lavtuddannede eller tosprogede medarbejdere.

Hvad er virksomhedsforlagt undervisning?

Virksomhedsforlagt undervisning er undervisning, der foregår ude i virksomhedens egne lokaler.

Det er især en fordel for de medarbejdere, der har dårlige erfaringer fra deres skoletid. Undervisningen retter sig mod den hverdag, medarbejderen kender, og underviserne kan anvende materialer og eksempler fra virksomheden. 

Fordele ved at flytte undervisningen ud på arbejdspladsen

 • Virksomheden får mere kvalificerede medarbejdere, der bliver i stand til at påtage sig nye opgaver
 • Flere tør deltage, fordi rammerne er trygge
 • Der er minimal spildtid for virksomheden
 • Kollegaerne bliver nysgerrige og interesseret, når en kollega går til undervisning i stedet for ud i produktionen
 • Som leder kan du bedre følge med i, hvad der foregår, og du kan kigge forbi og spørge til, hvordan det går
 • De hold, der er sammensat på tværs af afdelinger skaber bedre kontakt på tværs af virksomheden
 • Det styrker medarbejdernes tilhørsforhold og dermed fastholdelsen
 • Underviseren kan inddrage virksomhedens egne materialer fx manualer og lignende
 • Virksomheden skal ikke bruge midler på kørselsgodtgørelse.

Kom i gang med virksomhedsforlagt undervisning

Inden I går i gang

Ledelsen bør tage ejerskab, gå forrest og lede processen. Inden I går i gang, er det derfor en god idé at:

 • Inddrage underviseren i jeres forberedelse, hvor I tager stilling til og fortæller:
  • Hvad I skal i gang med?
  • Hvorfor I vil gøre det?
  • Hvordan I vil gøre det?
 • Overveje, hvordan I vil håndtere eventuel modstand fra medarbejdere
 • Finde ud af, hvem I skal starte med at involvere, fx tillidsvalgte eller andre nøglemedarbejdere. Er der medarbejdere, der kan være ambassadører og fortælle om deres oplevelser til de øvrige kolleger?
 • Lægge undervisningen i perioder med nedgang i produktionen, hvis det er muligt
 • Overveje, om vagtplanlæggeren skal inddrages, hvis undervisningen kræver større omrokering af vagter m.m.
Hvordan kommer man i gang?

Tag kontakt til jeres lokale kursusudbyder, fx den lokale AOF-afdeling.

Det er vigtigt at afholde indledende møder med underviserne, så I får forventningsafstemt valg af undervisning, inddragelse af temaer, antal undervisningsgange osv.

Med en forventningsafstemning vil I også kunne sikre, at undervisningen bliver så praksisnær som mulig.

De forskellige typer af undervisning

FVU-Dansk – For de, der ønsker at blive bedre til at skrive og læse dansk.

Læs mere om FVU-Dansk

FVU-Start – For de, der ønsker at blive bedre til at tale dansk og kende flere danske ord.

Læs mere om FVU-Start

FVU-Matematik – For de, der ønsker at blive bedre til at regne og bruge matematik.

Læs mere om FVU-Matematik

FVU-Digital – For de, der ønsker at lære at bruge de digitale værktøjer i smartphones, på tablets og computer.

Læs mere om FVU-Digital

OBU Test for ordblindhed og ordblindeundervisning.

Læs mere om OBU

Økonomi

Forberedende undervisning er statsfinansieret.

SVU er Statens voksenuddannelsesstøtte, hvor man kan søge refusion til medarbejdernes løn, når de har undervisning i arbejdstiden. 

Læs mere om SVU

Kompetencefonde Der findes forskellige kompetencefonde rettet både mod private og offentlige virksomheder, hvor man kan søge yderligere tilskud til dækning af lønudgifter. 

Læs mere om kompetencefonde

Tilrettelæggelse - forskellige modeller

Der kan være mange modeller for, hvordan man kan gennemføre undervisningsforløbene, og AOF fortæller, at de kan være meget fleksible i forhold til, hvordan det passer ind i virksomhedens hverdag.

 • FVU-Start for tosprogede er der gode erfaringer med at tilrettelægge, så der er undervisning 2-3 dage om ugen og arbejde de øvrige.
 • FVU-dansk i skriftlighed eller matematik kan bedre komprimeres.
 • OBU for mennesker med ordblindhed kan strækkes helt op til en dag om ugen i 10 uger.

”I en virksomhed med treholdsskift valgte vi at undervise om natten for natholdet. Det var simpelthen for svært for de medarbejdere at omstille sig til dagundervisning.” (Underviser, AOF)

I de fleste tilfælde dur det ikke at lave undervisningsdage i samme længde som en arbejdsdag, da det er en helt anden situation for medarbejderne at sidde på en skolebænk.

”Det er vigtigt, at virksomhederne forstår, at undervisningstid er noget andet end arbejdstid.” (Underviser, AOF)

 

""

Artikel

Højslev Tegl opnår bedre trivsel blandt sine medarbejdere med undervisning på arbejdspladsen

Ordblindeundervisning skabte gode resultater for arbejdsmiljøet hos Højslev Tegl.

Læs artiklen


"Det er helt essentielt, at det foregår på virksomheden. Her er medarbejderne specialister i deres arbejde. Mange har dårlige skoleerfaringer, men når det foregår på virksomheden, er det ikke skole på samme måde. Det er i stedet mig, som kommer udefra, og det giver en helt anden balance."

Underviser, AOF

Erfaringer fra andre virksomheder

Mange virksomheder fremhæver, at det gør det meget lettere at motivere medarbejderne til at deltage i undervisningen, når det foregår på arbejdspladsen, hvor de er vant til at møde, og hvor de er trygge. Især når det drejer sig om ordblindeundervisning, er der ekstra brug for tryghed på et lille hold, hvor man kender hinanden.

Samtidig skaber det synlighed om, hvad der foregår, over for de medarbejdere, som ikke deltager, og ledelsen kan følge med og vise interesse. 

At I tager hånd om jeres medarbejdere og deres trivsel, kan også være med til at profilere virksomheden som socialt ansvarlig.

Erfaringerne ude fra virksomhederne er, at undervisningen har en positivt effekt på virksomheders mulighed for at rekruttere og fastholde medarbejdere, udviklingen af virksomheden og dens produkter. Og så har det en teambuildende effekt i medarbejdergruppen.

”Mange af medarbejderne er blevet mere åbne for yderligere kompetenceudvikling. Og så er det fantastisk at se, når nogle af dem, der har meget dårlige skoleerfaringer, får mod på at deltage.”

HR-manager, Selfmade

Virksomheders gode råd

 • Identificér behovene. Hvad er det vigtigste, de skal lære? Undervisningen koster, men det betaler sig.
 • Der skal være konsensus om, at når en medarbejder er tilmeldt, så kan man ikke fra den ene dag til den anden trække dem ud pga. udfordringer i driften.
 • Alt bliver mere digitalt, så det er især vigtig for alle virksomheder, der har mange ufaglærte medarbejdere.
 • Vær opmærksom på, at det letter arbejdet i hverdagen, hvis medarbejderne får redskaber og mod til at bruge de forskellige hjælpemidler.
 • Du skal ville det og bare komme i gang!
""

Case om ordblindeundervisning i Viborg Kommune

Park og Vej tilbyder virksomhedsforlagt undervisning for at udvikle deres medarbejdere. Per Trinderup, som er ordblind, har haft stor glæde af undervisningen.

Læs casen

Vil du vide mere om, hvordan man kommer i gang med virksomhedsforlagt undervisning? 

Kontakt Anette eller Trine

Indholdet på hjemmesiden bygger på erfaringer fra AOF Midt og følgende virksomheder:

Brande Åcenter | Brunsgaard A/S | Forenede Service A/S | HKSCAN DENMARK A/S | Højslev Teglværk | Selfmade | Teknik og Miljø, Park og Vej i Viborg Kommune

Materialet er udarbejdet som en del af et fælles projekt mellem Cabi og AOF-Center Midtjylland