Ambassadører

Har du brug for sparring, inspiration eller gode råd til, hvordan netop din virksomhed kan bidrage til et mere rummeligt arbejdsmarked med plads til flere? Mange virksomheder har gode erfaringer med at gøre en indsats, der hjælper flere ind på arbejdsmarkedet. De kan hjælpe dig, der gerne vil i gang med at tage socialt ansvar. 

Becher Madsen Service

Becher Madsen Service samarbejder med jobcentre om rekruttering og praktikker for at hjælpe bl.a. unge med autisme eller andre udfordringer tilbage på arbejdsmarkedet med en succesoplevelse. 

BMS logo

BE installationer a/s

BE installationer lykkes med at give udsatte unge en chance ved blandt andet at have en høj andel af lærlinge i teamet.

BE Installationer

Bjerregaard ApS

Bjerregaard Aps har fokus på et godt socialt arbejdsmiljø og investering i ergonomisk korrekte hjælpemidler.

Logo Bjerregaard ApS

Borups Service ApS

Borups Service ApS har 106 personer ansat i fleksjob. De ansætter kun folk i fleksjob, og det kan de, fordi de kun søger opgaver, der er simple og rutineprægede. 

Borups Service ApS logo

Carls.nu

Carls.nu har succes med at have folk i praktik, jobafklaringsforløb og herefter fastansættelse, ansætte fleksjobbere, have studerende i praktik samt deltage i  mentorordninger.

Carls.nu logo

CJ Truckservice ApS

CJ Truckservice er specialiseret i ergonomisk korrekt udstyr til håndtering af paller. Produkterne har hjulpet funktionsnedsatte borgere tilbage på arbejdsmarkedet. De ansætter fleksjobbere og er aktive med at give unge en uddannelse

CJ Truckservice logo

Coop

I initiativet "Coop Crew" hjælper Coop udsatte unge med fritidsjob og lærepladser. I "Klar til start" laver de særlige ansættelsesforløb for mennesker med autisme.

Coop logo

Den Jyske Kontrolcentral A/S

Den Jyske Kontrolcentral ansætter bredt og laver ofte praktikker. De rekrutterer blandt grupper som ikke normalt finder vej til arbejdsmarkedet.

Den jyske kontrolcentral logo

DK ROOF A/S

DK Roof gør en generel indsats for, at mennesker fra kanten af samfundet kan blive en del af arbejdsmarkedet.

DK ROOF logo

EGISS A/S

Egiss støtter kollegaer fra kanten af arbejdsmarkedet og har lang erfaring med at bygge samarbejder op, hvor forskelligheder kan rummes i en arbejdshverdag.

Egiss A/S logo

Esbjerg Tubular Services

Esbjerg Tubular Services vil rumme forskellighed og hjælpe mennesker ud på arbejdsmarkedet igen. Samarbejder med de lokale myndigheder om at give ledige fra kanten af samfundet fodfæste samt genvinde tro på egne evner og ressourcer. 

Logo Esbjerg Tubular Services

Frede Andersen & Søn

Frede Andersen & Søn arbejder bredt for at fastholde medarbejdere. De har et tæt samarbejde med kommunerne for at hjælpe borgere fra kanten ind på arbejdsmarkedet. 

Frede Andersen og Søn logo

GreenMind A/S

GreenMind tager unge mennesker ind, som måske ikke har fundet deres rette hylde. Det giver de unge en tro på, at de kan lykkes, og at der findes et job til dem derude.

Greenmind logo

Hadsten Computer

Hadsten Computer inkluderer medarbejdere med flere forskellige diagnoser. De ser, hvem personen er, og hvad vedkommende kan, og løfter medarbejderen derfra og i det tempo, der passer. 

Logo Hadsten Computer

JobCare A/S

JobCare A/S har fokus på fastholdelse og tilpassede ansættelsesforhold for at sikre diversitet og en god work-life balance.

Jobcare logo

KHRS ApS

KHRS tager socialt ansvar ved rekruttering og opkvalificering af integrationsborgere langt fra arbejdsmarkedet gennem en helhedsorienteret fastholdelsesstrategi. 

KHRS logo

Kids-world

Kids-world inviterer folkeskoleklasser på rundvisning, tager lokale skoleelever i virksomhedspraktik og tilbyder fritidsjob for unge ned til 13 år. De samarbejder med kommunale tilbud om at hjælpe unge, der har det svært, med at finde retning i livet.

-

Lederne

Lederne er en del af Lederalliancen, som har til formål at inspirere andre virksomheder og ledere til at ansætte unge uden for job og uddannelse. Ledernes Hovedorganisation har unge ansat på få timer om ugen, og der er mulighed for ansættelser med socialt frikort. De samarbejder med den lokale skole og inviterer eleverne på virksomhedsbesøg samt tilbyder erhvervspraktik. 

Logo lederne

Nybo Workwear A/S

Nybo Workwear samarbejder med jobcenteret og har på deres lager løbende borgere i udredning til fx fleksjob. Selvom borgerne kan have eksempelvis psykiske udfordringer, så ender praktik eller udredningsforløb i Nybo Workwear ofte med ansættelse i fx fleksjob.

Nybo Workwear logo

Pana ApS

Pana har fokus på at skabe en virksomhed, hvor diversitet i alder, køn, fysik og psykisk kunnen samt etnicitet er en naturlighed.  

Pana logo

Proshop a/s

Proshop er en rummelig arbejdsplads, som gør en stor indsats for diversitet og for at hjælpe mennesker fra kanten tilbage på arbejdsmarkedet. De træner, støtter, udvikler og skaber trygge rammer for positiv udvikling, hvor medarbejdere og ledelse sammen opnår succes ved hjælp af kontinuerlig kommunikation.

-

Randers FC

Randers FC hjælper udsatte unge i fritidsjob gennem sponsornetværket. Derudover har de flere indsatser, der har til formål at hjælpe unge med at finde deres vej i livet gennem uddannelse og beskæftigelse. 

Randers FC logo

Salling Group

Salling Group hjælper udsatte ledige tættere på job, fx via sprogtrænings- og opkvalificeringsforløb eller brancheskift. De samarbejder med jobcentret og bruger ansættelsesformer som fleksjob, skånejob, deltid, fuldtid, kombi-job, studiejob og fritidsjob. Salling Group arbejder sideløbende med fastholdelse, tilknytning og tiltrækning på mange forskellige personalegrupper.

Salling Group logo

Schoeller Plast Enterprise A/S

Schoeller Plast inspirerer unge til uddannelse via skolebesøg. Samarbejder med FGU og med jobcentret for at rekruttere unge eller medarbejdere i fleksjob. 

Schoeller Plast logo

Simply Cooking A/S

Simply Cooking ser potentielle nye medarbejdere, hvor de er, og tilpasser arbejdsopgaverne derefter, så alle har en succes. De opkvalificerer ledige borgere og tilbyder dem job, hvis muligt. 

Simply Cooking logo

Smartkidz

Smartkidz har gode erfaringer med at ansætte personer med psykiske udfordringer. De har fokus på at skabe et rummeligt og trygt arbejdsmiljø, hvor de ansatte hjælper hinanden

Smartkidz logo

Social Craft

Social Craft har udelukkende medarbejdere fra kanten af arbejdsmarkedet. De vil vise, at det er muligt at vækste og drifte en virksomhed på markedsvilkår, med det formål at skabe arbejdspladser til alle mennesker.

Social Craft logo

St. Hippolyt Nordic A/S

St. Hippolyt giver plads til mennesker med fysiske og psykiske udfordringer.
Det sker bl.a. i fleksjobs, fritidsjobs og praktikker.

Logo St. Hippolyt

Søstrene Grene

Søstrene Grene arbejder med diversitet, fastholdelse og sygefravær. De henter blandt andet en del af medarbejderstaben blandt mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. 

Søstrene Grene logo

Temashop

Hos Temashop er døve, fleksjobbere og personer med psykiske udfordringer en naturlig del af medarbejderstaben. De har også løbende praktikanter og elever under uddannelse. Målet er at være en inkluderende arbejdsplads, hvor alle har mulighed for at indfri deres særlige potentiale.

Logo Temashop

Skal din virksomhed stå her? 

Er din virksomhed også med til at få flere fra kanten af arbejdsmarkedet i job? 

Fortæl os, hvad I bidrager med, og hvordan I kan inspirere andre virksomheder. 

Udfyld formular 


Andre ambassadører, der arbejder for et socialt bæredygtigt arbejdsmarked

 

""

CSR People Prize – dem, der går forrest

Nogle virksomheder viser vejen til et mere bæredygtigt arbejdsmarked med plads til flere. Det anerkender Cabi med uddelingen af CSR People Prize. Se, hvad de mange vindere har gjort.

Læs mere om CSR People Prize


Cases – virksomheder, der er ambassadører for sagen

Læs her eksempler på, hvordan virksomheder tager socialt ansvar ved enten at fastholde deres medarbejdere eller ansætte udsatte ledige.

Cases til fri inspiration

""

""

Advisory Board inspirerer

Små og store virksomheder er repræsenteret i Cabis Advisory Board. Medlemmerne sætter egne erfaringer og udfordringer i spil for at kunne påvirke og fremme socialt ansvar på arbejdsmarkedet.

Læs mere om Advisory Board Cabi


Cabis bestyrelse sætter kursen

Medlemmerne i Cabis bestyrelse er drevet af en fælles motivation for at give udsatte ledige fodfæste på arbejdsmarkedet. De arbejder for, at flere kan blive en del af et fællesskab, der giver værdi til den enkelte og til samfundet.

Læs mere om Cabis Bestyrelse

""

 

SPØRG CABI

Bliv klogere på at tage socialt ansvar

Kontakt Marianne og få gode råd til, hvad netop din virksomhed kan gøre.

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |

Portrætbillede Marianne Lyngberg Nilsson