Mangler du arbejdskraft?

Hvis du mangler arbejdskraft, er det oplagt at overveje en veteran uden fast tilknytning til arbejdsmarkedet som din næste medarbejder. Vi har samlet alt det, du bør vide alt efter, hvor i processen I befinder jer. 

Hvor er du i processen?

Jeg overvejer at ansætte en veteran

Jeg er undervejs med at ansætte en veteran

Jeg mangler overblik over muligheder for rådgivning og støtte til at ansætte en veteran

Få råd til at rekruttere tidligere udsendte

Alle veteraner kommer retur fra deres udsendelse med helt særlige oplevelser. Størstedelen af dem føler sig styrket efterfølgende.

En mindre del af veteranerne vender hjem med skader på krop eller sjæl, hvilket kan betyde, at de har behov for nogle særlige hensyn.

Som virksomhed kan du orientere dig om rekruttering og onboarding af skadede veteraner her i folderen

Download folder

Når du overvejer at ansætte en veteran

Fordele ved at ansætte veteraner

Mennesker med militær uddannelse og en udsendelse bag sig oparbejder en række kompetencer, som gør dem til rigtig god arbejdskraft i mange forskellige stillinger på alle niveauer i det civile. En række af disse kompetencer stammer fra den militære kultur, der prioriterer klare rammer og ansvarsområder samt tydelig struktur meget højt.

Veteraner er også specialister

En militær karrierevej giver desuden anledning til, at veteraner specialiserer sig på meget forskellige områder. Mange soldater i Forsvaret varetager højt specialiserede opgaver, som de er uddannet til at udføre under svære vilkår. En udsendelse til verdens brændpunkter vidner desuden om, at veteraner er mennesker, der kan anvende alle deres kompetencer. Også når noget spidser til.

Veteraner har stærke generelle kompetencer med sig fra den militære karriere, herunder: 

Høj arbejdsmoral
 • Stor ansvarsfølelse
 • Høj disciplin
 • Arbejder hårdt og yder meget
 • Pligtopfyldende og vedholdene: ”Gør, hvad der skal til for at løse opgaven - også når det er hårdt.”
 • Mødestabile og kommer til tiden
 • Præcision: Udfører opgaven til punkt og prikke og overholder aftaler. 
Organisatorisk forståelse
 • Anerkender værdien af hierarki og ansvarsområde
 • Gode til at begå sig i tydelige hierarkier
 • Dygtige til at skabe tydelig struktur, rammer, funktionsbeskrivelser og klare ansvarsområder
 • Stor erfaring med planlægning og logistik.
Sociale kompetencer
 • Gode til at samarbejde; man er et team og kan ikke det hele selv
 • Pålidelige
 • Stoler på hinanden
 • Loyale
 • Opmærksomme på vigtigheden af et godt internt fællesskab og oparbejder gensidig respekt
 • Viser stor hjælpsomhed og rummelighed.
Kompetencer inden for problemløsning
 • Kreative
 • Årvågne
 • Handlings- og løsningsorienterede og deraf en ligefrem jargon
 • Lærenemme: Tilegner sig kompetencer hurtigt
 • Robuste og gode under pres.

Når du har en veteran i spil til en stilling

Fokuser på matchet mellem dine opgaver og veteranens kompetencer og erfaringer

For dig, der ansætter, kan det være en udfordring at finde ud af, hvilke opgaver en veteran kan varetage i din virksomhed. 

Undersøg veteranens konkrete kompetencers match med dine opgaver:

 • Hvilke konkrete opgaver har veteranen udført i sin militære ansættelse og udsendelse?
 • Hvilke kompetencer har veteranen oparbejdet for at kunne udføre disse opgaver?
 • Passer veteranens konkrete kompetencer og udførte opgaver til indholdet af den stilling, du søger en kandidat til?

Tæm din nysgerrighed og hold fokus på det relevante i veteranens professionelle baggrund

Arbejdssituationer, hvor liv og død er på spil, er heldigvis ikke hverdag på de fleste arbejdspladser. Det er derfor forståeligt og naturligt, at en kommende arbejdsgiver rent menneskeligt kan være nysgerrig på en veterans personlige oplevelser fra udsendelser.

Mange veteraner oplever dog i varierende grad at føle sig fremmedgjort fra det ikke-militære samfund ved at blive udspurgt om personlige detaljer fra deres deltagelse i militære operationer.

Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt, at du holder fokus på det, som er relevant i forhold til veteranens baggrund.

Fokuser på det relevante for dig som arbejdsgiver

 • Spørg specifikt til det faglige indhold af veteranens militære opgaver og ansvar
 • Giv udtryk for, at du er interesseret i, hvad veteranen kan og ikke, hvad han/hun har gjort
 • Spørg eventuelt, om der er noget, veteranen mener, du som arbejdsgiver bør vide
 • Afhold dig fra spørgsmål som:
  • Har du været udsendt på nogle af de ”store” missioner?
  • Er du okay efter din udsendelse?

Hvilken hjælp kan du som virksomhed få til at ansætte veteraner?

Kommuner og jobcentre kan hjælpe virksomheder med at ansætte veteraner, herunder med at gøre brug af generelle muligheder og ordninger, som du kan læse mere om her:

Særlig jobordning for veteraner

Som et led i den danske veteranindsats har Folketinget vedtaget "Lov om jobordning for veteraner". Loven trådte i kraft den 1. januar 2017 og skal give de veteraner, som står på kanten af arbejdsmarkedet, bedre mulighed for at få et aktivt arbejdsliv.

Loven giver offentlige arbejdsgivere mulighed for at give kvalificerede veteraner fortrinsret til ledige stillinger og giver samtidig arbejdsgivere, som ansætter veteraner, mulighed for at søge en jobpræmie på 50.000 kr. Læs mere på Veterancentrets hjemmeside om jobordning for veteraner

Gode råd til at ansætte veteraner

Bilka i Næstved ansatte Anker som lagerassistent, efter Salling Group mødte ham til et Cabi-arrangement.

Læs Ankers råd til, hvorfor du skal ansætte en veteran, og hvad processen kræver

Hydrema i Nordjylland har mange års erfaringer med at ansætte veteraner. Se en række gode råd til at ansætte fra Service Manager Per Tony Frederiksen

Virksomheder og veteraner mødes på Facebook 

Bliv medlem og opret dit næste jobopslag her, eller læs en veterans uopfordrede ansøgning.

Bliv medlem af gruppen her

Metode og værktøj

Briefing & Kaffe

Briefing & Kaffe er et enkelt koncept, hvor virksomheder åbner dørene og giver en kop kaffe på et fastsat tidspunkt i en bestemt uge landet over eller i et afgrænset område.

Læs mere om konceptet

Brug for hjælp til at ansætte en veteran?

Klik på din region for at finde kontaktoplysninger:

Andre veje til at ansætte en veteran

Velkommen Hjem

Velkommen Hjem er en organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv tættere på hinanden - til gavn for samfundet, virksomhed og veteran*.

*Velkommen Hjem samarbejder med Jobindex.dk. Er du virksomhedsbruger på Jobindex.dk og ønsker at gå i dialog med en veteran til en ledig stilling, så skriv *veteran i søgefeltet i CV-databasen og find en kvalificeret kandidat. 

Vil du vide mere om veteraner, psykiske skader og PTSD?

Læs mere her:

Viden og baggrund

Veteraner - psykiske skader og PTSD

Det er vigtigt at have forståelse for, at psykiske skader og PTSD kan ramme veteraner efter udsendelse.

Få råd og vejledning her

Alle billeder på siderne, der afbilder danske soldater, øvelser, missioner o.lign. er venligst udlånt af Forsvarsgalleriet.