Mangler du arbejdskraft?

Hvis du mangler arbejdskraft, er det oplagt at overveje en veteran uden fast tilknytning til arbejdsmarkedet som din næste medarbejder. Vi har samlet alt det, du bør vide alt efter, hvor i processen I befinder jer. 

Hvor er du i processen?

Jeg overvejer at ansætte en veteran

Jeg er undervejs med at ansætte en veteran

Jeg mangler overblik over muligheder for rådgivning og støtte til at ansætte en veteran

Få gode råd til at rekruttere veteraner

Alle veteraner kommer retur fra deres udsendelse med helt særlige oplevelser. Størstedelen af dem føler sig styrket efterfølgende.

En mindre del af veteranerne vender hjem med skader på krop eller sjæl, hvilket kan betyde, at de har behov for nogle særlige hensyn.

Læs mere om rekruttering og onboarding af veteraner

Når du overvejer at ansætte en veteran

Fordele ved at ansætte veteraner

Mennesker med militær uddannelse og en udsendelse bag sig oparbejder en række kompetencer, som gør dem til rigtig god arbejdskraft i mange forskellige stillinger på alle niveauer i det civile. En række af disse kompetencer stammer fra den militære kultur, der prioriterer klare rammer og ansvarsområder samt tydelig struktur meget højt.

Veteraner er også specialister

En militær karrierevej giver desuden anledning til, at veteraner specialiserer sig på meget forskellige områder. Mange soldater i Forsvaret varetager højt specialiserede opgaver, som de er uddannet til at udføre under svære vilkår. En udsendelse til verdens brændpunkter vidner desuden om, at veteraner er mennesker, der kan anvende alle deres kompetencer. Også når noget spidser til.

Hvis veteranen er skadet

Ifølge Veterancentret vurderer man, at hver 10. veteran vil opleve symptomer på svær depression eller PTSD. I de tilfælde, sørg derfor for at have forventningsafstemt opgaverne helt ned i detaljer. Gør eventuelt brug af en fagprofessionel fx en beskæftigelsesrådgiver fra Veterancentret eller veterankoordinatoren for den pågældende kommune. 

Veteraner har stærke generelle kompetencer med sig fra den militære karriere, herunder: 

Høj arbejdsmoral
 • Stor ansvarsfølelse
 • Høj disciplin
 • Arbejder hårdt og yder meget
 • Pligtopfyldende og vedholdende: ”Gør, hvad der skal til for at løse opgaven - også når det er hårdt.”
 • Mødestabile og kommer til tiden
 • Præcision: Udfører opgaven til punkt og prikke og overholder aftaler. 
Organisatorisk forståelse
 • Anerkender værdien af hierarki og ansvarsområde
 • Gode til at begå sig i tydelige hierarkier
 • Dygtige til at skabe tydelig struktur, rammer, funktionsbeskrivelser og klare ansvarsområder
 • Stor erfaring med planlægning og logistik.
Sociale kompetencer
 • Gode til at samarbejde; man er et team og kan ikke det hele selv
 • Pålidelige
 • Stoler på hinanden
 • Loyale
 • Opmærksomme på vigtigheden af et godt internt fællesskab og oparbejder gensidig respekt
 • Viser stor hjælpsomhed og rummelighed.
Kompetencer inden for problemløsning
 • Kreative
 • Årvågne
 • Handlings- og løsningsorienterede og deraf en ligefrem jargon
 • Lærenemme: Tilegner sig kompetencer hurtigt
 • Robuste og gode under pres.

Når du har en veteran i spil til en stilling

Fokuser på matchet mellem dine opgaver og veteranens kompetencer og erfaringer

For dig, der ansætter, kan det være en udfordring at finde ud af, hvilke opgaver en veteran kan varetage i din virksomhed. 

Undersøg veteranens konkrete kompetencers match med dine opgaver:

 • Hvilke konkrete opgaver har veteranen udført i sin militære ansættelse og udsendelse?
 • Hvilke kompetencer har veteranen oparbejdet for at kunne udføre disse opgaver?
 • Passer veteranens konkrete kompetencer og udførte opgaver til indholdet af den stilling, du søger en kandidat til?

Tæm din nysgerrighed og hold fokus på det relevante i veteranens professionelle baggrund

Arbejdssituationer, hvor liv og død er på spil, er heldigvis ikke hverdag på de fleste arbejdspladser. Det er derfor forståeligt og naturligt, at en kommende arbejdsgiver rent menneskeligt kan være nysgerrig på en veterans personlige oplevelser fra udsendelser.

Men som arbejdsgiver er det vigtigt, at du holder fokus på det, som er relevant i forhold til de opgaver, som veteranen skal løse hos jer. 

Fokuser på det relevante for dig som arbejdsgiver

 • Spørg specifikt til det faglige indhold af veteranens militære opgaver og ansvar
 • Giv udtryk for, at du er interesseret i, hvad veteranen kan og ikke kan 
 • Spørg, om der er noget, veteranen mener, at du som arbejdsgiver bør vide om eventuelle hensyn i det daglige

Hvilken hjælp kan du som virksomhed få til at ansætte veteraner?

Kommuner og jobcentre kan hjælpe virksomheder med at ansætte veteraner, herunder med at gøre brug af generelle muligheder og ordninger, som du kan læse mere om her:

Særlig jobordning for veteraner

Som et led i den danske veteranindsats har Folketinget vedtaget "Lov om jobordning for veteraner". Loven trådte i kraft den 1. januar 2017 og skal give de veteraner, som står på kanten af arbejdsmarkedet, bedre mulighed for at få et aktivt arbejdsliv.

Loven giver offentlige arbejdsgivere mulighed for at give kvalificerede veteraner fortrinsret til ledige stillinger og giver samtidig private arbejdsgivere, som ansætter veteraner med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på minimum 15 timer, mulighed for at søge en jobpræmie på 50.000 kr. Det kan man, når veteranen har været ansat i mindst 26 uger.

Læs mere på Veterancentrets hjemmeside om jobordning for veteraner

Hydrema har flere veteraner ansat

Ved virksomheden Hydrema i Nordjylland har de flere veteraner ansat. Her løser veteranerne mange forskellige typer opgaver med stor succes.

Hør Service Manager i virksomheden, Per Tony Frederiksen, fortælle mere i videoen her:

Veterans tre gode råd til virksomheder

Bilka i Næstved ansatte Anker som lagerassistent, efter Salling Group mødte ham til et Cabi-arrangement.

Læs Ankers råd til, hvorfor du skal ansætte en veteran, og hvad processen kræver

-

Kom med i Facebookgruppen

Opret et jobopslag eller læs en veterans uopfordrede ansøgning og find din næste medarbejder blandt veteraner, der er klar til at tage næste skridt.

Bliv medlem

-

Brug for hjælp til at ansætte en veteran?

Du kan få hjælp til at ansætte en veteran gennem veterankoordinatoren i kommunen eller beskæftigelsesrådgiverne i Veterancentret. 

Veterankoordinatoren er en person i en kommune, som arbejder tværfagligt med veteraner på fuldtid eller deltid. På Veterancentrets hjemmeside kan du finde kontaktoplysninger på veterankoordinatorerne i Danmark.

Find kontaktinfo for veterankoordinatorerne

Ring til Veterancentret på 7281 9700 for at komme i kontakt med en beskæftigelsesrådgiver.

Andre veje til at ansætte en veteran

Velkommen Hjem

Velkommen Hjem er en organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv tættere på hinanden - til gavn for samfundet, virksomhed og veteran*.

*Velkommen Hjem samarbejder med Jobindex.dk. Er du virksomhedsbruger på Jobindex.dk og ønsker at gå i dialog med en veteran til en ledig stilling, så skriv *veteran i søgefeltet i CV-databasen og find en kvalificeret kandidat. 

Vil du vide mere om veteraner, psykiske skader og PTSD?

Viden og baggrund

Veteraner - psykiske skader og PTSD

Det er vigtigt at have forståelse for, at psykiske skader og PTSD kan ramme veteraner efter udsendelse.

Få råd og vejledning her

Alle billeder på siderne, der afbilder danske soldater, øvelser, missioner o.lign. er venligst udlånt af Forsvarsgalleriet.