Pligter og muligheder i opfølgningen

Hvis din medarbejder er sygemeldt igennem længere tid, er der flere ting, du kan iværksætte for at mindske fraværsperioden. Der er nogle ting i lovgivningen om sygefravær, du skal være opmærksom på - specielt i de første uger af sygdomsperioden. Vi guider dig igennem de skridt, der er.

Nogle ting iværksættes af jobcentret, andre kan du selv tage initiativ til.

1. Anmeld fravær til kommunen

Du har som leder af en virksomhed pligt til at anmelde en medarbejders sygefravær til kommunen inden fem uger. Hvis du ikke overholder denne frist, mister virksomheden mulighed for at modtage sygedagpengerefusion.

Du kan anmelde sygdom og indberette til kommunen efter den lovpligtige sygesamtale på virk.dk (virksomhedernes digitale indgang til det offentlige)

Pr. 1. juli 2014 trådte en ny opfølgningsmodel i kraft. Den medfører, at du i forbindelse med din anmeldelse får mulighed for at besvare følgende tre spørgsmål:

  1. Hvilke arbejdsfunktioner er påvirket af sygdommen?
  2. Hvor længe har sygdommen påvirket arbejdet?
  3. Har I forsøgt at tilpasse arbejdet til medarbejdernes tilstand?

Få et overblik over de væsentligste love og regler i forbindelse med sygedagpengeopfølgning

2. Sygefraværssamtaler

Som arbejdsgiver skal du afholde sygefraværssamtaler med alle helt eller delvist sygemeldte medarbejdere senest fire uger efter første dag med fravær. I mister dog ikke refusion, hvis sygefraværet anmeldes rettidigt til kommunen, uden at samtalen holdes.

3. Lav fastholdelsesplan

Den sygemeldte medarbejder har ret til at få lavet en fastholdelsesplan i samarbejde med sin arbejdsgiver. Planen kan laves (i alle faser af fraværet), hvis I forventer, at sygemeldingen vil vare mere end otte uger.

Her kan du downloade

Skabelon til fastholdelsesplan

Vejledning i brugen af den

4. Mulighedserklæring

Du kan anvende mulighedserklæringen, når du er i tvivl om, hvilke hensyn der skal tages, for at den sygemeldte medarbejder kan vende helt eller delvist tilbage til arbejdet.

En mulighedserklæring består af to dele:

  • Del 1 af erklæringen skal I udfylde. Her skal I bl.a. beskrive, hvad den sygemeldte fejler, og hvilke arbejdsfunktioner den sygemeldte derfor ikke kan udføre i virksomheden, samt hvilke skånebehov det eventuelt medfører. Du skal indkalde medarbejderen til en samtale om erklæringen – det kan du eventuelt gøre i forbindelse med den lovpligtige fire ugers samtale.

  • Del 2 af erklæringen skal lægen udfylde: En lægelig vurdering af om man på baggrund af en samtale med den sygemeldte vurderer, at helbredssituationen matcher jobfunktionerne, eller om der er behov for at skåne i en periode.

Læs mere om lovgivnings krav til Arbejdsgivers indsats ved sygefravær

5. Hyppig kontakt

Det er vigtigt, at I holder en god kontakt med den sygemeldte medarbejder for at sikre at fraværsperioden bliver så kort som muligt og at forebygge problemer, når medarbejderen vender tilbage til arbejdet igen. 

Kontakten kan, ud over telefonsamtaler, ske ved, at den sygemeldte medarbejder kommer på besøg. En god kontakt til kollegerne kan være afgørende, når medarbejderen skal genoptage arbejdet. Få gode råd til, hvordan du holder den løbende kontakt med medarbejderen

6. Aftale ved kronisk sygdom

Når du vælger at fastholde en medarbejder med væsentligt forøget fraværsrisiko og tilbagevendende sygeperioder af kort varighed, vil det normalt betyde øgede udgifter til løn eller dagpenge under sygdom. Du kan dog få en økonomisk håndsrækning med en § 56-aftale.

Læs lov om sygedagpengerefusion fra første sygedag ved kronisk sygdom (§56-58a)

7. Kontakt fra jobcentret

Jobcentret skal følge op på sygemeldingen efter otte ugers fravær. I den forbindelse bliver I kontaktet af jobcentret. Målet er at undersøge muligheden for at medarbejderen kan vende tilbage til jobbet samt at drøfte hvilken støtte, der eventuelt skal til. 

I vil efterfølgende løbende blive kontaktet af jobcentret under medarbejderens sygefravær – dette for at sikre at medarbejderen vender tilbage så tidligt som muligt og at vejlede om, hvordan I kan fastholde og forebygge i fremtiden.

8. Delvis raskmelding

Delvis raskmelding er en mulighed for, at medarbejderen kan genoptage dele af arbejdet inden vedkommende er helt rask. En aftale om en delvis raskmelding laves mellem medarbejder, arbejdsgiver og jobcentret.

9. Inden tilbagevenden

Det er vigtigt, at I sammen med medarbejderen forbereder, hvordan tilbagevenden til arbejdspladsen kan foregå.

Arbejdsopgaver og ansvarsområder skal afpasses i forhold til de timer og den form, medarbejderen vender tilbage med.

Læs mere om hvad du skal være opmærksom på, når din medarbejder vender tilbage 

Hvad koster jeres sygefravær?

Ofte hører vi, at virksomhederne har udsigt til økonomisk gevinst, hvis de nedbringer fraværet. Men hvor stor er gevinsten egentlig, og hvornår er en investering i forebyggende tiltag tjent hjem?

Beregningen giver jer et konkret grundlag at arbejde ud fra, når I skal drøfte forebyggelse og håndtering af sygefravær og prioritere indsatsen.

Prøv Cabis sygefraværsberegner

Kan ordninger som fx delvis raskmelding, løntilskud, § 56 og hjælpemidler til arbejdet gøre en forskel for din virksomhed?

Tag en snak med jobcentret om mulighederne - det er jobcentret, som godkender og bevilliger midlerne.

Find dit lokale jobcenter 

Brug for gratis råd og sparring om sygefravær?

Kontakt vores rådgivere og få en dialog om de udfordringer og spørgsmål, du sidder med. 

Seneste nyheder

En konference sætter fokus på arbejdsrelateret vold, chikane og trusler, som rammer i fritiden

Arbejdsrelateret vold og chikane rykker ind i ansattes privatliv

​Det er en kendt sag, at ansatte i fx politiet, kriminalforsorgen og psykiatrien risikerer at blive udsat for vold, trusler og chikane på grund af deres arbejdes karakter. Men også ansatte i jobcentre, banker på skoler og mange andre steder udsættes for trusler og chikane gennem fx sociale medier. Den digitale chikane respekterer ikke lukketid og sniger sig ind i ansattes privatliv.

Du skal gøre din virksomhed attraktiv, hvis du vil holde på seniormedarbejderne

Seniorer vil gerne blive længere på arbejdsmarkedet

Gennem de seneste 15 år er tilbagetrækningsalderen steget markant, viser ny forskning fra VIVE. Men virksomheder skal gøre noget for at fastholde dygtige ældre medarbejdere, siger forsker.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard vil gennemføre regeringens planer om tidlig tilbagetrækning i denne valgperiode

Regeringen vil give ret til tidlig pension i denne valgperiode

Til næste år vil regeringen præsentere en model for tidligere pension, som skal gennemføres i denne valgperiode. Det oplyser Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.