Ansættelse med løntilskud - sammenhængende og sammenlagt ledighed

Spørgsmål: 

Hvordan beregnes sammenhængende og sammenlagt ledighed forud for tilbud om ansættelse med løntilskud?

Kan man lægge perioder sammen på forskellige ydelser?

Svar (24.1.2018):

Reglerne om en periode med sammenhængende ledighed gælder for modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse. Reglerne om sammenlagt ledighed gælder for ledige, der modtager dagpenge fra a-kassen.

Sammenhængende ledighed

For ledige på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse er det som hovedregel en betingelse for ansættelse med løntilskud, at de forinden har haft en sammenhængende ledighedsperiode på mere end seks måneder.

Ved opgørelse af ledighedsperioden indgår perioder, hvor personen har modtaget dagpenge, uddannelses- eller kontanthjælp, integrationsydelse, sygedagpenge i en ledighedsperiode, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, har været ansat med løntilskud efter kap. 12 eller har været ledig selvforsørgende, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 51, stk. 2, nr. 2.

En periode må som udgangspunkt anses for sammenhængende, medmindre den afbrydes af en kalendermåned eller mere.

Sammenlagt ledighed

For ledige, der modtager arbejdsløshedsdagpenge, er betingelsen, at de har været ledige i sammenlagt mere end seks måneder, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 51, stk. 2, nr. 1. Ved opgørelsen af den sammenlagte ledighed medregnes perioder med arbejdsløshedsdagpenge og ansættelse med løntilskud, jf. bekendtgørelse nr. 1297 af 9/11 2016, § 150.

Undtagelse fra kravet

Det skal tilføjes, at kravet om mere end seks måneders sammenhængende eller sammenlagt ledighed ikke gælder, hvis personen

  1. ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse på gymnasialt eller højere niveau,
  2. er over 50 år eller
  3. er enlig forsørger.  

Det fremgår af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 51, stk. 4.

Lovstof

Find information om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Se spørgsmål og svar på udvalgte dilemmaer.

Læs mere