Sådan finder du arbejdskraft til den grønne omstilling

Det forventes, at den grønne omstilling skaber 95.000 nye jobs frem til 2035. Men manglen på arbejdskraft ser ud til at fortsætte mange år ud i fremtiden. Rekruttering og kompetenceudvikling af ledige fra kanten af arbejdsmarkedet – særligt unge uden uddannelse eller job – kan være med til at løse udfordringen. 

Grøn omstilling giver nye krav og forventninger

Din virksomhed er måske begyndt at mærke nye krav og forventninger til grøn omstilling af produktionen eller andre dele af driften. Samtidig begynder den sociale dagsorden at fylde mere og mere.

Du kan med fordel koble de to dagsordner. Der vil nemlig være opgaver i den grønne omstilling, som ledige fra kanten af arbejdsmarkedet kan udføre. Det giver arbejdskraft til virksomheden og sætter skub i jeres grønne omstilling.

Mangler du arbejdskraft til den grønne omstilling? 

Der findes mange grønne opgaver, som ikke kræver et svendebrev eller en lang uddannelse. 

I denne model finder du anbefalinger til, hvordan du trin for trin kan identificere de grønne opgaver, matche dem med ledige fra kanten af arbejdsmarkedet og bidrage til, at flere udsatte ledige får foden ind på arbejdsmarkedet, fx unge uden uddannelse og job eller mennesker med nedsat arbejdsevne. 

Trin 1: Identificér grønne opgaver

Identificér grønne opgaver med lav kompetencemæssig indgangsbarriere

Cabis opgaveværktøj og "Spot-et-job-cirklen" kan hjælpe med at skabe overblik over opgaver og nødvendige kompetencer. 

Trin 2: Rekruttér ledige fra kanten af arbejdsmarkedet

Rekruttér ledige fra kanten af arbejdsmarkedet til de grønne opgaver

Gå i dialog med kommunen/jobcentret om konkrete kandidater til de grønne opgaver. Sammen med kommunen kan der etableres virksomhedspraktikker eller løntilskud i forbindelse med opstart/afprøvning. 

Vær særlig opmærksom på at skabe en god modtagelse. 

Trin 3: Tilbyd kompetenceudvikling og sidemandsoplæring

Byg de grønne kompetencer op via sidemandsoplæring

Oplæring via praktisk løsning af opgaver suppleret med løbende instruktion fra erfarne medarbejdere er en god vej frem. 

Vær tydelig omkring, hvad der kræves for at kunne varetage nye/andre opgaver, og identificér løbende muligheder for kompetenceudvikling. Brug fx et kompetenceskema/matrix.  

 

Trin 4: Opkvalificér medarbejdere til grønne opgaver

Opkvalificér og uddan løbende til jobs og opgaver i den grønne omstilling

Medarbejdere, der er indsluset, kan i mange tilfælde få mod på mere formel opkvalificering og udvikle sig til at blive specialiseret ufaglært eller faglært arbejdskraft. 

Virksomheder kan med fordel understøtte dette gennem at tilbyde relevante kurser og lærepladser og være tydelige omkring, hvilke muligheder formel opkvalificering fører med sig. 

 

Trin 5: Dokumentér grønne kompetencer

Bidrag til, at medarbejdere/praktikanter får dokumentation for deres grønne kompetencer

Når medarbejdere/praktikanter evt. forlader virksomheden, kan virksomheden hjælpe til med at de oparbejdede kompetencer finder vej til CV'et. 

Tilbyd fx samarbejdspartneren i kommunen at overlevere viden om, hvilke konkrete opgaver medarbejderen/praktikanten har løst på hvilket niveau. Eller bidrag til udarbejdelsen af et læringsbevis.

Det er værdifuldt for den videre jobsøgning og kan bidrage til opbygning af en faglig identitet.  

Publikation

Grøn omstilling og et socialt inkluderende arbejdsmarked

Muligheder for rekruttering og kompetenceudvikling af ledige på kanten af arbejdsmarkedet i den grønne omstilling - med særligt fokus på unge. Udarbejdet af Cabi for Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål.

Gå til publikationen
Viden og baggrund

Grønne opgaver og social ansvarlighed

Mange af de nye opgaver, der opstår i kølvandet på den grønne omstilling, vil kunne udføres af ledige fra kanten af arbejdsmarkedet.

Læs om grønne opgaver
Viden og baggrund

Hvem kan jeg ansætte?

Mange mennesker står i dag uden for arbejdsmarkedet. Læs mere om de forskellige grupper i samfundet, som du kan give en håndsrækning.

Læs mere om rekruttering fra kanten

SPØRG CABI

Vil du vide mere om, hvordan din virksomhed kan rekruttere arbejdskraft til den grønne omstilling?

Så spørg Cabi. 

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |