Sådan hjælper du en veteran i civilt job

Det er blevet lettere at bygge bro mellem civile virksomheder og ledige veteraner. Mange virksomheder har allerede opdaget, at veteraner er gode medarbejdere, og de har derfor gode muligheder for finde et civilt job. Vil du hjælpe en tidligere udsendt tættere på det civile arbejdsmarked? Så er der hjælp at hente her. 

Ledige veteraner står som oftest med særligt tre udfordringer:

  • Manglende netværk og kendskab til den civile del af arbejdsmarkedet
  • Vanskeligheder ved at oversætte og beskrive relevans af militære kompetencer i CV'er og ansøgninger rettet imod civile stillinger
  • Manglende erfaring med at fortælle om, hvordan eventuelle skader/mén kan vise sig samt kendskab til støttemuligheder.

Det skal du gøre

Se vores gode råd og værktøjer, fx vores folder med gode råd til virksomheder og værktøjer til CV-skrivning og karriereafklaring og brug dem i dit arbejde med at hjælpe ledige veteraner i civilt job.

Ordninger og redskaber

Her får du viden om ordninger og redskaber til bl.a. CV-skrivning og karriereafklaring, du kan bruge i dit arbejde med at hjælpe veteraner i beskæftigelse.

Læs mere

Sådan er det lykkedes andre

Der er rigtig meget inspiration at hente i andre veteraners vej til det civile arbejdsmarked. Vi har samlet flere cases til inspiration.

Læs mere

Brug disse fire koncepter

De fire koncepter er udarbejdet og afprøvet af Cabi gennem indsatsen ”Fra brændpunkt til beskæftigelse – veteraner i job” i 2017-2020.

Læs mere

Anbefal Facebookgruppen

I gruppen på Facebook finder veteraner og virksomheder hinanden. Virksomheder laver jobopslag, og veteraner kan lægge en uopfordret ansøgning op. 

Gå til gruppen

Veteraner er ekstremt omstillingsparate og har løst meget krævende udfordringer, så de har mange ressourcer. Nogle har også skader, men vi må ikke se dem som klienter. Vi skal se på det, de kan.

Michael Munk, adm. direktør DC-Supply A/S

Fra 40 år i Forsvaret til civilt arbejde i Bilka

Ankers møde med det civile arbejdsmarked var ikke så ligetil. Men efter noget tids frustration fandt han endelig sin rette hylde i Bilka. På lageret kommer alle hans gode kompetencer i spil.

Læs Ankers historie i vores casekatalog, som er henvendt til dig, der arbejder med den kommunale beskæftigelsesindsats. 

Læs katalog

-


Har du spørgsmål?

Så ring eller skriv til Bente Nissen. Gratis service for virksomheder og dig, der arbejder med beskæftigelsesindsatsen på veteranområdet. 

Alle billeder på siderne, der afbilder danske soldater, øvelser, missioner o.lign. er venligst udlånt af Forsvarsgalleriet.