Derfor skal virksomheder rekruttere fra kanten af arbejdsmarkedet

Når du taler med virksomhederne, skal du have de skarpe argumenter klar. Hvorfor skal de bruge tid på at rekruttere et menneske fra kanten af arbejdsmarkedet og tilbyde det lønnede timer? Det er der heldigvis mange gode grunde til.

Hav en virksomhedsrettet indsats fra start

Som ansat i jobcentret står du hver dag med borgere, der står længere fra arbejdsmarkedet. Tænkes der i job allerede fra start, får du hurtigere et billede af, hvad der skal til, for at borgeren kan fungere på en arbejdsplads, samt hvilken arbejdsplads og hvilke arbejdsopgaver der vil være relevante. Og lykkes borgeren i jobbet, er det erfaringen, at det giver selvtillid og tro på en fremtid på arbejdsmarkedet.

Det viser bl.a. erfaringer fra projektet Rekruttering fra Kanten

I projektet har vi arbejdet med at få borgerne ud i en virksomhedsrettet indsats så tidligt som muligt. Gennem forskellige tiltag har vi fokuseret på at give borgerne den bedste forberedelse, så de kunne opleve et succesfuldt virksomhedsforløb. Læs mere om, hvordan du bedst forbereder borgeren 

Projektet resulterede i, at et stort antal borgere fik en stilling med lønnede timer.       

Det gav pote for virksomhederne på Lolland-Falster at ansætte borgere i lønnede timer, da

 • det løste rekrutteringsproblemer.
 • det frigav tid hos travle kernemedarbejdere.
 • gav borgerne et håb om en fremtid på arbejdsmarkedet, og at de faktisk er ønskede på en arbejdsplads.

René fik et fleksjob hos Rema 1000 i Maribo. For ham var det en lettelse at ‘være ligesom alle andre’ og få en arbejdsidentitet et sted, hvor han bliver behandlet med respekt.

Hav argumenterne klar: Derfor er det interessant for virksomheder at ansætte en medarbejder fra kanten

Virksomheden får bugt med rekrutteringsproblemer

Rekrutteringsproblemer er ikke en unik problemstilling. Der er rigtig mange brancher, der dagligt oplever, at de ikke kan finde de medarbejdere, de har behov for selvom de bruger mange kræfter på at lede efter nålen i høstakken.

På samme tid står du med ledige borgere, der sagtens kan blive de medarbejdere, som virksomhederne søger.

Enten nu eller på sigt. Også selvom der skal en særlig indsats til.

Når virksomhederne får løst deres rekrutteringsproblemer, får de samtidig mulighed for at vækste.

Derfor ligger der i høj grad et økonomisk perspektiv i at rekruttere fra kanten af arbejdsmarkedet.

Virksomheden får en rekrutteringspartner

Ikke nok med at virksomheden får løst sine rekrutteringsproblemer.

Den får dig i jobcentret som rekrutteringspartner. Det er din opgave at finde den borger, som du mener vil passe bedst hos den.

Du kan screene borgerne og finde frem til en række kandidater og dermed lette processen for virksomheden.

Virksomheden får støtte til en god start

Det er dyrt at rekruttere, da det tager tid – derfor sparer virksomheden penge på rekrutteringsindsatsen, når den indgår et samarbejde med jobcentret.

Du kan hjælpe med at finde de gode, konkrete løsninger, der passer både virksomhed og den kommende medarbejder.

Her kan det også være relevant at tilbyde din assistance i form af fx en god onboarding, en mentor eller personlig assistance.

Ingen opgaver er for små

Det kan være svært at rekruttere medarbejdere til småopgaver som rengøring, pakning af varer mv., især hvis der også er tale om få ugentlige timer.

Samler virksomheden de mindre opgaver og gør dem til en stilling med lønnede timer så bliver de løst af en medarbejder, der trives med opgaver, der er forudsigelige, og som har en god struktur.

En sådan medarbejder kan du skabe kontakt til, da den type opgaver matcher mange af de udsatte lediges kompetencer godt.

Samtidig frigiver det tid hos de faglærte medarbejdere i virksomheden, så de kan bruge deres kræfter på de arbejdsopgaver, de er bedst til.

Borgere fra kanten er ofte loyale medarbejdere

På papiret er det ‘bare’ et job. Måske er det endda ‘kun’ på 10 timer ugentligt eller mindre. Men for borgerne vil det have en kæmpe betydning.

Derfor kvitterer de ofte med loyalitet og stort engagement i arbejdet. Flere af de virksomheder, der deltog i Rekruttering fra Kanten, beskrev netop deres nye medarbejdere som loyale og glade for deres arbejdsopgaver og for at have fået en chance.

Dermed har virksomhederne fået medarbejdere, der bliver på arbejdspladsen i lang tid. 

Giv en hånd med på FN’s Verdensmål 8

Verdensmål 8 handler om anstændige jobs og økonomisk vækst. Og virksomhederne gør i dén grad deres del af arbejdet, når de rekrutterer og inkluderer mennesker fra kanten, som kan være meget sårbare.

Det kan desuden skabe stolthed (og dermed fastholdelse) blandt medarbejderne at være en del af en virksomhed, der agerer socialt ansvarligt.

I flere og flere brancher er socialt ansvar desuden blevet et konkurrenceparameter det er simpelthen blevet et krav at tage socialt ansvar for at kunne vinde udbud. En underleverandør kan sagtens opleve at blive valgt fra, fordi kunden nu stiller specifikke krav inden for socialt ansvar.

Bliv klogere på, hvordan du som virksomhedskonsulent kan tale om Verdensmål 8 med virksomhederne her

Der er derfor flere gevinster for virksomhederne både på den korte og den lange bane. Lige her og nu får de en loyal medarbejder, der løser opgaver, der kan aflaste andre travle medarbejdere.

På sigt får de et grundlag for tilstrækkelig arbejdskraft, et forstærket omdømme og mulighed for at leve op til samarbejdspartneres krav inden for socialt ansvar og fokus på Verdensmål 8.

Hjælp virksomheden godt i gang

Til din dialog med virksomheden kan du bruge disse tre onepagers, der hhv. kan hjælpe virksomheden i gang med at:

Finde opgaverne

Download

Stille krav til kandidaten

Download

Ansætte kandidaten

Download

Imødekom virksomhedens bekymringer

Når du kontakter en virksomhed med henblik på at få en borger i lønnet arbejde/praktik, vil der helt naturligt opstå mange spørgsmål fra virksomhedens side.

Måske har den aldrig prøvet at…

 • have en borger fra kanten/en medarbejder med udfordringer ansat
 • samarbejde med jobcentret
 • tænke i fleksjob, lønnede timer eller praktikstillinger
 • tænke strategisk og langsigtet i sin rekruttering.

Som jobkonsulent er det derfor helt essentielt, at:

 • der er åbenhed om formålet med forløbet samt de barrierer, der kan opstå.
 • tale om, hvad det kræver af tid og ressourcer for virksomheden.
 • lytte til virksomhedens eventuelle bekymringer og finde konkrete løsninger herpå.
 • finde de rigtige opgaver.
 • planlægge en god onboarding.
 • have en aftale om reel og konstruktiv feedback, så I bliver klogere på, hvad der fungerer godt, og hvad næste skridt i processen skal være.

Har du de gode argumenter klar, vil du være bedre rustet til at imødekomme virksomhedens bekymringer og motivere den til at gå ind i et rekrutteringssamarbejde med jer. Tal ind i dens hverdag, og vis den, at denne rekrutteringsmåde faktisk kan skabe værdi på flere parametre.

Samtidig er det vigtigt at understrege over for virksomheden, at det også kræver en indsats fra dens side, før borgeren kan få succes.

Læs mere om onboarding

-

Tro på, at det kan lykkes

Vi ved dog også, at det er en kæmpe udfordring at sidde med en borger, der slet ikke kan se sig selv som medarbejder i en virksomhed. Uanset arbejdsopgaver eller virksomhedstype.

Her er det vigtigste, at du hele tiden bevarer troen på, at borgeren sagtens kan give det et forsøg, og at vedkommendes evner godt kan bruges ude i ‘den virkelige verden’. Det er nemlig ude i virksomhederne, at borgerne gør sig konkrete erfaringer i, hvad der skal til, for at de kan deltage på en arbejdsplads. Det skal du hele tiden holde fokus på.

Måske har de selv mistet troen på egne evner - men det må du ikke 

Men hvordan bliver I som medarbejdere i jobcentret endnu bedre til at tro på, at det kan lykkes?

Det gør I ved at vidensdele med jeres kolleger. Del de gode succeshistorier, og vis eksempler på borgere, der har haft mange udfordringer, men som alligevel er lykkedes i jobbet.

Fortæl helt konkret, hvorfor borgeren opnåede lønnede timer, og hvordan I tacklede udfordringerne i forløbet.

Find en god måde, hvorpå I kan dele de gode eksempler med hinanden fx på en Vidensbazar eller det ugentlige teammøde.

Har du spørgsmål til, hvordan det kan give gevinst for virksomhederne at rekruttere fra kanten?

Så kontakt Bente og Trine. De er eksperter i rekruttering fra kanten og ved, hvordan det giver mening at starte tidligt med en jobrettet indsats. Det er også dem, du kontakter, hvis du gerne vil høre meget mere om, hvilke argumenter du kan bruge, når du skal ud at have fat i virksomhederne.

Vi holder også kurser for job- og virksomhedskonsulenter, hvor du bl.a. får mere viden om de nyeste redskaber til matchet mellem borger og virksomhed.

Viden og baggrund

Kend det lokale jobmarked

For at balancere mellem den ledige borger og virksomheden skal medarbejderne i jobcentret, der har kontakten med de ledige, kende det lokale arbejdsmarked. Og omvendt: De medarbejdere, som samarbejder med virksomhederne, skal kende de ledige.

Læs mere

Italesæt lønnede timer, og genskab borgerens selvtillid

En tidlig jobindsats og øget fokus på lønnede timer giver borgeren erfaring og selvtillid i bagagen. Og erfaringer fra Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP) taler sit tydelige sprog. Tror sagsbehandleren på, at en udsat kontanthjælpsmodtager kan få job, ja, så øges chancen for, at det lykkes, med 32 procent.

Læs mere