Briefing & Kaffe

Formål

Briefing & Kaffe er et enkelt koncept, hvor virksomheder åbner dørene og giver en kop kaffe på et fastsat tidspunkt i en bestemt uge landet over eller i et afgrænset område.

Formålet er at skabe rum for en snak mellem virksomheder og tidligere udsendte, som er potentielle nye medarbejdere, om hvilke jobmuligheder, der er eller kan blive på den respektive virksomhed.

Vær opmærksom på, at veteraner er en bred målgruppe. Nogle kan arbejde fuld tid andre få timer. Du kan læse mere og få råd og vejledning her

Forventninger

Briefing & Kaffe er således målrettet virksomheder og veteraner, der uformelt, over en kop kaffe, kan tale om jobmuligheder. Der er ingen forpligtelser for virksomhederne eller krav til bestemte kvalifikationer hos de besøgende. Formålet er gensidig nysgerrighed og at skabe rum for møder mellem tidligere udsendte og virksomheder.

Tidsramme

Konceptet giver en tydelig ramme, idet ugen er fastsat på forhånd og forventningerne er rettet ind mod en kop kaffe og en snak.

Cabi, der har udviklet konceptet, anbefaler at starte kontakten til virksomheder tre måneder før afholdelsesugen (se tidsestimat og overblik over opgaver neden for). Det er vigtigt at få en god bredde af virksomheder med, både ift. geografi, brancher og størrelse.

En måned før den fastlagte uge kan formidling målrettet veteraner opstartes. Husk også potentielle influenter rundt om veteraner i den løbende formidling frem til dagene før afholdelse. Følg op på de tilmeldte virksomheder en til to uger før afholdelse for at høre om antal tilmeldte. Tag fat i de tilmeldte virksomheder ugen efter arrangementet og lav gerne en statushistorie.

Formålet med formidling om Briefing & Kaffe arrangementerne er dels at anerkende de involverede virksomheder, dels inspirere veteraner og få andre til at se muligheder. At være med til en Briefing & Kaffe kan være et vigtigt skridt på vejen til job. Kontakten er skabt og dialogen kan give inspiration til det næste skridt.

Samarbejdspartnere

For at Briefing & Kaffe får den fylde, som konceptet lægger op til, er det vigtigt, at en række virksomheder er tilmeldt. Tag derfor fat i alle jeres virksomhedskontakter og vær opmærksom på, at mange virksomheder har lokationer rundt om i landet og kan dermed afholde flere arrangementer i ugen. Udbred evt. planerne om et kommende arrangement i kommunens erhvervsnetværk, gå i samarbejde med jobcentret eller lignende - for at sikre flest muligt deltagende virksomheder.

Opgaver

Briefing & Kaffe kræver, at virksomheder tilmelder sig med en given dag og tidspunkt, hvor de tager imod. Virksomhederne skal derfor findes, informeres og følges op på.

Formidling skal dels sikre tilpas mange tilmeldte virksomheder, dels at tilstrækkeligt mange veteraner deltager. Vær derfor aktiv med at sprede information om Briefing & Kaffe gennem egne medier og gennem samarbejdspartnere. Overvej eventuel annoncering via sociale medier. Og brug gerne Facebookgruppen "Fra brændpunkt til beskæftigelse – veteraner i job"

Herunder har vi samlet en opgaveoversigt og lavet tekstskabeloner til brug, når I henvender jer til virksomheder samarbejdspartnere og veteraner.

Formidling

Listen med virksomheder skal være tilgængelig digitalt, så den kan bruges aktivt i formidling overfor målgruppen af jobsøgende veteraner. Det kan også være en god ide at printe en liste over de tilmeldte virksomheder og lægge på fx jobcentret, biblioteker i det lokale veteranhjem og lign. steder. Omtalen af arrangementet kan også lægges ind på Facebookgruppen

Hold dialogen med virksomheder efter Briefing & Kaffe. Tag deres erfaring med til næste afvikling. Brug evt. deres historie fra dagen til et opslag på sociale medier eller i jeres nyhedsflow.

Overblik over opgaver ifm. Briefing & Kaffe

Før
 • Kontakt samarbejdspartnere.
 • Kontakt virksomheder, der kan tænkes at ville deltage.
 • Udarbejd materiale til henvendelse til virksomheder og netværk
  • Herunder afklar, hvordan tilmeldingen skal foregå (via mail, tlf., tilmeldingssystem).
 • Bed evt. virksomheder om at tage billeder fra arrangementerne, og hør om I må kontakte veteranerne (til evt. opslag på SoMe)
 • Rekrutter veteraner (se skabelon 6 nedenfor) dvs. henvendelse til veteraner om, at Briefing & Kaffe afholdes fx via:
  • Obslag i FB-gruppen
  • Kontakt veteranhjem og jobcenter, så de kan formidle/støtte til deltagelse
  • Annoncér evt. via betalingsannoncer.
 • Involver netværk og veterankoordinatorer (se skabelon 5 nedenfor) dvs. kontakt veterankoordinatorer og beskæftigelsesrådgivere i hele DK, for at invitere dem til at deltage evt. i følgeskab med veteraner samt at give dem mulighed for at kontakte ”deres” veteraner.
  • Udarbejd oversigt over tilmeldte virksomheder. Det kan være i form af lister, plakater, websites mv. og distribuer dem. Bed også gerne virksomhederne om selv at annoncere (se skabelon 4 nedenfor)
 • Tilmeldingsfrist for tilmelding af virksomheder
  • Udsend reminder til virksomheder for tilmelding.
  • Informer vidt og bredt om muligheden for tilmelding fx via FB-gruppen, egne kanaler (Intra, SoMe, web, netværk og samarbejdspartnere mv.).
 • Virksomhedstilmelding åbner
  • Se skabelon 3 nedenfor for, hvilke oplysninger vi anbefaler at indhente
Efter

Deadlines

 • Omtale: Lav opslag om de afholdte arrangementer på SoMe + omtale i FB-gruppen. Lav opsamling af erfaringer + viden, herunder kontakt deltagende virksomheder. Noter info og få deres evt. billeder
 • Frist for tilmelding af veteraner: Nedtag tilmelding til arrangementet, dvs. slet tilmelding fra den digitale platform, hvor det er lagt ud.

- Jeg synes, det er vigtigt, at vi tager os af de mennesker, som har været udsendt for vores land, og som er kommet skadet hjem. Nogle kan måske godt være lidt skræmte ved at tage imod en veteran, men det skal man ikke være. Det er mennesker med stor pligtopfyldelse og meget høj arbejdsmoral. Det er nok noget, som hænger ved fra tiden i forsvaret. Men i det hele taget mærker vi aktuelt en bevægelse på arbejdsmarkedet. Vi oplever en stigende interesse fra virksomhederne i at tage et socialt ansvar og ansætte mennesker på særlige vilkår, og det vil vi rigtig gerne være med til at styrke, så endnu flere mennesker, veteraner eller ej, får en ny chance.

Charlotte Fischer, Huset Venture Nordjylland

Bilag

Skabelon 1 – henvendelse til virksomheder via mail

Kære navn, virksomhed

I uge xx arrangerer vi (skriv hvem I er fx erhvervsråd xx) en kampagne for virksomheder og tidligere udsendte fra Forsvaret og Politiet. Konceptet er udviklet af Cabi og kaldes ”Briefing & Kaffe”. Formålet er at skabe mulighed for en uformel kontakt mellem virksomheder, der mangler arbejdskraft og veteraner som potentielle medarbejdere. Tidligere udsendte har ry for at være loyale og pligtopfyldende medarbejdere. Men nogle har brug for lidt ekstra, fx en åben dør, for at komme i job i det civile.

Vi håber, at din virksomhed vil være med.

”Briefing & Kaffe” i din virksomhed – Sådan foregår det

Du eller en kollega vil være vært for et møde, som varer 1,5 time. Server en kop kaffe og en småkage - og sørg for at skabe en uformel stemning, hvor veteranerne og evt. et par af jeres medarbejdere kan møde hinanden. Fortæl om jeres virksomhed og eventuelle jobmuligheder nu eller på længere sigt - og vis gerne jeres gæster lidt rundt. Veteranerne skal pr. sms kunne tilmelde sig arrangementet indtil dagen før ved at sms’e til dig eller den i din virksomhed, du tilmelder som kontaktperson.

Det er ikke til at forudse, hvor mange veteraner, der dukker op. Kommer der to-tre stykker, betragter vi det som en succes. Du vil højst sandsynligt få veteranernes tilmeldinger kort før arrangementet.

Veteraner er en bred målgruppe. Nogle kan arbejde fuld tid andre få timer. Du kan læse mere og få råd og vejledning her 

Tilmelding

Ønsker du at tilmelde dig og din virksomhed som vært for et arrangement, skal du blot svare på denne mail. Tilmeldingsfrist er xx kl. xx.

Du skal opgive følgende:

 • Din virksomheds navn og adresse
 • Det tidspunkt i uge xx, hvor I ønsker at holde arrangementet samt frist for tilmelding. Vi anbefaler, at tilmeldingsfristen ligger tæt på arrangementsdatoen, fx dagen før.
 • Navn og telefonnummer på den person hos jer, som står for arrangementet. Noter også, hvis det er en anden, der modtager tilmeldingerne fra veteranerne.
 • For at veteranerne kan vælge den virksomhed, hvor match-potentialet er størst, er det godt med en ganske kort tekst om jeres virksomhed og eventuelle jobåbninger hos jer (jobfunktion, opgaver, timetal). Vi sørger for at bringe det videre. Se nedenfor under Markedsføring.

Markedsføring af ”Briefing & Kaffe”

Vi sørger for fælles markedsføring af de tilmeldte virksomheder til ”Briefing & Kaffe”, sådan at veteranerne kan finde dit arrangement, bl.a. i Facebookgruppen, via foldere på biblioteket, på jobcentret og (skriv dit eget netværk eller lign). Vælger du at være med, siger du ja til, at vi offentliggør dit arrangement digitalt, samt at vi efter arrangementet kontakter dig for at høre, hvordan det gik. Vi vil kontakte dig i uge xx.

Spørgsmål

Har du spørgsmål eller ønsker en snak om arrangementet, kan du kontakte undertegnede.

Venlig hilsen…. (din signatur)

Skabelon 2 – henvendelse til samarbejdspartnere via mail

Emne: Så er det nu, vi skal have veteranerne til at komme til Briefing & Kaffe

Kære xx

Så er det nu, at vi skal vække veteranernes nysgerrighed og lyst til at komme til Briefing & Kaffe i uge xx.

xx virksomheder har tilmeldt sig – så vi glæder os. Hjælp os og virksomhederne med at gøre arrangementet til en god oplevelse, så der bliver masser af besøg, og del linket: xx med dine kontakter – måske vil de også dele?

Venlig hilsen ….

Skabelon 3 – nødvendige tilmeldingsoplysninger

I tilmeldingen fra virksomheder sørger vi for at få følgende oplysninger:

 1. Navn på virksomhed, der skal tilmeldes
 2. Adresse, hvor arrangementet skal afholdes
 3. Dato, hvor du ønsker at afholde Briefing & Kaffe (giv valgmuligheder i den udvalgte uge)
 4. Tidspunkt på dagen, hvor du ønsker at afholde Briefing & Kaffe (vi anbefaler, at du afsætter 1,5 time i alt)
 5. Navn, mobilnummer og mailadresse på kontaktpersonen på din virksomhed, som veteranen skal tilmelde sig til
 6. Inden for hvilke område(r) har I brug for arbejdskraft? (gør det evt let for virksomhederne at udfylde, ved på forhånd at definere områder så som handel og detail, produktionsvirksomhed, kontor, regnskab mv.
 7. Uddyb gerne de opgaver, du har brug for medarbejdere til - eller skriv, hvis du har en konkret ledig stilling
 8. Du har nu tilmeldt dig Briefing & Kaffe uge xx. Tak for din tilmelding. Du vil inden for kort tid kunne se din tilmelding her: LINK til aktuel side.

Cabi har i processen brugt Defgo som system, hvorigennem virksomheder har meldt sig til. Lignende systemer kan være en hjælp i processen.

Skabelon 4 – overblik over tilmeldte virksomheder Skabelon 5 – info til veterankoordinatorer og beskæftigelsesrådgivere i DK via mail

Emne: Vær med til at udbrede viden og støt op om veteranerne, så de kommer til Briefing & Kaffe

Kære veterankoordinatorer og beskæftigelsesrådgivere i hele landet

Som I måske allerede ved, arrangerer vi (skriv hvem I er) Briefing & Kaffe. Denne gang i uge xx fra den dato. Den dato er der xx tilmeldte virksomheder fordelt over hele landet.

Målet med kampagnen er at skabe rum for møder mellem veteraner og virksomheder med sigte på jobskabelse. Arrangementet er også for dem, der har udfordringer efter deres udsendelser, og måske i første omgang ønsker at sondere terrænet for at få et indblik i, hvordan det er at være på det civile arbejdsmarked. Det kan være i form af deltidsstillinger, praktik, afklaringsforløb eller noget helt fjerde. Men altid med et jobperspektiv.

Konceptet er enkelt: virksomhederne åbner dørene i 1,5 time på et tidspunkt, de selv har valgt, en dag i uge xx.

Veteranen tilmelder sig ved at sende en sms til kontaktpersonen på den eller de virksomheder, veteranen gerne vil besøge.

Vi sørger for, at så mange virksomheder som muligt deltager med et arrangement, og vi synliggør de tilmeldte virksomheder, blandt andet gennem Facebookgruppen

Se de tilmeldte virksomheder her: link til jeres site (eller i den vedhæftede pdf, afhængigt af hvordan I formidler)

Da en stor gruppe veteraner lettest nås gennem netværk og allerede etablerede relationer, beder vi også jer dele budskabet med jeres netværk og de veteraner, I er i kontakt med. Til dette brug har vi udarbejdet materiale (vedhæft). Læg/hæng det, hvor det er synligt for veteraner, og del den gerne med jeres kontakter, så de også kan synliggøre. Postkortet er tænkt som en reminder, der kan printes og gives til veteranerne (eller lægges som supplement samme sted som plakaten).

I er selvfølgelig også velkomne til at følges med veteranerne ud på virksomhederne.

Venlig hilsen…

Skabelon 6 – info til veteranerne om B&K og tilmeldingsprocedure

Vil du ha' en kop kaffe og sondere terrænet for et job?

Kom til Briefing & Kaffe i uge 9 2020. Virksomheder i hele landet åbner dørene for tidligere udsendte for Forsvaret og Politiet, der er nysgerrige på det civile arbejdsmarked.

Til Briefing & Kaffe kan du forvente at møde en repræsentant fra virksomheden, som vil fortælle om, hvad de laver hos dem.

Du er velkommen uanset, hvor du er i din jobsøgning. Måske er du mest med på en lytter, måske står du klar med dit CV i hånden og ønsker at ”møde ind i morgen”. Det er op til dig - men du kan forvente at gå fra mødet med en afklaring på, om du og virksomheden ønsker at tage et fælles skridt mere mod etableringen af et job.

Tilmelding

Det er enkelt at deltage. Find den virksomhed, du vil besøge LINK/på medsendte liste

- og send, senest dagen før, en sms til virksomhedens kontaktperson, hvor du skriver, at du ønsker at deltage.

Duk op den pågældende dag - så enkelt er det!

I Cabi har vi ifm. formidlingen benyttet et enkelt konceptfoto

Gå til de øvrige koncepter

Klik på det koncept, du gerne vil læse mere om
Metode og værktøj

Jobmatch-arrangement

På et Jobmatch-arrangement er målet, at veteraner møder virksomheder, som er repræsenteret af personer, der kan tale om jobmuligheder med deltagerne.

Læs mere om konceptet
Metode og værktøj

Makkerordning

Makkerordningen er skabt som et initiativ mellem veteraner i job og ledige, jobsøgende veteraner.

Læs mere
Metode og værktøj

Virksomhedsliste

Målet med Virksomhedslisten er at synliggøre de virksomheder, der gerne vil ansætte tidligere udsendte fra Forsvaret eller som ser positivt på henvendelser fra veteraner.

Læs mere om konceptet

Alle billeder på siderne, der afbilder danske soldater, øvelser, missioner o.lign. er venligst udlånt af Forsvarsgalleriet.

Har du spørgsmål til konceptet?

Kontakt Bente Nissen