Fleksjob og afspadsering

Spørgsmål:  

Har en person, der er ansat i et fleksjob efter de 'gamle' fleksjobregler (ansættelse før 2013), krav på afspadsering?
Medarbejderen er ansat i et fuldtidsfleksjob 37 timer ugentlig og møder reelt på arbejde 18 timer på grund af en nedsat arbejdsevne.
Hvis medarbejderen så en uge arbejder eksempelvis 20 timer, har denne medarbejder så ret til 2 timers afspadsering, eller vil det først blive aktuelt hvis timeantallet kommer op over 37 timer på en uge?

Svar (revideret 10.1.2018):

Det er svært at vurdere den konkrete sag, når man ikke kender ansættelsesaftalen, men helt generelt kan man sige, at det vil stride mod formålet med fleksjobordningen – også ordningen før 2013 – hvis der på den baggrund gives ret til afspadsering. Udgangspunktet er altid, at den fleksjobansatte skal udnytte sin arbejdsevne bedst muligt inden for en fuldtidsansættelse på 37 timer og bør øge timetallet, hvis det reelt er muligt.

I den nye ordning (fra 2013) har den fleksjobansatte et direkte økonomisk incitament til at øge timetallet, da det alt andet lige vil give højere indtægt, jo flere arbejdstimer, den pågældende kan klare.

Læs mere om den gamle og den nye fleksjobordning i Cabis lovstof. Her kan du også finde de relevante henvisninger til love og regler:

Lovstof

Find information om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Se spørgsmål og svar på udvalgte dilemmaer.

Læs mere