Rimelighedskravet – opgørelse af antal medarbejdere – virksomhedspraktik og løntilskud

Spørgsmål:  

Hvordan opgøres antallet af medarbejdere i forbindelse med forholdstalskravet til, hvor mange personer der må være i løntilskud og virksomhedspraktik?

Tæller freelance-medarbejdere med?

Svar (23.1.2018):

Det fremgår af bekendtgørelse nr. 1297 af 9/11 2017 om en aktiv beskæftigelsesindsats:
"§ 92. Antallet af ansatte med løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og antallet af personer i virksomhedspraktik efter lovens kapitel 11 må maksimalt udgøre

  1. En person for hver fem ordinært ansatte, hvis virksomheden har 0‑50 ansatte, dog altid en person, og herudover
  2. en person for hver 10 ordinært ansatte."

    Og:
    "Stk. 5. Ved opgørelsen af antallet af ordinært ansatte medregnes alle beskæftigede uden hensyn til arbejdstidens længde. Der skal dog ikke medregnes ansatte med offentligt tilskud og personer, der er ansat i henhold til en ansættelsesaftale, der er indgået for et bestemt tidsrum eller med henblik på en bestemt arbejdsopgave."

Af vejledning nr. 9065 af 1/2 2017 om løntilskud, pkt. 8.2 fremgår det:

”Ved opgørelsen af antallet af ordinært ansatte medregnes alle beskæftigede uden hensyn til arbejdstidens længde. Der skal dog ikke medregnes ansatte med offentligt tilskud samt projektansatte og tidsbegrænset ansatte. Der skal fx ikke medregnes personer, som er ansat i fleksjob, som voksenlærlinge, i seniorjob efter lov om seniorjob eller personer ansat med løntilskud efter integrationsloven. Heller ikke elever, som er ansat for en tidsbegrænset periode, eller unge under 18 år, som, ifølge ansættelseskontrakt, skal stoppe ansættelsen, når de fylder 18 år, skal medregnes.

Der er herudover ikke fastlagt noget nærmere om definitionen af ansatte, men freelancere kan rimeligvis ikke regnes med.

Lovstof

Find information om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Se spørgsmål og svar på udvalgte dilemmaer.

Læs mere