Fortrinsadgang for handicappede

Når offentlige arbejdsgivere skal besætte en ledig stilling, er de forpligtet til at give en person, der på grund af handicap har vanskeligt ved at få beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked, fortrinsadgang til den ledige stilling.

Spørgsmål til lovstoffet?

Ring eller skriv til vores ekspert på området.

Spørg Bente

Gratis service for virksomheder, kommuner og jobcentre.

Vi rådgiver IKKE privatpersoner

Cabis service dækker ikke privatpersoner, da vi udelukkende rådgiver virksomheder, kommuner og professionelle aktører. 

Er du borger med et spørgsmål, skal du kontakte din kommune, din fagforening eller a-kasse.

Hurtigt overblik over lovstoffet

Cabi har gjort det nemt for dig at få et hurtigt overblik over lige præcis dét lovstof, du skal bruge. Læs med herunder.

Reglen om fortrinsadgang gælder, hvis den handicappede efter arbejdsgiverens vurdering er lige så kvalificeret som de øvrige ansøgere. Reglen gælder også, når offentlige myndigheder skal udstede bevillinger til ledige stadepladser, avis- og bladkiosker, chokolade- og tobaksudsalg, taxikørsel m.v.

Offentlige arbejdsgivere

Ved offentlige arbejdsgivere forstås:

  • statslige myndigheder, virksomheder og institutioner
  • kommunale og regionale myndigheder, virksomheder og institutioner
  • kommunale og regionale fællesskaber
  • virksomheder, hvor det offentlige ejer mere end 50 procent af aktiekapitalen
  • organisationer, foreninger, selskaber, institutioner og lignende, hvor mindst 50 procent af udgifterne dækkes af offentlige tilskud.

Formålet med fortrinsadgangen er at give personer med handicap kompensation for handicappet, så de ligestilles med personer uden handicap og får samme muligheder for erhvervsudøvelse.

Ordningen bør ses i sammenhæng med reglerne om forbud mod forskelsbehandling , hvor arbejdsgivere generelt skal sikre personer med handicap adgang til beskæftigelse og uddannelse.

Jobcenteret afgør, om en person med handicap har vanskeligt ved at få beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked, og dermed om personen har fortrinsadgang.

Hvis jobcenteret har viden om en ledig stilling hos en offentlig arbejdsgiver og mener, at en ansøger med handicap kan bestride stillingen, skal jobcentret henvende sig til virksomheden med henblik på ansættelse.

Den offentlige arbejdsgiver skal under alle omstændigheder indkalde en ansøger med handicap til ansættelsessamtale, hvis ansøgeren opfylder de formelle uddannelseskrav til den ledige stilling.

Det gælder også, hvis ansøgeren selv har rettet henvendelse. Kravet om fortrinsret gælder ikke, hvis arbejdsgiveren vælger at ansætte en person, der allerede er ansat i virksomheden.

Hvis ansøgeren med fortrinsadgang ikke ansættes i den ledige stilling, skal arbejdsgiveren - inden stillingen besættes - give jobcenteret en skriftlig redegørelse for, hvorfor ansøgeren ikke ønskes ansat.

Via en forhandling med jobcenteret skal arbejdsgiveren afklare, om ansøgeren alligevel kunne ansættes.

For tildeling af ledige bevillinger til stadepladser, avis- og bladkiosker, chokolade- og tobaksudsalg, og taxikørsel m.v. gælder den samme procedure.

Til top^

OBS! Ansvarsfraskrivelse

Cabis lovtekster, som du finder under Lovstof, er reformuleret med henblik på at gøre lovgivningen almindeligt tilgængelig, og teksterne kan derfor ikke anvendes som juridisk grundlag.

Oplysninger fra Cabis lovtekster og FAQ kan ikke i sig selv bruges som basis for at afgøre en sag eller fastlægge behandlingen af denne. Cabi kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for informationer leveret som en del af denne service - uanset om disse mod forventning skulle være ukorrekte. Cabi kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af disse informationer.

Love

Bekendtgørelser

  • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings bekendtgørelse nr. 1174 af 25/11 2019 om kompensation til handicappede i erhverv m.v., kap. 2 

Relateret indhold >>

Job og handicap

Blandt personer med et handicap er der et uudnyttet potentiale for beskæftigelse. Regeringens ambition er, at flere mennesker med et handicap skal i job.

Læs mere

Spørg Cabi

Er du i tvivl om regler og løsninger, og kommer du fra en kommune, et jobcenter eller en virksomhed, kan du kontakte vores eksperter helt gratis.

Læs mere

Handicapkompenserende ordninger

Når en borger har en varig og betydelig funktionsnedsættelse, kan der være ekstra støtte at hente i jobcentrets værktøjskasse.

Læs mere

Spørg Bente

Har du spørgsmål til lovgivningen, så ring eller skriv til Bente.
Gratis service for virksomheder, kommuner og jobcentre.