Ordninger til fastholdelse af seniorer

Det er en stor fordel for virksomheder at have kendskab til ordninger og muligheder, der kan styrke seniormedarbejdernes tilknytning til virksomheden og forlænge deres tid på arbejdsmarkedet. 

§56-aftale

Hvis medarbejderen har en behandlingskrævende eller kronisk lidelse

En §56-aftale giver ret til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag, hvis medarbejderen er sygemeldt på grund af den konkrete lidelse.

Om §56-aftale

Hjælpemidler

Hvis medarbejderen har en varig funktionsnedsættelse, der påvirker arbejdets udførelse

I det tilfælde, at hjælpemidlet er afgørende for at fastholde medarbejderen i jobbet, kan I søge om at få det stillet til rådighed af kommunen.

Om hjælpemidler

Mentorordning

Hvis medarbejderen har brug for særlig støtte til at fastholde jobbet

Mentorstøtten kan bevilges i en periode, hvis det bliver vurderet som afgørende for, at medarbejderen bliver i jobbet eller undgår en sygemelding.

Om mentorordning

Personlig assistance

Hvis medarbejderen har en varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse

Assistancen varetages fx af en kollega, der med tilskud til timelønnen kan kompensere for de funktioner, medarbejderen ikke kan klare.

Om personlig assistance

Fleksjob

Hvis medarbejderen har varige og betydelige funktionsnedsættelser

Jobcentret kan afklare, om medarbejderen har ret til fleksjob, hvor medarbejderen bliver ansat på særlige vilkår.

Om fleksjob

Sporskifteordningen

Hvis medarbejderen er nedslidt eller er i fare for at blive det

Sporskiftet består i vejledning, efteruddannelse eller praktik, der bidrager til, at medarbejderen bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Om sporskifteordningen

Case

Poul blev fastholdt i job med særlig aftale

Med en handicapkompenserende ordning kan Poul blive i job.

Læs casen
Case

Anne blev fastholdt med personlig assistance

Besvær med hukommelsen gav Anne problemer i sit job. En handicapkompenserende ordning gjorde, at hun kunne fortsætte.

Læs casen

 

SPØRG CABI

Vil du vide mere om ordninger til fastholdelse af seniorer?

Så spørg Helle.

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |