Sprog og kultur: Undgå misforståelser og konflikter

Misforståelser kan let opstå, hvis sproget er en udfordring, og når forskellige kulturer og måder at tænke på mødes på arbejdspladsen.

Det kan let gå galt, når man har forskellige synsvinkler:

Et tal kan både læses som 6 og 9 afhængigt af, hvordan man vender det

For verden tolkes ud fra det perspektiv, man selv har, og det kan være rigtig svært at sætte sig ind i, hvorfor andre tænker og gør, som de gør. Og lige så svært at sætte sig ud over sin egen måde at se verden på.

Derfor bliver man ofte blind for, at der kan være andre grunde end dem, man selv forventer, til at folk handler, som de gør.

Vær obs på faldgruberne og hjælp med sproget

I skal ikke ændre jeres arbejdspladskultur, når en nydansk medarbejder starter hos jer. Men I skal være obs på faldgruberne, når mennesker fra forskellige kulturer mødes, og I skal hjælpe den nye medarbejder med at blive bedre til dansk. Så skaber I grobund for vellykkede forløb og har bedre chancer for at undgå misforståelser og konflikter.

Her finder du værktøjer til, hvad I konkret kan gøre på virksomheden

Viden og baggrund

Sprog på arbejdspladsen

I kan opleve sproglige udfordringer, når I samarbejder med en ny medarbejder fra et andet land, som stadig er ved at lære det danske sprog. Her får du tips til, hvad I kan gøre for at hjælpe nydanskerens sprog på vej og dermed undgå nogle af de fejl og misforståelser, der vil opstå i dagligdagen.

Læs mere om sprog på arbejdspladsen
Viden og baggrund

Kulturmøder på arbejdspladsen

Når man rekrutterer og arbejder sammen med medarbejdere med andre kulturelle baggrunde, vil man skulle sætte sig ind i andres måde at tænke og forstå verden på. Det betyder, at du også selv skal være opmærksom på din egen kultur og forståelse for verden omkring dig.

Læs mere om kulturmøder på arbejdspladsen