Jobcentrets samarbejde med frivillige

Frivillige organisationer og virksomheder kan supplere jobcentret, når der skal skabes job til udsatte ledige. Her får du inspiration til samarbejdet med civilsamfundet i form af frivillige.

Frivillige kan bidrage med idéer og nye måder at se tilværelsen på. Og de kan blive en del af en borgers netværk, som også står til rådighed ”efter lukketid”.

Fordele ved samarbejdet med frivillige

Der er mange fordele ved at samarbejde med frivillige. Fordelene kan fx være:

  • Anden kvalitet.Det kan opleves anderledes, når en borger frivilligt hjælper en medborger, frem for når en ansat gør det som en lønnet opgave.
  • Flere opgaver kan løftes i fællesskab:Det kan give mere dybde og kvalitet til eksisterende opgaver samt bedre udnyttelse af de offentlige faciliteter og ressourcer. De frivillige bidrager med en anden form for viden end de fagprofessionelle.
  • Innovation og udvikling:Gennem større mangfoldighed af forslag på både udfordringer og løsninger,
  • Kompetenceløft: Når frivillige med andre baggrunde og kompetencer kommer ind på matriklen.
  • Øget social kapital og sammenhængskraft: Når samfundsmæssige opgaver, udfordringer og muligheder bliver et fælles anliggende på tværs af sektorerne (stat, marked og civilsamfund).
  • Værdi for den frivillige:Når der opnås en personlig gevinst i form af fx socialt netværk, meningsfulde opgaver, kompetenceudvikling m.m.

Kilde: Københavns Kommune - "Samarbejdet med frivillige"

Læs mere mere om samarbejdsformer med frivillige

Få inspiration her

Viden og baggrund

Samarbejdsformer med frivillige

Få inspiration til forskellige samarbejdsformer, I kan starte op med frivillige aktører.

Læs mere om samarbejdsformerne
Publikation

Evaluering: Flygtninge i hotel- og restaurationsbranchen

Virksomheder i hotel- og restaurationsbranchen mangler arbejdskraft, og den kan de bl.a. finde blandt flygtninge. Et projekt fra brancheorganisationen HORESTA i Esbjerg har skaffet 77 flygtninge i job eller uddannelse.

Læs mere

Vil du vide mere om samarbejdet?

Kontakt vores eksperter på området