Særlig ungdomsuddannelse

Læs om reglerne for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Uddannelsen kaldes i daglig tale STU eller USB.

Spørgsmål til lovstoffet?

Ring eller skriv til vores ekspert på området.

Spørg Trine

Gratis service for virksomheder, kommuner og jobcentre.

Vi rådgiver IKKE privatpersoner

Cabis service dækker ikke privatpersoner, da vi udelukkende rådgiver virksomheder, kommuner og professionelle aktører. 

Er du borger med et spørgsmål, skal du kontakte din kommune, din fagforening eller a-kasse.

Hurtigt overblik over lovstoffet

Cabi har gjort det nemt for dig at få et hurtigt overblik over lige præcis dét lovstof, du skal bruge. Læs med herunder.

Unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov har, efter undervisningspligtens ophør og indtil det fyldte 25. år, et lovfæstet krav på en 3-årig ungdomsuddannelse. Uddannelsen skal være tilpasset den unges særlige forudsætninger og behov. Dette gælder, uanset hvor i landet den unge har bopæl.

Det lovfæstede krav på en ungdomsuddannelse gælder kun de unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om der ydes den unge specialpædagogisk støtte.

Det er kommunens ungeenhed (KUE) i bopælskommunen, der administrerer ordningen.

Modtager den unge uddannelseshjælp under uddannelsen, skal kommunen se bort fra den unges eventuelle formue. Har den unge en ægtefælle eller en samlever, skal kommunen også se bort fra dennes eventuelle formue.

Gruppen af andre unge med særlige behov omfatter blandt andet:

  • Unge med svære bevægelseshandicap
  • Multihandicappede unge
  • Unge med autisme
  • Unge med ADHD eller andre psykiske lidelser
  • Unge med erhvervet hjerneskade.

Uddannelsen består af:

  • En almen del, der indeholder fag om samfundsforhold, husholdning, økonomi og det at klare sig selv
  • En specifikt målrettet del, der med udgangspunkt i interesser og evner indeholder undervisning i arbejdsmarkedsforhold og træning i beskæftigelsesmæssige færdigheder
  • Praktikophold i virksomheder og institutioner, der skal give den unge erfaring med arbejdsforhold og samarbejde på en arbejdsplads.

KUE i bopælskommunen laver sammen med den unge og forældrene en individuel uddannelsesplan, der indeholder en oversigt over aktiviteter, herunder vejledningssamtaler og praktikophold, som den unge skal tilbydes under uddannelsen.

Ungdomsuddannelsen indledes med et afklaringsforløb på op til 12 uger. Forløbet skal afdække den unges ønsker og muligheder – også for fremtidig uddannelse og beskæftigelse.

Afklaringsforløbet kan indeholde elementer af undervisning fra efterskoler, højskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler, produktionsskoler, erhvervsskoler, daghøjskoler, værksteder og andre institutioner.

Uddannelsen afsluttes med et kompetencepapir (afgangsbevis) for de opnåede færdigheder og kompetencer. Gennemføres kun noget af uddannelsesforløbet, får den unge et kompetencepapir for det, der er gennemført.

Senest 14 dage efter uddannelsens afslutning bliver den unge indkaldt til en samtale om uddannelsens forløb. Hvis den unge ønsker det, kan forældre og andre deltage i samtalen.

Økonomi

Man kan ikke få SU under uddannelsen. Da der ikke er knyttet en særlig ydelse til uddannelsen, bevarer den unge, der påbegynder en STU, den ydelse, pågældende i forvejen havde.

Hvis en ung i målgruppen for STU, søger om økonomisk hjælp i kommunen, skal den unge have uddannelseshjælp og aktivitetstillæg, fordi pågældende visiteres som aktivitetsparat.

Når hjælpen skal beregnes for en person, der deltager i en STU, skal kommunen se bort fra ansøgerens og denne ægtefælles eller samlevers formue. En STU' er kan tjene op til 27.084 kr. (før skat) om året ved arbejde, uden at indtægten fra arbejdet medfører fradrag i hjælpen. Satsen er fra 2022 og reguleres én gang årligt.

Til top^

OBS! Ansvarsfraskrivelse

Cabis lovtekster, som du finder under Lovstof, er reformuleret med henblik på at gøre lovgivningen almindeligt tilgængelig, og teksterne kan derfor ikke anvendes som juridisk grundlag.

Oplysninger fra Cabis lovtekster og FAQ kan ikke i sig selv bruges som basis for at afgøre en sag eller fastlægge behandlingen af denne. Cabi kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for informationer leveret som en del af denne service - uanset om disse mod forventning skulle være ukorrekte. Cabi kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af disse informationer.

Bekendtgørelser

  • Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings bekendtgørelse nr. 739 af 3/6 2016 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Relateret indhold >>

Unge (under 30 år)

For nogle unge mellem 15 og 30 år kræver det en hjælpende indsats. Få viden til dit arbejde med unge, der ikke kan gå den direkte vej i job eller uddannelse.

Læs mere

STU-anbefalinger til virksomhedsspor

Få gode eksempler og anbefalinger til, hvordan flere unge STU-elever kan profitere af virksomhedsforløb som en del af STU.

Læs mere

Cabis anbefalinger

Cabi anbefaler øget brug af virksomhedsforløb i STU. Anbefalingerne til virksomhedsforløb i STU er lanceret i november 2020. Find publikationen her.

Læs mere

Spørg Trine

Har du spørgsmål til lovgivningen, så ring eller skriv til Trine.
Gratis service for virksomheder, kommuner og jobcentre.