Inspirationskatalog - Skærp din indsats over for sygemeldte med ikke-vestlig baggrund

Få inspiration og viden til sagsbehandling af langtidssygemeldte med ikke-vestlig baggrund.

Inspirationskataloget henvender sig til dig, der arbejder med sygemeldte ikke-vestlige indvandrere. 

Kataloget indeholder gode råd og værktøjer til, hvordan du med få midler kan styrke sagsbehandlingen over for sygemeldte med ikke-vestlig baggrund. 

I kataloget peges der på, at det i de fleste tilfælde handler om at bruge de samme samtaleredskaber, du bruger i mange andre sammenhænge, samt at få samlet godt op på, hvad I aftaler. Derudover handler det om at være opmærksom på, hvilke forforståelser du selv har med, og sikre, at du har fokus på progression i den enkelte sag. 

Inspirationskataloget bygger blandt andet på en kortlægning af sygedagpengeforløb og interview med en række sagsbehandlere, som Cabi har stået for.

Inspirationskataloget er udarbejdet i 2013.

Download det her ✓

Flygtninge og indvandrere med ikke-vestlig baggrund ender på sygedagpenge i højere grad end deres etnisk danske medborgere, og deres sygedagpengeforløb varer længere.

I inspirationskataloget kan du finde viden og tips til, hvordan du får skærpet din indsats særligt over for sygemeldte med ikke-vestlig baggrund.

Hent det her

-

Har du spørgsmål inden for integrationsområdet?

Så kontakt Anne, Bente eller Trine

Viden og baggrund

Nydanskere og integration

På mange arbejdspladser er mennesker, der er kommet til Danmark som flygtninge eller immigranter en værdsat del af medarbejderstaben. Desværre er der også en del, som har svært ved at få og fastholde et job. Men heldigvis er der mange løsninger, som kan hjælpe flere i job.

Læs om nydanskere og integration

Cabis publikationer

Få en samlet oversigt over Cabis udgivelser om det rummelige arbejdsmarked.

Læs mere