Lovgivning og sygedagpenge

Få et overblik over de væsentligste love og regler i forbindelse med sygedagpengeopfølgning.

Sygdom og sygedagpenge
Læs om reglerne for at modtage sygedagpenge (eller for en arbejdsgiver: sygedagpengerefusion) under sygdom.

Den forebyggende indsats
Læs om reglerne for jobcenterets og kommunens tidlige indsats for at fastholde personer på arbejdsmarkedet og forebygge sociale problemer.

Opfølgning på sygemeldte
Læs om reglerne for jobcenterets opfølgning på personer på sygedagpenge (eller personer, hvis arbejdsgiver modtager refusion af sygedagpengene i sygeperioden).

Sygeopfølgning
Læs om reglerne for jobcenterets opfølgning på sygemeldte ledige, der modtager ledighedsydelse, særlig ydelse, kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse.

Særlige afklaringsforløb for sygemeldte
Læs om reglerne, når sygemeldte skal have tilbud om særligt tilrettelagte forløb for at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Sygedagpenge efter 22 uger
Læs om den almindelige begrænsning for udbetaling af sygedagpenge efter 22 uger - varighedsbegrænsningen - og om de betingelser, der gælder, når sygedagpengene forlænges.

Sygefraværssamtale i a-kassen
Læs om reglerne for de samtaler, som a-kasserne pr. 5.10.09 skal afholde med sygemeldte ledige senest fire uger efter 1. sygedag.

Arbejdsgivers indsats mod sygefravær
Læs om arbejdsgiverens rolle, ret og pligt i forbindelse med indsatsen for sygemeldte.

Mulighedserklæring      
Læs mere om reglerne for den såkaldte mulighedserklæring. En arbejdsgiver kan anvende mulighedserklæringen, når der er tvivl om, hvilke hensyn der skal tages, for at en sygemeldt medarbejder kan vende helt eller delvist tilbage til arbejdet.

Delvis uarbejdsdygtighed
Læs om reglerne til at vurdere medarbejdere som delvis uarbejdsdygtige og om reglerne for udbetaling af nedsatte sygedagpenge.

§ 56 - refunderet udgift til sygedagpenge
Læs om arbejdsgivers mulighed for via en § 56-aftale at få refunderet udgifterne til sygedagpenge, når en medarbejder på grund af en kronisk eller langvarig lidelse har en væsentlig forøget fraværsrisiko.

 

SPØRG CABI

Har du spørgsmål til lovgivning og sygedagpenge

Så kontakt Anne Brændbyge. 

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |

Forlængelsesreglerne

Sygedagpengeretten gælder i udgangspunktet i de første 22 uger. Længerevarende sager skal derfor revurderes efter 22 uger. Læs mere om forlængelsesreglerne.

Læs mere
Viden og baggrund

Ordninger til fastholdelse af sygemeldte

Der findes flere ordninger og redskaber, der kan bidrage til, at den sygemeldte kan blive på sin arbejdsplads trods en sygemelding.

Læs mere
Viden og baggrund

Opfølgning i sygedagpengesager

Sygemeldte borgere skal have hjælp til hurtigst muligt at komme tilbage til arbejdsmarkedet

Læs mere