Fra brændpunkt til beskæftigelse

Veteraner er mennesker, som har gjort noget særligt for Danmark, men de er ikke anderledes mennesker end alle andre. Som arbejdskraft på det civile arbejdsmarked har veteraner ofte rigtig meget at tilbyde, men springet fra en militær til en civil karriere kan i nogle tilfælde være en svær proces for både veteran og virksomhed. 

Siden her samler væsentlig viden og relevante redskaber, som kan gøre mødet mellem jobsøgende veteraner og virksomheder lettere for alle parter. Kom videre på siden gennem én af de tre indgange.

Indholdet på siden er en del af projektet ”Veteraner i Job: Fra brændpunkt til beskæftigelse”, som udføres af Cabi i samarbejde med
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering www.star.dk

Fakta: Hvad er en veteran?

En veteran er en person, der, på baggrund af en beslutning truffet af Folketinget, regeringen eller en minister, har været udsendt i mindst én international mission.

Veteraner kan fortsat være ansat i Forsvaret eller ved Politiet, men kan også være overgået til det civile uddannelsessystem, arbejdsmarked eller andet.

Har du været udsendt af politiet til ét af verdens brændpunkter?

Så er du også en del af vores projekt og har bl.a. mulighed for at deltage i vores arrangementer, som forbinder virksomheder og veteraner. 

Soldater udsendt 1992-2016

Antal udsendelser 1992-2016

Af alle veteraner er i job

- Jeg tror på, at veteraner er vigtige ressourcer. Det er mennesker, som er ekstremt omstillingsparate og har løst meget krævende udfordringer, så de har mange ressourcer. Nogle har også skader, men vi må ikke se dem som klienter. Vi skal se på det, de kan.

Michael Munk, adm. direktør DC-Supply A/S

Virksomhedslisten

Listen er en hjælp til jobsøgende veteraner samt til jobcentre, veterancentret, veterankoordinatorer og andre, der gør en indsats for at få veteraner i job på det civile arbejdsmarked.

Læs mere

Tilmeld nyhedsbrev om veteraner

Modtag nyhedsbrev om veteraner i job, de lokale virksomhedsnetværk, værktøjer og erfaringer.

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyhedsbrev

Nyhedsbrevet udkommer to til fire gange årligt.

Læs tidligere nyhedsbreve

Læs nyhedsbrev fra d. 1. oktober 2019:

Virksomheder vil gerne ansætte veteraner

Læs nyhedsbrev fra 6. marts 2019:

Ulrik og Flemming er veteraner og fandt vejen til job

Læs nyhedsbrev fra 9. oktober 2018:

Veteraner kommer godt videre efter rehabilitering

Læs nyhedsbrev fra 1. marts 2018:

Flere veteraner skal i civile job

Alle billeder på siderne, der afbilder danske soldater, øvelser, missioner o.lign. er venligst udlånt af Forsvarsgalleriet. 

Vil du vide mere om projektet?

Læs mere her:

Projekt

Om projektet

Her kan du læse om baggrunden for projektet 'Veteraner i Job: Fra brændpunkt til beskæftigelse'.

Læs om projektet her

Har du spørgsmål til projektet?

Kontakt projektleder, Ea Nielsen: