Ansæt unge på fuld- eller deltid

Der er flere muligheder for at ansætte unge fra kanten af arbejdsmarkedet på fuld- eller deltid. Der findes blandt andet handicapkompenserende ordninger, hvis du vil ansætte unge med handicap eller fleksjob og skånejob, hvis du skal have en ny ung medarbejder på særlige vilkår.

Omkring 40-50.000 unge mellem 15-25 år står uden job og uddannelse. De drømmer lige som alle andre om at få en almindelig hverdag med et job. De kan bare ikke altid overskue at komme i gang og skal derfor have hjælp og særlig opmærksomhed. Måske kan de unge starte i få timer, hvor der lige så langsomt skrues op fra timeantallet. Måske skal de starte med en praktik. Det vigtigste er, at de får en chance.

Sådan kommer du i gang:

  • Afdæk, hvilke opgaver du gerne vil have løst. Spørg i dit netværk, hvilke erfaringer de har
  • Afsøg mulighederne i det lokale jobcenter. Der kan også være specialiserede aktører, der har unge med handicap, der venter på at komme i gang, fx Specialisterne, KLAPjob og lokale socialøkonomiske virksomheder
  • Når du laver aftalen, er det vigtigt at drøfte, om der er brug for forskellige støtteordninger, og det er vigtigt at aftale, hvordan skolen/kommunen følger op.
-

Muligheder

Ansæt en ung med handicap

Ca. 40 % af de unge, der ikke er i job og uddannelse, har et handicap. Heraf har de fleste et psykisk handicap. Det er meget blandet gruppe.

Når en person har en varig og betydelig funktionsnedsættelse, kan der være ekstra støtte at hente i jobcentrets værktøjskasse – nemlig ved at bruge de handicapkompenserende ordninger:

Personlig assistance

Personlig assistance

Personlig assistance er en mulighed, hvis en medarbejder har vanskeligt ved at udføre særlige dele af sit arbejde på grund af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Læs mere om personlig assistance

Hjælpemidler

Hjælpemidler

Hjælpemidler bevilget af jobcentret er en mulighed, hvis en medarbejder har en funktionsnedsættelse, som gør det vanskeligt at udføre arbejdsopgaverne. Der skal være tale om hjælpemidler, som ikke normalt findes på arbejdspladsen. Det kan fx være relevant for en montagemedarbejder med dårlig ryg, som har behov for særligt stødabsorberende sikkerhedssko og et stødabsorberende underlag.

Læs mere om hjælpemidler

Kontakt det lokale jobcenter eller Cabi på tlf. 8612 8855, hvis du vil vide mere.

Læs mere om handicapkompenserende ordninger

 

Unge i fleksjob og skånejob

Måske du kan finde en ung, der kan varetage et fleksjob eller et såkaldt skånejob (job til førtidspensionister). En ung, der er ansat i fleksjob eller skånejob, er en fleksibel medarbejder på deltid, der kan hjælpe med at løse både små og større opgaver i din virksomhed. Medarbejderen bliver ansat på samme vilkår som alle andre medarbejdere. Du skal altså ikke bruge mere tid på administration, end du skal for dine øvrige medarbejdere.

Fleksjob

Fleksjob

En medarbejder, der er ansat i fleksjob, er en fleksibel medarbejder på deltid, som kan hjælpe med at løse både små og større opgaver i din virksomhed.

Medarbejderen bliver ansat på samme vilkår som alle andre medarbejdere. Du skal altså ikke bruge mere tid på administration, end du skal for dine øvrige medarbejdere.

Dit lokale jobcenter skal altid inddrages, før der kan etableres et fleksjob. Her kan du typisk også få hjælp til al administration og papirarbejde omkring fleksjobbet.

Læs mere om fleksjob

Skånejob

Skånejob

Et skånejob er en løntilskuds-mulighed for mennesker, der modtager førtidspension. Jobbet kan være på deltid eller fuldtid. Formålet med ordningen er at give førtidspensionister mulighed for at opnå eller fastholde beskæftigelse. Den ansatte og arbejdsgiveren skal aftale løn og arbejdsvilkår. De kan eventuelt inddrage a-kasse eller fagforening. Arbejdsgiveren udbetaler lønnen. Det er jobcenteret, der godkender jobbet og løntilskuddet.

Ved opstart i jobbet kan virksomheden søge om tilskud fra kommunen til en mentor, hvis personen har brug for hjælp eller vejledning. Virksomheden kan også søge tilskud fra kommunen, hvis der er behov for særlige hjælpemidler eller for at tilpasse indretningen af arbejdspladsen. En førtidspensionist kan søge om personlig assistance til at udføre arbejdsopgaverne. 

Husk at forventningsafstemme

  • Foretag en intern forventningsafstemning af, hvilke opgaver der skal løses, og hvem der lærer den unge op
  • Foretag en forventningsafstemning med den unge medarbejder om noget af det, der skal ske løbende, så det hele ikke kommer på en gang
  • Foretag en forventningsafstemning med skolen eller kommunen, hvis den unge kommer herfra.
    • Er der fx en fast kontaktperson, som I kan tage fat i?
    • Hvem gør hvad, hvis den unge udebliver og/eller har udfordringer, der skal arbejdes med?
Viden og baggrund

Handicapkompenserende ordninger

Når en person har en varig og betydelig funktionsnedsættelse, er der forskellige muligheder for at knytte ekstra støtte til et job ved hjælp af de handicapkompenserende ordninger.

Læs mere
Viden og baggrund

Værd at vide om fleksjob

Dyk ned i temaet fleksjob og få viden, værktøjer og inspiration til dit arbejde.

Læs mere

Har du spørgsmål til ansættelse af unge fra kanten af arbejdsmarkedet?

Så tag kontakt til Jesper.