Virksomhedspraktik i ægtefælles virksomhed

Spørgsmål:

Kan en person kan få tilbud om virksomhedspraktik i sin ægtefælles virksomhed?

Svar (12.1.2018):

Der er ikke nogen formel hindring for, at en person kan få tilbud om virksomhedspraktik i sin ægtefælles virksomhed. Denne begrænsning gælder kun ved ansættelse med løntilskud, jf. bekendtgørelse nr. 1297 af 9/11 2016 om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 78.

Man skal være opmærksom på, at det som hovedregel er jobcentret, der vurderer, om en virksomhedspraktik i ægtefælles virksomhed er det rigtige tilbud til personen.

Ledige på arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp har dog ret til et tilbud om virksomhedspraktik hos en arbejdsgiver, som de selv har fundet, hvis de almindelige betingelser for etablering af virksomhedspraktik er opfyldt. Det fremgår af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 42b.

Læs mere om reglerne for virksomhedspraktik under Cabis lovstof i teksten Virksomhedspraktik.

Lovstof

Find information om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Se spørgsmål og svar på udvalgte dilemmaer.

Læs mere