Samarbejde med virksomhederne

For at gøre det nemmere for virksomhederne at samarbejde med jobcentret omkring ledige, er der løbende fokus på at udvikle understøttende digitale værktøjer. 

VITAS er den digitale indgang til ansøgninger om virksomhedsrettede tilbud.

Læs mere om Vitas

Det gode samarbejde

Virksomhederne er jobcentrets vigtigste samarbejdspartner, fordi alle borgere skal arbejde hen imod lønnede timer eller praktik som trædesten på vejen til job eller uddannelse.

Derfor er det vigtigt, at samarbejdet mellem jobcentret og virksomheden fortsætter ind i praktikken, og at der også følges op, når borgeren er kommet i uddannelse og job.

Du skal fra starten tale med virksomheden og borgeren om muligheden for lønnede timer.

-

Gratis guide til beskrivelse af praktikforløb

Et vellykket praktikforløb kræver at praktikken er godt beskrevet, så det er tydeligt for dig i jobcentret, for virksomheden og praktikanten, hvad der skal ske.

Læs og download vores guide til meningsfulde praktikbeskrivelser Download

-

Regler for voksenlærlinge

Der er tre målgrupper på området for voksenlærlinge:

  1. Ledige ufaglærte
  2. Ledige faglærte
  3. Beskæftigede ufaglærte.

Herunder kan du se tilskudssatser, tilskudsperioder, krav om forudgående ledighed og positiv lister.

-

Download lovtekst om aktiv beskæftigelsesindsats her

Job- og virksomhedskonsulentens håndbog i skriftlighed

Som jobkonsulent er dét at skrive en vigtig del af dit arbejde. Men det kan være svært at gå til, hvis ikke du har uddannet dig specifikt inden for den del.

Download denne håndbog og lær de grundlæggende teknikker til at skrive gode faglige tekster.

Download

-

VÆRKTØJER

Samtalekort

- Til dig, der skal tale om lønnede timer med virksomhederne

Det er ikke altid let at bringe lønnede timer på banen i dialogen med virksomheden.

Vi har udviklet nogle samtalekort, der giver dig i jobcentret inspiration til hvilke spørgsmål, du kan stille. Samtalekortene findes i 2 udgaver:

  • En med afsæt i jobcenteret og borgeren
  • En med afsæt i virksomhedens forretning.

Brug dem, når du skal ringe ud til en ny virksomhed, eller du fx møder en virksomhed, der gerne vil tilbyde praktik, men ikke mener, de har mulighed for at ansætte.

 

Gå til værktøjer

-

Bliv klogere på, hvad loven betyder for dit arbejde med

Målgrupper

Kontaktforløb

Tilbud

Paragrafnøglerne

Økonomi, resultater og benchmark

-

Har du spørgsmål til kontaktforløbet?

Så tag fat i Cabis eksperter på området.
De sidder klar til at hjælpe dig videre i dit arbejde. Det er gratis for jobcentre at bruge Cabis rådgivning. 

Lovstof

Find information om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Se spørgsmål og svar på udvalgte dilemmaer.

Læs mere