Klæd mentor på til opgaven

Tilknyt en mentor, når I skal introducere nye medarbejdere, der har brug for støtte.

1. Introducér din medarbejder for opgaven som mentor

Som leder bør du tage en snak med den medarbejder, der skal være mentor, for at sætte ham eller hende ind i opgaven.

  • Hvem er den nye kollega?
  • Er der særlige hensyn, der skal tages?
  • Hvilke forventninger har virksomheden til mentoren og rollen, der skal varetages?

2. Afklar om mentoren har brug for noget særligt for at være godt klædt på til rollen 

Det er en god idé at præsentere mentoren for en guide til mentorskab. Overvej også, om der er særlig viden, mentoren skal have for at løse netop denne opgave, og om der er erfaringer i virksomheden, som mentoren kan trække på. 

Du kan med fordel tilbyde mentoren en anden kollega at tale med og trække på.

3. Lav aftaler for opfølgning af mentorskabet 

Det er vigtigt at have konkrete aftaler for opfølgning, så alle parter er informeret om processen. 

Hvordan skal der fx følges op? Skal mentoren melde tilbage til ledelsen, eller skal der afholdes en tre-parts samtale mellem ledelse, mentor og kollegaen, der har fået tilknyttet mentoren?

4. Tilbyd ekstra mulighed for uddannelse og netværk 

For at klæde din medarbejder ekstra godt på som mentor, kan du tilbyde ham eller hende en mentoruddannelse eller at deltage i et lokalt netværk af mentorer. Det skal afklares med jobcenteret.

5. Du har mulighed for at få støtte fra jobcentret 

I de tilfælde hvor der er tale om en medarbejder, der har afgørende brug for støtte - ud over det I selv tilbyder på virksomheden - kan I få støtte fra jobcentret til at frikøbe en medarbejder som mentor et antal timer. 

I kan også få støtte til mentoruddannelsen. Det skal aftales med jobcenteret. 

Brug for et godt råd?

Tag fat i Anette Hansen, som har mange års erfaring i at rådgive om mentorarbejdet i virksomheder. Det er gratis for virksomheder at spørge vores konsulenter til råds. 

Lovstof

Mentorstøtte - lovstof

Kommunerne kan give tilbud om mentorstøtte til alle beskæftigelseslovens målgrupper med det formål at fremme, at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse eller ordinær ansættelse.

Læs lovstoffet
Lovstof

Mentorstøtte - snitflader

Mentorordningen kan anvendes i kombination med andre støttemuligheder.

Læs lovstoffet