Projekt: Flere med kognitive handicap i job

Beskæftigelsesministeriet har bevilliget 5,1 millioner kr. til at få flere med kognitive handicap ind på arbejdsmarkedet eller fastholdt i job. Det skal ske gennem opkvalificering af medarbejdere i ti kommuner om bedre brug af handicapkompenserende ordninger i samarbejde med virksomheder.

Projektperiode: 2019 - 2022

I projektet skal Cabi samarbejde med 12 kommuner om at løfte vidensniveauet og øge brugen af de handicapkompenserende ordninger. Det skal ske gennem et kompetenceløft af centrale medarbejdere i kommunen så de ændrer praksis og får større indsigt i, hvornår de handicapkompenserende ordninger kan bruges.

Den bedre brug af de kompenserende ordninger skal bane vejen for, at flere med kognitive handicap kommer ind på arbejdsmarkedet eller bliver fastholdt i job.

Projektet bygger på erfaringer fra projektet "Kompensation til flere", hvor Cabi ligeledes har løftet kompetenceniveauet blandt medarbejdere i kommunerne, hvilket i sidste ende har givet job til flere med handicap.

-

Deltagere i "Flere med kognitive handicap i job"

Cabi er i dialog med en række kommuner om at deltage i projektet. Følgende kommuner har givet tilsagn til at være med:

 • Fredericia
 • Frederikshavn
 • Glostrup
 • Hørsholm
 • Ikast-Brande
 • Kolding
 • Randers
 • Struer
 • Slagelse
 • Svendborg
 • Vejen
 • Aabenraa

Vil du vide mere?

Overvejer du, om din kommune skal deltage i "Flere med kognitive handicap i job", eller har du andre spørgsmål? - Så kontakt os her!

Viden og baggrund

Handicapkompenserende ordninger

Når en person har en varig og betydelig funktionsnedsættelse, er der forskellige muligheder for at knytte ekstra støtte til et job ved hjælp af de handicapkompenserende ordninger.

Læs mere