Fleksjob og ledighed

Spørgsmål:

  1. Gælder der særlige regler ved ledighed for en fleksjobber ansat i sin ægtefælles virksomhed?
  2. Er det korrekt, at der maksimalt kan udbetales ledighedsydelse i sammenlagt seks måneder efter det fyldte 60. år?
  3. Er det korrekt, at muligheden for at få kontanthjælp vil afhænge af, om ægtefællen kan forsørge vedkommende?

Svar (25.1.2018):

  1. Nej, personen er omfattet af de regler, der gælder for lønmodtagere i fleksjob, og en ansat i en ægtefælles virksomhed er som udgangspunkt en lønmodtager på lige fod med andre.
  2. Nej. Reglerne er ændret. En person kan modtage ledighedsydelse frem til, at pågældende når folkepensionsalderen. For dem, som modtager ledighedsydelse med 89% eller 80% af dagpengesatsen, sker der dog en nedsættelse til 60% af dagpengesatsen seks måneder efter, at de har nået fleksydelsesalderen (pt. 62 år – stiger gradvist til 64 år). Det fremgår af lov om aktiv socialpolitik, § 74b, stk. 2.
  3. Ja, muligheden for at få kontanthjælp afhænger blandt andet af, om personens ægtefælle eller samlever kan forsørge én, da hovedreglen er, at såvel personens egne som ægtefællens eventuelle indtægter fratrækkes i hjælpen, jf. lov om aktiv socialpolitik, § 30.

Lovstof

Find information om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Se spørgsmål og svar på udvalgte dilemmaer.

Læs mere