Løbende evaluering af Projekt "Måltid, Fritid, Fremtid"

"Måltid, Fritid, Fremtid" er et projekt, der skal hjælpe unge i alderen 15-17 år med at få et fritidsjob. Det kan være svært for udsatte unge at komme i gang med et fritidsjob. De kan ofte mangle et godt skub, som kan bane vejen til et job.

Projektperiode 2020-2022

Projektet tilbyder unge et forløb, hvor de får praktisk undervisning med fokus på madlavning og hverdagen i et køkken. Efter forløbet får hver ung tilknyttet en frivillig mentor, og de fortsætter i fritidsjobtræning i en lokal virksomhed inden for restaurations- eller fødevarebranchen.

Projektet er blevet til i et samarbejde mellem Red Barnet, Meyers Madhus, Aarhus Kommune og Odense Kommune og har fået støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond.

- Vi samarbejder med Cabi omkring evaluering af indsatsen til Måltid, fritid og fremtid, hvor vi hjælper udsatte unge i fritidsjob. Cabi bidrager med stor evalueringsfaglig indsigt og har fra start sat sig dybt ind i projektet. De har lavet et evalueringsdesign, der både skaber viden om effekt, og som understøtter og videreudvikler den faglige indsats i projektet.

Peter Rønn-Petersen, Projekt- og programchef, Meyers Madhus

Principfokuseret evaluering kombineret med målinger

Cabi anvender principfokuseret evaluering som tilgang i forbindelse med evalueringen af projekt Måltid, fritid, fremtid. Der er således udarbejdet fire grundlæggende principper for arbejdet i projektet, som ligger til grund for projektdeltagernes tilgang til opgaveløsningen undervejs. Principperne bidrager med retning og synlighed over for projektmedarbejdere, de unge og samarbejdspartnere. Der er ikke tale om direkte anvisninger, men guidende principper, der giver mulighed for fleksibilitet i forskellige kontekster i arbejdet med de unge. Principperne ”levendegøres” af storytelling og refleksion, hvilket skaber læring undervejs.

Erfaringer viser, at afsæt i principper i høj grad giver medejerskab blandt projektdeltagerne og -partnerne, og at de går ind til projektet med en tro på, at efterlevelse af principperne understøtter opnåelse af bedre resultater.

Ud over principperne gennemfører Cabi også progressionsmålinger i forhold til de unges udvikling undervejs i projektet samt målopfølgning på konkrete resultatmål.

Har du spørgsmål til projektet?

Så kontakt Carl Eric Blach Overgaard

Viden og baggrund

Unge i job & uddannelse

Alle unge skal kunne se frem til et arbejdsliv. For nogen unge mellem 15 og 30 år kræver det en hjælpende og støttende indsats. Du kan som medarbejder i jobcenter, kommune eller virksomhed her finde viden til dit arbejde med unge, der ikke kan gå den direkte vej i job eller uddannelse.

Få viden og inspiration til dit arbejde med unge