Samarbejdsformer med frivillige

Få inspiration til forskellige samarbejdsformer, I kan starte op med frivillige aktører.

Uanset om samarbejdet foregår i jobcentret, på ældreområdet eller det sociale område, kan I benytte de samme samarbejdsformer.

Samarbejde med organistioner og foreninger

Et samarbejde med en frivillig organisation vil typisk være formaliseret i en samarbejdsaftale, der fx beskriver, hvor mange pladser den frivillige organisation stiller til rådighed, og hvad den frivillige organisation yder.

Samarbejdet med en frivillig forening vil typisk være mere uformelt, og foreningen vil selvstændigt og uafhængigt gennemføre aktiviteter, som kommunen mere indirekte kan drage nytte af.

I kan vælge at opbygge et samarbejde med frivillige gennem en kommunalt ansat frivilligkoordinator, der har ansvar for fx rekruttering, opkvalificering, opgavefordeling, match og frivilligpleje.

Kontakt det lokale frivillighedscenter

En oplagt samarbejdspartner er det lokale frivillighedscenter, der kan etablere kontakt til de rette frivillige organisationer og foreninger.

Samarbejde med individuelle frivillige

I kan lave direkte aftaler med enkelte frivillige uafhængigt af frivillige organisationer og foreninger. Det kan fx være et jobcenter, der etablerer et mentornetværk for udsatte ledige og unge

Samarbejde med civilsamfund - borger og frivillige

Jobcentret kan også invitere borgerne, fx ledige, erhvervsliv og andre repræsentanter fra civilsamfundet til at definere opgaven, og hvad der skal til for at få et liv uafhængigt af offentlig forsørgelse.

I en samskabelsesproces arbejder alle relevante aktører på at finde frem til kernen i et problem for dernæst i fællesskab – med brug af forskellige relevante ressourcer og ekspertiser – at forsøge at finde en løsning på problemet.

Frivillige initiativer kan udmøntes i socialøkonomiske virksomheder

Når frivillige initiativer overgår til drift med ansættelse af udsatte grupper, kan det gøres ved at etablere en social økonomisk virksomhed

 

Læs mere om samarbejdsformer

Læs blandt andet om kommunens samarbejde med frivillige og om socialøkonomiske virksomheder

Viden og baggrund

Borgerinddragelse og samskabelse i beskæftigelsesindsatsen

Vi har samlet materiale om samskabelse og inddragelse, som I kan lade jer inspirere af til selv at komme i gang med arbejdet.

Læs om borgerinddragelse og samskabelse
Viden og baggrund

Partnerskab med socialøkonomisk virksomhed

CSR-partnerskaber giver socialøkonomiske og ordinære virksomheder mulighed for at drive forretning sammen og samtidig løse velfærdsudfordringer ved at give plads til udsatte grupper på arbejdsmarkedet.

Læs om partnerskabet
Viden og baggrund

Jobcentrets samarbejde med frivillige

Frivillige organisationer og virksomheder kan supplere jobcentret, når der skal skabes job til udsatte ledige. Her får du inspiration til samarbejdet med civilsamfundet i form af frivillige.

Læs om jobcentrets samarbejdet med frivillige

Vil du vide mere om samarbejdsformer?

Kontakt vores eksperter på området: