Jobafklaringsforløb

Et forløb med jobafklaring kan vare i op til to år. Borgeren skal inddrages i udarbejdelsen af forløbet og får undervejs en ydelse svarende til kontanthjælp.

Jobafklaringsforløb i forlængelse af sygedagpengeforløbet

Hvis sygedagpengene ikke kan forlænges efter de syv forlængelsesregler, overgår borgeren til et jobafklaringsforløb. Vurderingen skal foretages efter 22 uger på sygedagpengeVurderingen skal foretages efter 22 uger.

Skal borgeren i gang med et jobafklaringsforløb, skal du som sagsbehandler sammen med borgeren udarbejde rehabiliteringsplanen og klargøre sagen til rehabiliteringsteamet. Både planen samt rehabiliteringsteamet skal have fokus på beskæftigelsesmål og borgerens ressourcer.

Sagen skal forelægges rehabiliteringsteamet senest 4 uger efter visitation til jobafklaringsforløb. Dette med henblik på, at der laves en tværfaglig og helhedsorienteret plansættes, og de relevante indsatser sættes i værk hurtigst muligt.

Sagen skal forelægges rehabiliteringsteamet senest 4 uger efter visitation til jobafklaringsforløb med henblik på, at der sættes en indsats i værk.

I jobafklaringsforløbet gælder det, at:

  • den enkeltes mål i forhold til arbejde og uddannelse skal være styrende for, hvilke aktiviteter der sættes i gang
  • den koordinerende sagsbehandler er ansvarlig for at sikre, at indsatsen bliver koordineret og justeret efter behov

Under jobafklaringsforløb må kommunen ikke anvende egen kommunal lægekonsulent. Man skal i stedet søge sundhedsfaglig rådgivning og vurdering fra den kliniske funktion i regionen lig sager om ressourceforløbfleksjob og i ansøgninger om førtidspension.

Ydelsesniveau og varighed under jobafklaring

Borgeren er sikret forsørgelse under jobafklaringsforløb, men dog på et ydelsesniveau, der især for ikke-forsørgere er væsentligt lavere end sygedagpenge. Niveauet er på kontanthjælpssats, men dog uden modregning, hvis man fx har formue.

Et jobafklaringsforløb varer maksimalt to år ad gangen, og som udgangspunkt kan der gives op til to forløb.

Andet jobafklaringsforløb

Det vil være en mindre gruppe sygemeldte, som kommer i to forløb. Intentionen med forløbene er, at det gennemsnitlige jobafklaringsforløb er på 6 måneder.

Hvis borgeren fortsat er sygemeldt gennem hele jobafklaringsforløb nr. 2 skal der senest et halvt år, før forløbet slutter, sættes en grundig og systematisk visitation i værk i forhold til afklaring af den sygemeldte.

På samme tidspunkt skal man iværksætte en samtale med regionens sundhedskoordinator, hvis man vurderer, at der er risiko for, at borgeren fortsat vil være sygemeldt i det sidste halve år af jobafklaringsforløbet.

Har du spørgsmål om jobafklaringsforløb?

Kontakt Anne Brændbyge, som sidder klar til at svare på dine spørgsmål og hjælpe dig videre i dit arbejde. Gratis service for alle jobcentre i hele landet. 

Viden og baggrund

Lovgivning og sygedagpenge

Få et overblik over de væsentligste love og regler i forbindelse med sygedagpengeopfølgning.

Læs mere