Gode råd til rekruttering og onboarding af veteraner

Der er mange fordele ved at ansætte en veteran, som har været udsendt til verdens brændpunkter. I en veteran findes en yderst loyal medarbejder, der er selvstændig og samtidig en holdspiller, som sørger for, at opgaverne bliver løst.

Gode råd til rekruttering af veteraner

1. Rekrutteringskanaler

Forsvarets Veterancenter

Forsvarets Veterancenter kan give dig vejledning om, hvad det kan betyde at have veteraner ansat. Brug dem som sparringspartner, når du har veteraner ansat eller ønsker at ansætte en veteran.

Læs mere på Veterancentrets hjemmeside

Veterankoordinatorer

Veterankoordinatorer er bindeled mellem veteraner og forskellige offentlige indsatser.

Find en veterankoordinator i nærheden af dig på Veterancentrets hjemmeside

Facebookgruppen "Fra Brændpunkt til beskæftigelse"

I Facebookgruppen kan veteraner og virksomheder lave opslag, så det er nemmere at finde hinanden.

Besøg Facebooksiden

Virksomhedslisten

Listen er en hjælp til jobsøgende veteraner, veterankoordinatorer og andre aktører, der hjælper veteraner i job. 

Er du som virksomhed på listen, kan du blive mere synlig.

Se virksomhedslisten

2. Stillingen

Har veteranen en fysisk eller psykisk skade, er det ikke sikkert, at vedkommende er klar til en fuldtidsstilling. Overvej derfor, om I har opgaver, som ikke fylder en fuldtidsstilling, og hvor der også kan tages hensyn.

Vejen til job kan være igennem praktik og ende i en ansættelse – måske på få timer. Brug det lokale jobcenter til at afklare mulighederne.

Bonusinfo:

Der er en særlig jobordning for veteraner, som befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet. Arbejdsgiver kan søge og få en jobpræmie på 50.000 kr., hvis de giver en veteran fortrinsret til ledige stillinger.

Læs mere om jobordningen

3. Uformel snak

Invitér gerne veteranen til en uformel snak, når du har fået den første kontakt. På den måde kan veteranen få et indblik i virksomheden, arbejdsmiljøet og i det konkrete arbejde.

Samtidig kan I også få en fornemmelse af, om I kan blive et godt match.

""
-

4. Forventningsafstemning

Det er vigtigt at lave en ærlig forventningsafstemning fra start. På den måde finder I frem til, hvordan I bedst får veteranens styrker og kompetencer i spil. Samtidig kan forventningsafstemningen vise, om der er brug for særlige hensyn. 

5. Særlige hensyn

Spørg om der er noget, I særligt skal tage hensyn til i hverdagen. Det kan fx drejes sig om: 

  • følsomhed over for høje lyde
  • problemer med koncentrationen
  • brug for hjælp til at strukturere dagens opgaver
  • behov for en fleksibel deadline på opgaver
  • mulighed for at trække sig tilbage og af og til spise frokosten alene.

Husk, at det også er kollegaerne, der har brug for at vide det, hvis de skal tage særlige hensyn i hverdagen. 


Gode råd til onboarding af veteraner

Vær tålmodig

Forbered jer på, at det kan kræve rummelighed og tålmodighed at tage en skadet veteran ind. De kan få brug for ekstra støtte og fleksibilitet for både arbejdsgiver og kolleger. Vær indstillet på at prøve løsninger af og rette til, når der er brug for det. 

Struktureret introduktionsforløb

Veteraner er typisk vant til tydelige hierarkier og klart definerede opgaver. Har I en flad organisationsstruktur, kan det være svært for veteranen at afkode, hvad der forventes, hvem der bestemmer, hvad opgaven er, og hvornår den er løst godt nok. Det vil derfor være en god idé at lave et introduktionsforløb med info om rollefordeling og opgaver. Det kan også være en god idé at give feedback på opgaveløsningen i dagligdagen. 

Mentor

For en veteran med psykiske udfordringer er tryghed vigtig. Det kan derfor være en god idé at tilknytte en fast kontaktperson eller mentor til veteranen. Informér også kollegaerne om det, så de ved, hvis der er noget, der de skal tage hensyn til.

Tæm din nysgerrighed

Vær forsigtig med at stille direkte spørgsmål til udsendelser. Det kan være et emne, som veteranen ikke kan eller vil snakke om. Spørg hellere ind, hvordan veteranen har det, deres familie, hobbyer etc. – ligesom du vil gøre med andre kollegaer.

Følg op

Veteraner udvikler sig på arbejdspladsen, ligesom andre medarbejdere. Det er derfor vigtigt at følge op på arbejdets omfang, arbejdsopgaver og antal timer for at finde ud af, om der er noget, der skal tilpasses. Nogle veteraner kan mangle udfordringer, mens andre kan føle, at de har for meget at se til.

Ræk ud efter sparring

Hvis I oplever udfordringer ved ansættelse og fastholdelse af tidligere udsendte, så ring gerne til Cabi eller Veterancentret – det er en gratis.

Cabi: tlf. 8612 8855, 

Veterancentret: tlf. 7281 9700

Derfor skal du ansætte en veteran

Vi har samlet en masse viden og inspiration til dig, der vil ansætte en veteran.

Læs mere