Hvad er de nødvendige kompetencer i jobbet hos jer?

Brug værktøjet her til at skabe overblik over de faglige, sproglige og personlige kompetencer, der er nødvendige, for at bestride jobbet hos jer.

Når I sidder over for en nydansk kandidat til et ordinært job, en praktik eller et løntilskud, er det vigtigt for alle parter, at målet er helt tydeligt og afstemt.

For at kunne sætte relevante mål er det en hjælp at få beskrevet, hvad man konkret skal kunne for at få job i netop jeres virksomhed. Det kan I gøre helt tydeligt med skemaet her:

Kompetencekravsskemaet

Download

Brug overbliksværktøjet:

  • Hvis jobcentret skal hjælpe med at finde konkrete kandidater til jer: Hvad skal vedkommende kunne fra dag ét?
  • Når I planlægger de enkelte delmål: Hvad skal man kunne for at komme nærmere sit mål om job?
  • Som udgangspunkt for en dialog med nydanskeren selv om de krav, I stiller: Hvad betyder det fx for jer, at man kan "arbejde selvstændigt"?
Metode og værktøj

Trappemodellen: Illustrér muligheder og fremskridt i forløbet

Brug værktøjet her til at skabe overblik over de faglige, sproglige og personlige kompetencer, der er nødvendige for at bestride jobbet hos jer.

Læs mere om trappemodellen som værktøj
Metode og værktøj

Hvordan udvikler kompetencerne sig?

Brug værktøjet her til at skabe overblik over de faglige, sproglige og personlige kompetencer, der er nødvendige, for at bestride jobbet hos jer.

Dyk ned i kompetencekortet
Metode og værktøj

AMU-uddannelser for to-sprogede

Udbyderne af AMU-kurser har særlige tilbud til to-sprogede, som tager højde for de sproglige udfordringer, nydanske medarbejdere kan have.

Læs mere om AMU-uddannelser for to-sprogede