Guide til god modtagelse og fastholdelse af fritidsjobbere

Vær nysgerrig og lær din nye medarbejder at kende. Det er det vigtigste at have på plads, når du som virksomhed skal tage imod en ung fritidsjobber. 

Den gode modtagelse af fritidsjobbere

"Man skal gå med os et stykke tid og være glade for, at vi er her. Kollegaerne skal komme og sige goddag, så jeg får at vide, hvem de er, og hvad de hedder."

Sådan siger Andreas, fritidsjobber hos maskinfabrikanten Grimme i Rødkærsbro, om sine ønsker til modtagelsen på en ny arbejdsplads.

Det kan nemlig have rigtig stor betydning for fastholdelsen af de unge medarbejdere i fritidsjob, at de bliver modtaget godt.

Derfor har vi samlet en række gode råd og en tjekliste til den gode modtagelse af fritidsjobbere.

Download tjekliste (pdf)

-

Tjekliste: Sådan får du fritidsjobbere godt ombord

Før start

 • Tal om, hvilke opgaver der skal løses, og hvordan de skal løses.

 • Fortæl om jeres arbejdspladskultur. Det handler om alt lige fra fremmøde til omgangstone og sociale aktiviteter.

 • Udvælg en buddy (en kollega, der har lyst til at være intern mentor), der er ansvarlig for at føre fritidsjobberen godt ind i jobbet – både fagligt og socialt.
""

Anbefalet værktøj

Brug Cabis opgaveværktøj til at identificere opgaverne.

Hent opgaveværktøjet

Den første dag

 • Sørg for, at der er nogen, der tager imod, laver rundvisning og introducerer til opgaverne.

 • Lav en liste med opgaver, som medarbejderen skal udføre. Det kan evt. anvendes som tjekliste, når opgaverne gennemgås.

 • Lad kollegaer hilse på og vær nysgerrig på jeres nye medarbejder.

 

""

Anbefalet værktøj

Lav introprogram med plan for de næste tre måneder, hvor der fx også er sociale arrangementer på programmet.

Opfølgning

 • Aftal rollefordeling i din virksomhed. Hvem følger op?

 • Giv daglig feedback og aftal evt. opfølgningssamtale. Spørg og lyt til dine medarbejdere.

 • Tal om opgaveløsningen og spørg til medarbejderens oplevelse af jobbet.

 • Tal om, hvordan det går og vær nysgerrig på medarbejderens liv. Har din medarbejder det godt?
""

Anbefalet værktøj

Brug refleksionscirklen, til at tage en dialog med din unge kollega.

Gå til reflektionscirklen


6 gode råd til onboarding af fritidsjobbere – der også giver dem lyst til at blive!

1) Find ud af, hvor der er overskud

Se på, hvor i din virksomhed der er mest overskud til at tage imod, og hvem der kan følge op.

2) Find opgaverne

Find opgaver og udarbejd en opgaveliste. De unge har brug for konkrete opgaver, så de ikke står og træder sig selv over tæerne.

3) Vær obs på en ny kultur

Husk, mange unge kommer fra en skolekultur og skal vænne sig til at være på arbejde. Vær tydelig om, hvorfor det er vigtigt, de møder op, og hvilken værdi de bidrager med.  

4) Stil krav

De unge kan godt lide, man stiller krav.

Vær rummelige, men hav ikke fløjlshandsker på ved krav om fx. at møde til tiden, hvordan og i hvor god tid, man melder sig syg m.m.

Omvendt skal I også huske, at de fleste fritidsjobbere er helt nye på arbejdsmarkedet og ikke nødvendigvis kan det samme som en oplært medarbejder.

5) Giv feedback
 1. De fleste fritidsjobbere har brug for daglig feedback. De vil være sikre på, at de gør det godt nok. Nogle unge har svært ved at spørge om feedback, men det kan de lære.
6) Sæt fokus på det sociale

Fortæl hvad jeres arbejdsplads kan tilbyde som fællesskab. Alt lige fra det at løse opgaver sammen til at gøre noget socialt sammen. Eller bare det at interessere sig for hinanden.

SPØRG CABI

Har du spørgsmål til onboarding af fritidsjobbere?

Så kontakt Jesper.

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |