CSR People Prize - Dem, der går forrest

Nogle virksomheder viser vejen til et mere bæredygtigt arbejdsmarked med plads til flere. Det anerkender Cabi med uddelingen af CSR People Prize. Se, hvad de mange vindere har gjort.

CSR People Prize er siden 1999 blevet uddelt som et hæderstegn til de virksomheder, der gør en særlig indsats for at udvise social ansvarlighed. 

CSR People Prize 2023

Den Jyske Kontrolcentral

Den Jyske Kontrolcentral vinder i kategorien virksomheder med under 250 medarbejdere.

HKScan

HKScan vinder i kategorien virksomheder med over 250 medarbejdere.

Anlægsgartner Gottlieb

Anlægsgartner Gottlieb vinder CSR Særpris.

Nominerede til CSR People Prize 2023

CSR People Prize 2022

Vinder af CSR People Prize 2021

Give Steel A/S

Give Steel A/S vinder i kategorien virksomheder med over 250 ansatte.

Give Steel har en lang tradition for at tage et socialt ansvar, og virksomheden åbner gerne sine døre for fx udsatte unge, flygtninge, personer med fysisk eller psykisk handicap, misbrugere eller tidligere kriminelle. I dag har virksomheden 58 ansatte, som på den ene eller den anden måde har været på kanten af arbejdsmarkedet. Ud af disse er 30 lærlinge.

Læs pressemeddelelse om Give Steel

BM Silo ApS

BM Silo ApS vinder i kategorien virksomheder med op til 250 ansatte.

Juryen bag prisen fremhæver BM Silo som en virksomhed, der gennem adskillige år har vist, at rekruttering af medarbejdere fra kanten af arbejdsmarkedet ikke er nogen hindring for at drive en god forretning. Alle teknisk design-elever hos BM Silo er fx voksenelever under revalidering, som har fysiske eller psykiske udfordringer og lange sygemeldinger bag sig.

Silovirksomheden tager også et stort ansvar for at uddanne nye klejnsmede, og en del af virksomhedens lærlinge er unge, som har boglige, sociale eller psykiske vanskeligheder. Med mentorhjælp, sidemandsoplæring og lektiehjælp fra ansatte hos BM Silo lykkes det at føre de unge til svendeprøve med flotte resultater.

Råt&Godt

Råt&Godt vinder i kategorien CSR People Særpris - Cirkulær økonomi og arbejde til flere.

Juryen bag prisen bemærker, at Råt&Godt er en virksomhed, der har en stærk cirkulær forretningsmodel, hvor der aftages store mængder materialer fra byggeriet, som ellers har meget affald, der udgør en stor miljøbelastning. Og samtidig er virksomheden med til at skabe job til mange fra kanten af arbejdsmarkedet.

Nominerede til CSR People Prize 2021

De nominerede til CSR People Prize 2021:
(link til nomineringsvideoer)

Vinder af CSR People Prize 2019

Vindere af CSR People Prize 2018

I 2018 blev CSR People Prize uddelt i en særlig jubilæumsudgave i anledning af, at det var 20. gang, at virksomheder bliver hyldet for at tage et særligt socialt ansvar.

NCC

NCC vinder i kategorien større virksomheder med over 100 medarbejdere.

NCC har fx etableret Virksomhedsskolen, der er for unge, som ikke trives i uddannelsessystemet. Det er et samarbejde mellem produktionsskole, kommune og virksomheden, og på Virksomhedsskolen kombineres uddannelse og konkret arbejde på en større byggeplads helt tæt. Det gør en afgørende forskel for unge, der ellers risikerer at blive tabt i uddannelsessystemet.

De gode erfaringer fra Virksomhedsskolen har også gjort, at NCC Danmark har etableret Jobskolen, hvor flygtninge er i målgruppen for den praktiske uddannelse på byggepladserne inklusiv danskundervisning.

Pressemeddelelse om NCC

Logistikkompagniet ApS

Logistikkompagniet ApS vinder i kategorien: Mindre virksomheder med under 100 medarbejdere.

Socialt ansvar er dybt forankret hos Logistikkompagniet ApS, der har hovedkvarter i Greve. Her har man fx helt bevidst gjort det til sin strategi at rekruttere fra kanten af arbejdsmarkedet. I dag har virksomheden således mange medarbejdere, som på den ene eller anden måde har en nedsat arbejdsevne.

Pressemeddelelse om Logistikkompagniet

Jens Romundstad

Jens Romundstad, daværende salgsdirektør i Fakta, vinder CSR People Ærespris 2018.

Juryen bag prisen fremhæver Jens Romundstad som en person, der med et stærkt værdisæt og med en fantastisk moral har kæmpet for det sociale ansvar i mange år. Med et aktivt og smittende engagement arbejder han konkret med at forebygge, fastholde og inkludere udsatte med forskellig baggrund i detailbranchen.

Pressemeddelelse om Jens Romunstad

Nominerede til CSR People Prize 2018

Vindere af CSR People Prize 2017

Trinity Hotel & Konferencecenter

"CSR ligger i Trinitys DNA. Vi gør det ud fra den filosofi, at vi vil gerne give ud af det, vi har".

Hør mere i videoen. 

Elite Miljø A/S

Elite Miljø A/S vinder i kategorien: Større virksomheder med over 100 medarbejdere. 

"Hvordan kunne vi skabe en ny løsning, hvor vi kunne kombinere rengøringsaftalen med dét at gøre en ekstraordinær indsats for borgere, som havde været på passiv forsørgelse alt for længe".

Hør mere i videoen.

Vindere af CSR People Prize 2016

Logistikkompagniet ApS

Logistikkompagniet ApS vinder i kategorien: Mindre virksomheder med under 100 medarbejdere. 

Hos Logistikkompagniet har man formået at koble virksomhedens vækst og fremgang tæt sammen med inklusion af en lang række af mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet, så denne strategi på én gang er en del af virksomhedens værdigrundlag og forretningsmodel. Virksomhedens evne til at inkludere en bred vifte af personer med fysiske, psykiske og sociale udfordringer er imponerende.

ISS Facility Services A/S

ISS Facility Services A/S vinder i kategorien: Større virksomheder med over 100 medarbejdere. 

ISS har i en lang årrække gjort en imponerende indsats for en bred vifte af mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Virksomheden er samtidig i forreste række i forhold til at skabe en kultur omkring virksomheder sociale ansvar i Danmark. ISS er således en foregangsvirksomhed i indsatsen for at finde nye løsninger og modeller for virksomheders sociale ansvar samt i forhold til at bidrage til ny viden på området og synliggøre værdien i arbejdet.

Vindere af CSR People Prize 2015

Restaurant Dronning Louise

Restaurant Dronning Louise vinder i kategorien: Mindre virksomheder med under 100 medarbejdere. 

Restaurant Dronning Louise er særligt nomineret for deres langvarige indsats for samfundets mest udsatte grupper, som de siden nomineringen til sidste års CSR People Prize, har formået at tage endnu et skridt videre. Bl.a. ved at indsluse syriske flygtninge og tænke social ansvarlighed ind i deres valg af underleverandører.

Fakta A/S

Fakta A/S vinder i kategorien: Større virksomheder med over 100 medarbejdere. 

Fakta er særligt nomineret for sit ”Klar til Start”-projekt for personer med autisme, som er et uddannelses- og praktikforløb med efterfølgende jobgaranti. De har dermed skabt en unik business case for social ansvarlighed, hvor autisternes sans for detaljen vendes her fra et handicap til en værdifuld ressource i virksomheden.

Vindere af CSR People Prize 2014

Scaniro

Scaniro vinder i kategorien: Mindre virksomheder med under 100 medarbejdere.

Ved kåringen af Scaniro A/S som vinder, har juryen særligt lagt vægt på virksomhedens gode tiltag på indslusningsområdet med deres ”Jobfabrik”. Ved oprettelsen af Jobfabrikken har Scaniro trukket en produktion hjem for Kina, for i stedet at beskæftige borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Herudover roser juryen Scaniro for effekten af virksomhedens ambitiøse fastholdelses- og forebyggelsesinitiativer, som afspejles både i virksomhedens lave sygefravær og de mange, virksomhedspraktikanter, elever og lærlinge samt medarbejdere på fleksjob.

Arriva Danmark

Arriva Danmark vinder i kategorien: Større virksomheder med over 100 medarbejdere.

Arriva bliver af juryen fremhævet som en forgangs virksomhed, hvor socialt ansvar er strategisk forankret på alle niveauer i virksomheden. Særligt står Arriva ud med deres fastholdelses- og forebyggelsesinitiativer “Sundhedsbussen” og “Mangfoldighedsboardet”, samt indslusningsprojektet “Kvinder bag rattet”, hvor Arriva samarbejder med uddannelsescenter UCplus om at uddanne nydanske kvinder med henblik på efterfølgende at ansatte dem som buschauffører.

Vindere af CSR People Prize 2013

Bevola

Bevola vinder i kategorien: Mindre virksomheder med under 100 medarbejdere.

Dommerkomiteen fremhæver A/S Bevolas store indsats for at sprede det gode CSR budskab. Virksomheden fungerer i høj grad som en rollemodel inden for social ansvarlighed og har blandt andet iværksat flere projekter, der skal sætte en CSR-bølge i gang i hele transportbranchen. Dertil holder virksomheden foredrag om CSR og samarbejder med lokale jobcentre, ungehjælpen, High:five og produktionsskoler om lærlinge, elever og praktikanter. De tilbyder arbejdsprøvning for f.eks. unge med ADHD eller personer med andre funktionsnedsættelser, og har fastansat flere lærlinge, personer der har været i arbejdsprøvning, samt ansat funktionshæmmede og tidligere kriminelle.

ATP

APT vinder i kategorien: Større virksomheder med over 100 medarbejdere.

ATP er kåret som vinder af CSR People Prize 2013 for virksomhedens særligt aktive tilgang til arbejdet med socialt ansvar og lange tradition for at skabe en mangfoldig arbejdsplads. Virksomheden er gennemsyret af social ansvarlighed og gør sig umage for at skabe en spændende og dynamisk arbejdsplads, hvor mennesker trives og udvikles via et stærkt fokus på arbejdsglæde, livsbalance, kompetenceudvikling og et sundt arbejdsmiljø.

Vindere af CSR People Prize 2012

Gråsten Plejecenter

Gråsten plejecenter vinder i kategorien: Mindre virksomheder med under 100 medarbejdere.

Gråsten Plejecenter er en lille, men meget social og rummelig arbejdsplads, hvor ledelsen, samt al personale med glæde og engagement tager et stort socialt ansvar. Dommerkomiteen fremhæver især Gråsten Plejecenter for deres rummelighed og deres holdning til, at man gennem at arbejde kan vokse som menneske. Det er en holdning, der giver arbejdsglæde og stolthed på arbejdspladsen.

Øens Murerfirma A/S

Øens Murerfirma A/S vinder i kategorien: Større virksomheder med over 100 medarbejdere.

Dommerkomiteen fremhæver Øens Murerfirmas store arbejde med at hjælpe udsatte unge med en problemfyldt baggrund ind på arbejdsmarkedet. Det sker bl.a. gennem partnerskabsaftaler med flere kommuner og samarbejde med lokale projekter, hvilket har resulteret i, at mere end 50 personer, siden 2010, har været i praktikforløb, hvoraf 20 procent er blevet fastansat.

Vindere af CSR People Prize 2011

Altan.dk

Altan.dk vinder i kategorien: Mindre virksomheder med under 100 medarbejdere

Dommerkomiteen har valgt Altan.dk for et bredt funderet arbejde med social ansvarlighed. De gør en stor indsats for virksomhedens ansatte, og de tager et inponerende ansvar for medarbejdere med svære problemstillinger.
I det hele taget tager Altan.dk et bredt socialt ansvar, og blandt meget andet har de i samarbejde med Sorø Kommune ansat medarbejdere med særlige behov, de har ansat personer i fleksjob, og de fastholder gerne medarbejdere langt efter pensionsalderen.

Pressalit A/S

Pressalit A/S vinder i kategorien: Større virksomheder med over 100 medarbejdere

Dommerkomiteen har valgt Pressalit for deres særdeles aktive tilgang til social ansvarlighed, som er en grundholdning i virksomheden og en dybt integreret del af den daglige drift. Det gælder både i forhold til indslusning, fastholdelse og forebyggelse.

Pressalit er en af de virksomheder her til lands, der går forrest og tænker nyt, når det gælder virksomhedernes sociale ansvar. Pressalit arbejder med insourcing af opgaver, hvor socialt ansvar kan forenes med ansættelser på særlige vilkår. Eksempelvis er der en meget høj grad af fleksjobansatte i virksomhedens servicefunktioner.

Billeder fra tidligere prisoverrækkelser

Se billeder fra tidligere prisoverrækkelser.

Se billeder

Har du kommentarer eller spørgsmål til CSR People Prize?

Så er du meget velkommen til at kontakte Malene.