Særligt, når en borger er sygemeldt fra beskæftigelse

Er borgeren delvist sygemeldt, vil der i de fleste tilfælde allerede foreligge en plan for tilbagevenden på fuldt omfang. 

Her bliver jobcentermedarbejderens opgave primært at understøtte den plan og sikre, at den sygemeldte deltager i relevant behandling, og der er progression i forløbet i forventet omfang.

Er borgeren fuldt sygemeldt, bør sygedagpengemedarbejderen i samarbejde med den sygemeldte hurtigst muligt efter sygemeldingen starte en grundig undersøgelse af den sygemeldtes funktionsnedsættelse i relation til forskellige typer af arbejdsopgaver, som den sygemeldte varetager.

-

Det er vigtigt med en grundig udredning, da det åbner op for en eventuel modifikation af arbejdsopgaver med henblik på, at der kan tages de fornødne hensyn til medarbejderens midlertidigt nedsatte arbejdsevne. Både af hensyn til en kommende delvis raskmelding, men også med henblik på, at den sygemeldte kan skimte en farbar vej til at vende tilbage til sit arbejde allerede tidligt i sygemeldingen.

I forbindelse med raskmeldingen skal der tages konkret stilling til behovet for efterværn. Det kan fx være en aftale om, at borgeren eller arbejdsgiveren kan ringe, hvis der opstår et behov for en ekstra samtale med jobcentret for at forebygge en gensygemelding, eller en § 56 aftale, hvis der er grundlag for det.

VÆRKTØJ

Lav en fastholdelsesplan

Arbejdsgiveren er den vigtigste samarbejdspartner, når der skal laves en plan for tilbagevenden til arbejdet. Hvis den sygemeldte har udfordringer med selv at stå for kontakten, kan du med fordel understøtte borgeren i processen. Du kan endvidere også tilbyde arbejdsgiveren et udkast til en fastholdelsesplan, men husk på, at det er arbejdsgiveren, der skal have enderne til at mødes i forhold til opgaverne på arbejdspladsen.

Derfor kan du med fordel være nysgerrig på vilkårene på arbejdspladsen, hvis genoptagelsen af arbejdet trækker ud. Men samtidig skal det også respekteres, hvis det viser sig svært for arbejdspladsen at geare op til en delvis raskmelding fra den ene dag til den anden.

Læs mere om fastholdelsesplaner her

Har du spørgsmål?

Ring eller skriv til Anne Brændbyge, som sidder klar til at svare på dine spørgsmål. Gratis service for alle jobcentermedarbejdere i hele landet. 

Når en borger er sygemeldt fra ledighed

Det er vigtigt med en grundig udredning af den sygemeldtes kompetencer, da det åbner op for en samtale om, hvilke arbejdsområder, den sygemeldte skal raskmeldes til og/ eller mulige arbejdsopgaver i en virksomhedspraktik.

Læs mere
Viden og baggrund

Lovgivning og sygedagpenge

Få et overblik over de væsentligste love og regler i forbindelse med sygedagpengeopfølgning.

Læs mere