Jobmatch-arrangement

Mål

På et Jobmatch-arrangement er målet, at veteraner møder virksomheder, som er repræsenteret af personer, der kan tale om jobmuligheder med deltagerne. For nogle veteraner er det civile arbejdsmarked ukendt land, og derfor har et jobmatch-arrangement til formål at øge veteranens kendskab til civile arbejdspladser - både rent fysisk og med ord.

For virksomheden er målet at møde potentielle medarbejdere personligt.

Format på et jobmatch-arrangement kan variere. Cabi har erfaring med tre formater:

 • Stort arrangement på virksomhed med mange virksomheder (5-7)
 • Mini jobmatch-format fx på veteranhjem med færre virksomheder (3-4)
 • Walk & Talk, hvor man mødes ude i naturen, og dialogen om jobmuligheder kommer i mødet mellem virksomhedsrepræsentant og veteran undervejs. Arrangør har fra start rammesat Walk & Talk og laver evt. små stop med fælles dialog undervejs.

Målgruppe

Intet jobmatch-arrangement uden, at en virksomhed eller et andet relevant sted åbner dørene og stiller et lokale til rådighed. Der skal være minimum fem virksomheder repræsenteret, som holder korte oplæg. På Mini jobmatch-arrangementer vil tre til fire virksomheder være dækkende.

Intet jobmatch-arrangement uden veteraner. Man skal som arrangør være bevidst om, at der kan være stor forskel på veteraner, og nogle kan være sårbare, fx fordi de har pådraget sig en psykisk skade. Tænk fx her på den fysiske tilgængelighed; er der fx luft, plads og rum til, at man kan stå for sig selv? Er stedet nemt at komme til fx med bus eller tog?

Tidsramme

Opstart arbejdet med et jobmatch-arrangement ca. tre måneder før afholdelse. Første fase har fokus på at få virksomheder til at ville deltage. Derefter gælder det om at formidle om dagen over for veteraner. Formidlingen kan med fordel ske fire til seks uger før arrangementet og løbende frem til afholdelse. Vær bevidst om, at nogle veteraner først kan bestemme sig for at komme på dagen. Derfor bør arrangementer af denne karakter afholdes tidligst fra kl. 10. Sæt evt. tilmeldingsfrist til dagen før, eller overvej, om man skal melde sig til lige op til. Overvej, hvad der bedst kan lade sig gøre i forhold til tilmelding.

Et program skal ikke vare længere end to til tre timer og have plads og rum til fri snak. Et program indeholder følgende punkter:

 • Velkomst og rammesætning
 • Oplæg ved en veteran om hans/hendes vej til brændpunkt til beskæftigelse
 • Evt. kort præsentation af virksomhederne
 • Mulighed for at se noget af virksomheden, hvor arrangementet foregår
 • God tid til netværk og snak mellem veteraner og virksomheder og fagprofessionelle (link til et eksempel på et program).

Samarbejdspartnere

 • De medvirkende virksomheder. De kan med fordel få informationsmateriale om arrangementet til egen brug og formidling. Vær opmærksom på at motivere virksomhederne til dette og mind dem om, at det samtidig profilerer virksomheden samfundsansvarligt. (Brug fx mailtekster herunder).
 • Lokale veterankoordinatorer, der kan motivere veteraner til at deltage.
 • Lokale jobcentre. Find kontaktoplysninger i din region her
 • Veterancentrets beskæftigelsesrådgivere. Find kontaktoplysningerne her
 • Kontakt erhvervsforening eller erhvervsråd for involvering af og formidling til medlemmer.
 • Øvrige foreninger og netværk for henholdsvis virksomheder og veteraner. 
 • Bus og tog, der evt. stiller pladser gratis til rådighed på dagen.

Opgaver

Planlægningen og afholdelsen indeholder opgaverne:

Før:
 • Aftal ramme og omfang med en virksomhed, at den er vært for arrangementet
 • Involver samarbejdspartnere; husk veterankoordinatorer og beskæftigelseskonsulenter/rådgivere fra kommune og veterancenter.
 • Inviter virksomheder
 • Formidl til veteraner og influenter, der kan påvirke veteraner til at deltage fx
  • Få alle involverede samarbejdspartnere og virksomheder til at sprede nyheden
  • Brug pressen; dagspresse, ugeaviser og lokale og sociale medier
  • Få info ud gennem Cabis kanaler inkl. veteran-Facebookgruppe.
 • Virksomheder kan have pjecer, rollups, bannere eller lignende, så veteranerne kan se, hvor de kommer fra.
 • Sørg for, der ligger nogle kort, som veteranerne og virksomhederne kan bruge til at udfylde, hvem de har snakket med, og hvad de har aftalt.
 •  Navneskilte.
  • Virksomhedsrepræsentanter og fagprofessionelle og frivillige skal bære navneskilt. Tag neutrale skilte med, så også de veteraner, der vil have navneskilt på, kan gøre det på stedet.
Under:
 • Sørg for at tage godt imod veteraner og andre deltagere. Det er vigtigt, at alle deltagere føler sig godt tilpas, også dem, der fx kan være psykisk skadede. Læs mere om psykiske skader her
 • Sørg for, der er kaffe og kage.
 • Tal med alle veteraner, og overvej inden, hvordan I som arrangører sikrer det, fx ved at I deler deltagere op mellem jer
 • Vær klar til at håndtere en situation, hvor fx en deltager bliver utilpas ved situationen. Vær forberedt på, hvordan I skal handle, evt. involver en veterankoordinator eller beskæftigelsesrådgiver (veterancentret) på stedet.
Efter:
 • Saml op på effekt og resultater - både de umiddelbare og dem, der følger på længere sigt. Dels som læring til en anden gang og dels til brug i formidling til alle involverede og omverden. ”Hvad kom der ud af jobmatch-arrangementet?”

- Jeg er taget til arrangementet i dag, fordi jeg fik et dyk. Det er snart ti år siden jeg var udsendt, men har i senere tid haft svært ved at fortsætte mit liv i den bane, det nu kørte i. Jeg har før arbejdet et lignende sted, men ikke efter jeg fik det dyk. Jeg kom, fordi jeg tænkte, at jeg måske skulle se, hvilke muligheder jeg havde, også som én, der har brug for lidt andre hensyn fra arbejdets side.

Anonym veteran

Skabelontekster til jobmatch-arrangementer

Skabelontekster (A-G herunder) kan benyttes i jeres arbejde.

A. Skabelontekst til opfølgende mail vedr. samtale om at deltage som virksomhedsrepræsentant ved et kommende jobmatch arrangement

Kære xx

Mange tak for snakken i telefonen, og at I overvejer at deltage i arrangementet med jeres virksomhed. Her er en opsummering af det, vi talte om og lidt info:

Arrangementet afholdes ved xx-virksomhed på xx, adresse, den xx-dato.

Konceptet er, at en virksomhed stiller sig til rådighed til en uforpligtende snak om jobmuligheder. Arrangementet er ”nede på jorden”, dvs. ingen roll-ups, fine præsentationer i Power Point eller lign. Selvfølgelig får man som virksomhed mulighed for at præsentere sig selv og virksomheden i plenum, men der bliver også mulighed for én til én snakke med veteranerne, gå en tur, tage en kop kaffe, etc.

Vær opmærksom på, at veteraner er en bred målgruppe. Nogle kan arbejde fuld tid, andre få timer og andre er først i processen med at finde plads på jobmarkedet. Du kan læse mere og få råd og vejledning her

Følgende virksomheder deltager (som det ser ud lige pt., der kan komme xx mere til): xx, xx, xx, xx

Jeg har brug for en tilbagemelding fra dig, om I vil deltage eller ej, inden den. xx.

B. Skabelontekst så formidling indeholder info og et citat fra medvirkende virksomheder

Kære xx-virksomhed

For at jobsøgende soldater kan vurdere, hvor vidt det er relevant for dem at deltage, vil vi gerne sende mere information ud om, hvad de kan forvente af arrangementet. Derfor vil vi lave en side som supplement til invitationen til jobsøgende med information om jer, der deltager med eventuelle job og med rådgivning til jobsøgende.

Jeg vil bede jer hver især om at skrive en kort tekst og et citat, som vi kan sætte på ud for jeres logo. Skriv teksten og send retur til mig senest den xx. Så får vi det sat fint op med jeres logoer og sender ud på sociale medier. I får det naturligvis også.

C. Motivation til virksomheder om at sprede info om arrangementet i eget netværk

Kære alle

Vedhæftet er invitation til og informationer om arrangementet hos xx i xxx den xxxx

(vedhæft invitation/info/indsæt link samt vedhæft citat-dokument, så virksomheder kan sprede info med reelt indhold)

Vi har lavet en oversigt med citater fra de virksomheder, som deltager. Det giver en idé om, hvad man som jobsøgende veteran kan forvente at få ud af at komme til arrangementet.

Det er vigtigt, at vi alle gør noget, for at få veteraner til at komme. De af jer, der har kontakt til veteraner eller til nogen, som har: I må meget gerne sprede information til veteraner og til netværk, der kan påvirke veteraner til at deltage.

D. Skabelontekst for at få interessenter, eksterne organisationer etc. til at sprede info om arrangementet

Hej xx

Jeg kontakter dig, fordi jeg vil høre, om I vil hjælpe med at videreformidle et spændende arrangement til veteraner i jeres netværk.

 1. xx afholder vi sammen med en række virksomheder et arrangement i xxx, hvor veteraner, som ønsker et job i det civile, kan komme og høre om virksomhederne og få en uformel snak med dem. Alle veteraner, som ønsker et job er velkomne, herunder veteraner, som har en fysisk eller psykisk skade og derfor måske kun kan arbejde deltid, i flexjob o.lign.

Jeg vil høre, om du vil hjælpe med at videreformidle invitationen på jeres website, sociale medier eller via andre platforme, som går ud til veteraner?

Her får du forskellige materialer, du kan bruge til videreformidling:

 • Invitationen er vedhæftet som pdf og den ligger online her xxx
 • Du kan også vælge at dele vores opslag fra fx LinkedIn eller Facebook - (se her xxx) - eller stjæle teksten for at lave dit eget opslag om det
 • Desuden vil der løbende komme information om dette og lignende arrangementer i Facebookgruppen
  Gruppen er for jobsøgende veteraner og virksomheder, der gerne vil ansætte veteraner. Dette må også meget gerne formidles.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte xxx

E. Ugen op til arrangement – mailtekst til virksomhed

Til jer, som deltager med en stand på arrangementet hos xx i xx den xx

Nu nærmer vi os den xx og vores arrangement i xxx. Vedhæftet er en oversigt over deltagende virksomheder med de citater, I er kommet med. Stor tak for dem.

Jeg vil være tilstede fra kl. xx for at tage imod jer og vise jer til rette. Jeg glæder mig til at møde jer på dagen, hvor I både vil få mulighed for at komme i kontakt med potentielle medarbejdere og få en snak med andre virksomheder og med mig/os om rekruttering og onboarding af tidligere udsendte.

Mødetidspunkt og opstilling:

I bedes møde op mellem kl. xx og xx, hvor I vil få tildelt en plads, hvor I kan sætte fx en roll up op, så man kan se, hvor man kan finde jer.

F. Klar til selve arrangement

Lav ark med disse tekster

Visitkorttekst virksomhedsrepræsentant kan udfylde på dagen:

Deltagende virksomhed udfylder til veteran

Virksomhed:

Navn:

Telefonnummer:

E-mail:

Jeg talte med:

Ønskede jobfunktioner:

Hvem kontakter hvem?:

Øvrig Info:

Visitkort-tekst veteran udfylder til virksomhed:

Navn:

Mobil/telefon:

Mailadresse:

Erfaring:

Øvrig info:

Eksempel på et enkelt visitkort:

G. Efter arrangement

Til opsamling af hvad kom der ud af jobmatch-arrangementet kan denne tekst benyttes:

Kære alle,

Endnu en gang tak til jer, som var med til arrangementet xx. Jeg håber, I alle har oplevelsen af, at der er kommet noget godt ud af det. Formålet med arrangementet var at få skabt kontakter mellem jobsøgende veteraner og virksomheder. Kontakter, hvor af nogle gerne skulle føre til jobs. For at vi kan få et indblik i, hvor vidt det lykkedes, vil det være til stor gavn, hvis I hver især vil tage jer tid til at svare kort på de fem spørgsmål nedenfor og sende retur til mig senest den xx. Hvis svaret er ingen, skriver I bare nul.

 1. Hvor mange jobsøgende veteraner talte I (din virksomhed) ca. med på arrangementet?
 2. Hvor mange har I talt med efterfølgende?
 3. Hvor mange har I valgt at tage ind i virksomheden (i praktik, ansættelse på deltid, fuld tid eller andet)?
 4. Hvis I har valgt at tage nogen ind i virksomheden, hvilken type ansættelse er der så tale om (praktik, løntilskud, antal timer mv. – bare kort)?
 5. Har I lavet andre typer af aftaler med nogen (fx om at vende tilbage senere, komme på besøg, til samtale eller andet)?

Det er vigtigt for os at indsamle viden og læring undervejs, så vi kan forbedre et nyt arrangement, og flere veteraner kan finde job i virksomheder.

Presse

Det kan være en god idé at involvere pressen i arrangementet, men det vil typisk ikke fungere at invitere pressen med til selve arrangementet. Det kan der være mange grunde til, fx hvis man søger nyt job og ikke har lyst til, at andre skal vide det.

Gå til de øvrige koncepter

Klik på det koncept, du gerne vil læse mere om
Metode og værktøj

Makkerordning

Makkerordningen er skabt som et initiativ mellem veteraner i job og ledige, jobsøgende veteraner.

Læs mere
Metode og værktøj

Briefing & Kaffe

Briefing & Kaffe er et enkelt koncept, hvor virksomheder åbner dørene og giver en kop kaffe på et fastsat tidspunkt i en bestemt uge landet over eller i et afgrænset område.

Læs mere om konceptet
Metode og værktøj

Virksomhedsliste

Målet med Virksomhedslisten er at synliggøre de virksomheder, der gerne vil ansætte tidligere udsendte fra Forsvaret eller som ser positivt på henvendelser fra veteraner.

Læs mere om konceptet

Har du spørgsmål til konceptet?

Kontakt Bente Nissen