Alenearbejde i virksomhedspraktik

Spørgsmål: 

Må man arbejde alene - f.eks. om aftenen - i virksomhedspraktik?

Svar (14.07.2020):

At arbejde alene vil som udgangspunkt stride mod formålet med virksomhedspraktik, som det fremgår af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 58: ” Tilbud om virksomhedspraktik gives med henblik på at afklare eller udvikle personens faglige, sociale eller sproglige kompetencer og at afklare og bringe personen tættere på jobmål, ved at personen deltager i konkrete arbejdsopgaver og indgår i kollegiale sammenhænge.”

Der er tale om en praktik og dermed en praktikant hos virksomheden, som ikke er ansat. Der kan, efter omstændighederne, være tale om misbrug af ordningen, hvis man fx overlader praktikanten til at varetage ansvarsfulde opgaver alene. Med virksomhedspraktikkens formål, som det er præciseret i § 58, er det svært at argumentere for en virksomhedspraktik, der foregår alene uden input fra og i samarbejde med andre.

Der kan dog være helt særlige situationer, hvor en praktikant grundet sine skånehensyn har et behov for at arbejde alene. I disse tilfælde vil der ud fra en konkret og individuel vurdering kunne argumenteres for, at borgerens skånehensyn bedst imødekommes ved at løse opgaverne alene, mens instruktion og feedback foregår i kollegiale sammenhænge. Det kan fx være en borger med svær PTSD, der pakker varer ned til forsendelse i et aflukke i den bagerste del af lageret. Han bliver instrueret i sine opgaver, har mulighed for at trække sig ved behov og kan til enhver tid kalde på hjælp, men selve arbejdsopgaven løser han alene, da det udmatter ham at arbejde sammen med andre.

Lovstof

Find information om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Se spørgsmål og svar på udvalgte dilemmaer.

Læs mere