Virksomhedscentre

Et virksomhedscenter kan oprettes af en privat eller en offentlig virksomhed efter aftale med Jobcentret. I virksomhedscentret indgår de ledige i løsning af arbejdsopgaver for virksomheden – i virksomhedspraktik eller i et særligt tilrettelagt projekt.

Love

Bekendtgørelser

  • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings bekendtgørelse nr. 2006 af 11/12 2020 om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 17

Hurtigt overblik over lovstoffet

Cabi har gjort det nemt for dig at få et hurtigt overblik over lige præcis dét lovstof, du skal bruge. Læs med herunder.

Målgruppen er de svageste ledige, som er langt fra arbejdsmarkedet – det vil typisk være borgere, som er aktivitetsparate eller i ressourceforløb. 

Det er en god løsning, hvis virksomhedscenteret på forhånd reserverer mindst fire faste pladser, som jobcenteret kan disponere over. Jobcenter og virksomhed indgår herefter en skriftlig kontrakt om mål med virksomhedscentret, antal pladser, arbejdsopgaver, mentorfunktionen, økonomi o.a.

Virksomheden er ansvarlig for driften af virksomhedscenteret, mens jobcenteret står for visitation, opfølgning, støtte til mentor og til de ledige.

Jobcentret kan give et fast økonomisk tilskud til mentorfunktionen. Der kan knyttes individuelle eller fælles støtteaktiviteter til virksomhedscentret, fx psykologhjælp, sprogundervisning, motion/træning o.a.

Økonomien i ordningen er mentortimer og tilskud til virksomheder ved partnerskabsaftaler.

Til top^

OBS! Ansvarsfraskrivelse

Cabis lovtekster, som du finder under Lovstof, er reformuleret med henblik på at gøre lovgivningen almindeligt tilgængelig, og teksterne kan derfor ikke anvendes som juridisk grundlag.

Oplysninger fra Cabis lovtekster og FAQ kan ikke i sig selv bruges som basis for at afgøre en sag eller fastlægge behandlingen af denne. Cabi kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for informationer leveret som en del af denne service - uanset om disse mod forventning skulle være ukorrekte. Cabi kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af disse informationer.