Cabis ungeanbefalinger

På siden her finder du vores anbefalinger til virksomheder og professionelle, der arbejder med unge. Vores mål er, at anbefalingerne kan være med til at bane vejen for, at flere udsatte unge kommer i uddannelse og job.

Ungeanbefalinger til virksomheder

Her er fem anbefalinger fra virksomheder til virksomheder, der ønsker at ændre retningen for en ung, som er sårbar eller har andre udfordringer i forhold til at få arbejde eller starte uddannelse.

Læs mere

Ungeanbefalinger til professionelle

Læs Cabis anbefalinger til, hvordan de unge og erhvervslivet involveres i indsatsen. Læs også vores anbefalinger til en sammenhængende ungeindsats og til fastholdelse i ungdomsuddannelser.

Læs mere

Anbefalinger til virksomhedsspor i STU

Få gode eksempler og anbefalinger til, hvordan flere unge STU-elever kan profitere af virksomhedsforløb som en del af STU.

Har du spørgsmål til vores ungeanbefalinger?

Så tag fat i Jesper eller Bente, som kan svare på dine spørgsmål. 

Seneste nyheder

En ph.d.-afhandling af Malte Dahl, Københavns Universitet, viser blandt andet, at indvandrerkvinder med tørklæde i dag skal søge op til 60 procent flere stillinger end etnisk danske kvinder med samme kvalifikationer, inden de kommer i job.

Nye løsninger skal hjælpe indvandrerkvinder i job

På trods af rekordhøj beskæftigelse i Danmark har mange indvandrerkvinder fortsat svært ved at finde ind på arbejdsmarkedet. En miniundersøgelse skal nu afdække, hvilke barrierer indvandrerkvinderne møder, og hvilke erfaringer virksomhederne har med at hjælpe dem i gang.

Gert Habo kan ikke ændre ved fortiden. Derfor er han kommet frem til, at det handler om at tænke fremad og realisere sine drømme. Et skridt ad gangen.

Veteran: ”Tænk fremad. Lev i nuet. Nyd det der er tilbage”

Gert Habo var udsendt til Jugoslavien og Kosovo. Vejen tilbage til det civile liv krævede træning. Ligesom han trænede til at være soldat, trænede Gert Habo sig også tilbage til det civile liv. Arbejdslivet er en vigtig del af denne civile træning.

Et ny projekt i Viborg skal skaffe sårbare unge et fritidsjob. Målet er, at de unge får arbejdspladserfaring og dermed har lettere ved at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, når de fylder 18 år.

Fritidsjob skal hjælpe sårbare unge på vej mod et godt arbejdsliv

Unge i mistrivsel har svært ved at få og fastholde et fritidsjob. Og uden kontakt til arbejdsmarkedet øges risikoen for, at de unge står i kø ved jobcentret, når de fylder 18 år. Et nyt projekt mellem Viborg Kommune og Videnshuset Cabi skal derfor sikre sårbare unge mellem 13 og 17 år et fritidsjob. Projektet støttes af Den A.P. Møllerske Støttefond med 5,1 mio. kr.