Cabis ungeanbefalinger

På siden her finder du vores anbefalinger til virksomheder og professionelle, der arbejder med unge. Vores mål er, at anbefalingerne kan være med til at bane vejen for, at flere udsatte unge kommer i uddannelse og job.

Ungeanbefalinger til virksomheder

Vil du blive bedre til at rekruttere og fastholde unge? Find inspiration i Cabis ungeanbefalinger, som er baseret på virksomheders gode erfaringer med at have unge tilknyttet.

Læs mere

Anbefalinger til skole-virksomhedssamarbejdet

Virksomheder mangler faglærte, og mange elever motiveres af en mere praksisrettet undervisning. Derfor anbefaler Cabi, at erhvervslivet involveres tidligere i de unges liv.

Læs mere

Ungeanbefalinger til professionelle

Læs Cabis anbefalinger til, hvordan de unge og erhvervslivet involveres i indsatsen. Læs også vores anbefalinger til en sammenhængende ungeindsats.

Læs mere

Anbefalinger til virksomhedsspor i STU

Få gode eksempler og anbefalinger til, hvordan flere unge STU-elever kan få gavn af virksomhedsforløb som en del af STU.

Læs mere

Virksomhedssamarbejde i FGU

Hvordan kan den virksomhedsrettede indsats få de unge til at finde vej gennem uddannelse til job? Cabi har nogle bud på spørgsmålet.

Læs mere

Har du spørgsmål til vores ungeanbefalinger?

Så tag fat i Jesper eller Bente, som kan svare på dine spørgsmål. 

Seneste nyheder

Med de handicapkompenserende ordninger er der masser af muligheder for at give personer med kognitive funktionsnedsættelser den rette hjælp eller støtte, så de kan passe et job.

Ved du nok om de handicapkompenserende ordninger?

Mennesker med en kognitiv funktionsnedsættelse har sværere ved at komme i job end personer med en fysisk funktionsnedsættelse. Med de handicapkompenserende ordninger er der ellers mange muligheder for at give dem den rette støtte. Læs om, hvorfor du som jobcentermedarbejder skal bruge ordningerne til denne gruppe.