Samtalen er dit første og vigtigste redskab

Når borgeren er sygemeldt af psykiske årsager, vil vedkommende i udgangspunktet have kognitive udfordringer. Det stiller nogle særlige krav til de samtaler, du har med borgeren for at understøtte udviklingen mod at komme tilbage i job.

Du kan med fordel:

 • lave dagsorden til møderne
 • tydeliggøre, hvad målet med samarbejdet er
 • arbejde med visuelle redskaber, fx tegne planen, bruge skala-spørgsmål, lave fordele/ ulempe lister og lignende
 • gøre rammer og aftaler meget konkrete og detaljerede
 • tale om: ”hvad nu hvis...”
 • samle op på møderne sammen med borgeren – gerne kort
 • være tydelig og konkret i forhold til, hvad der skal ske til næste gang.
-

Det er ligeledes af betydning at være ekstra grundig i afklaring af de konkrete problemer, som den sygemeldte oplever. Tag udgangspunkt i hverdagen fx:

 • Du siger, at din hukommelse er blevet dårlig. Hvornår har du sidst bemærket det?
 • I hvilke praktiske situationer i din hverdag kan du i særlig grad mærke, at du er udfordret?
 • Er der forskelle på dine udfordringer (tidligt/sidst på dagen, typer af situationer, når du er alene eller sammen med andre)
 • Jeg lægger i vores samtaler mærke til… (Sig, hvad du selv ser, hvis du gør relevante observationer).

Det er også en god ide at bruge samtalen til at lave et ekstra tjek på, jeres aftaler er bæredygtige:

 • Oplever borgeren, at jeres aftaler giver mening i forhold til målet om raskmelding?
 • Forstår borgeren, hvad der skal ske, hvornår og hvorfor?
 • Er detaljerne på plads, og er planen til at håndtere for borgeren?

Har du spørgsmål?

Ring eller skriv til Anne Brændbyge, som sidder klar til at svare på dine spørgsmål. Gratis service for alle jobcentermedarbejdere i hele landet. 

Viden og baggrund

Lovgivning og sygedagpenge

Få et overblik over de væsentligste love og regler i forbindelse med sygedagpengeopfølgning.

Læs mere