Seniorjob

Ledige dagpengemodtagere over 55 år kan have ret til et seniorjob i deres kommune, hvis deres dagpengeret udløber.

Spørgsmål til lovstoffet?

Ring eller skriv til vores ekspert på området.

Spørg Trine

Gratis service for virksomheder, kommuner og jobcentre.

Vi rådgiver IKKE privatpersoner

Cabis service dækker ikke privatpersoner, da vi udelukkende rådgiver virksomheder, kommuner og professionelle aktører. 

Er du borger med et spørgsmål, skal du kontakte din kommune, din fagforening eller a-kasse.

Hurtigt overblik over lovstoffet

Cabi har gjort det nemt for dig at få et hurtigt overblik over lige præcis dét lovstof, du skal bruge. Læs med herunder.

Forsikrede ledige, hvis dagpengeperiode udløber, efter de er fyldt 55 år, har ret til ansættelse i et seniorjob i bopælskommunen. Fuldtidsforsikrede skal tilbydes fuldtidsjob, og deltidsforsikrede skal tilbydes deltidsjob.

Personen kan tidligst ansøge om seniorjob tre måneder før, dagpengeperioden udløber. Samtidig skal bopælskommunen have modtaget ansøgningen senest to måneder efter den dag, dagpengeperioden udløber. 

Personen skal fortsætte sit medlemskab af en arbejdsløshedskasse og fortsat indbetale sit efterlønsbidrag i ansættelsesperioden. På den måde opfylder medlemmet anciennitetskravet for efterløn, når vedkommende når efterlønsalderen.

Personen skal i ansættelsesperioden også stå til rådighed for et rimeligt, ordinært arbejde formidlet af jobcentret.

Bopælskommunen har pligt til at ansætte personen senest to måneder efter den dag, den pågældende anmoder om et seniorjob, dog tidligst ved udløbet af dagpengeperioden.

Løn- og arbejdsvilkår skal være overenskomstmæssige eller sædvanligt gældende for tilsvarende arbejde. Kommunen får et årligt tilskud fra staten pr. helårsstilling i et seniorjob.

A-kassen har pligt til at vejlede egne medlemmer om muligheden for ansættelse i seniorjob.

Løn- og arbejdsvilkår

Løn- og arbejdsvilkår skal være overenskomstmæssige eller sædvanligt gældende for tilsvarende arbejde.

Jobbets indhold

Kommunen fastsætter seniorjobbets indhold:

  • efter samtale med personen,
  • under hensyntagen til den pågældendes kvalifikationer og interesser og
  • i samarbejde med repræsentanter for de ansatte i kommunen.

Ansættelse i seniorjob skal medføre en udvidelse i antallet af ansatte i den pågældende kommunale virksomhed. Arbejdsgiveren og de ansatte skal i fællesskab sikre, at denne betingelse er overholdt.

Hvis jobfunktionen på et tidspunkt nedlægges, skal kommunen tilbyde et nyt seniorjob.

A-kassen har pligt til at vejlede sine medlemmer om muligheden for at blive ansat i et seniorjob. Når en person søger kommunen om et seniorjob, skal kommunen kontakte a-kassen, der be- eller afkræfter, at personen opfylder betingelserne for ansættelsen.

Hvis personen ansættes, giver kommunen a-kassen besked. Det er herefter a-kassens ansvar at holde løbende øje med, at betingelserne for efterlønsbidrag og medlemskab af a-kassen er overholdt.

Personen kan stoppe i seniorjobbet, tage ordinært arbejde og ved fornyet ledighed atter have ret til et seniorjob. I så fald har bopælskommunen en frist på en måned til på ny at tilbyde ansættelse i et seniorjob.

Hvis personen flytter til en anden kommune, kan den pågældende vælge at blive i sit nuværende seniorjob eller ansøge den nye kommune om et nyt seniorjob. Den nye bopælskommune har en frist på to måneder til at tilbyde ansættelse, dog tidligst fra tilflytningsdatoen.

Seniorjob ophør

Ansættelse i seniorjob skal ophøre:

  • når personen når efterlønsalderen,
  • hvis personen afslår et rimeligt tilbud om ordinært arbejde formidlet af jobcenteret,
  • hvis personen mister retten til efterløn som følge af udmeldelse af a-kassen eller manglende betaling af efterlønsbidrag.

Hvis kommunen ikke opfylder sin forpligtelse og tilbyder et seniorjob, skal kommunen udbetale en kompensation til personen svarende til det, som den pågældende modtog i arbejdsløshedsdagpenge.

Jobcenteret kan yde støtte i form af personlig assistance eller tilskud til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber eller arbejdspladsindretninger i forbindelse med ansættelse i et seniorjob.

Kommunen får et årligt tilskud fra staten pr. helårsstilling i et seniorjob.

Til top^

OBS! Ansvarsfraskrivelse

Cabis lovtekster, som du finder under Lovstof, er reformuleret med henblik på at gøre lovgivningen almindeligt tilgængelig, og teksterne kan derfor ikke anvendes som juridisk grundlag.

Oplysninger fra Cabis lovtekster og FAQ kan ikke i sig selv bruges som basis for at afgøre en sag eller fastlægge behandlingen af denne. Cabi kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for informationer leveret som en del af denne service - uanset om disse mod forventning skulle være ukorrekte. Cabi kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af disse informationer.

Love

Bekendtgørelser

  • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings bekendtgørelse nr. 1208 af 28/9 2023 om en a-kasses pligt til at vejlede, § 25
  • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings bekendtgørelse nr. 112 af 29/1 2021 om seniorjob
  • Arbejdsmarkedsstyrelsens vejledning nr. 10586 af 24/9 2015 til lov om seniorjob
  • Arbejdsmarkedsstyrelsens orienteringsskrivelse af 21/12-06 om vedtagelsen af L 62:Forslag til lov om seniorjob

Relateret indhold >>

Fasthold seniorer

Fastholder du ældre og erfarne medarbejdere, bevarer du deres værdifulde arbejdskraft og viden. Læs mere om, hvad du kan gøre som virksomhed.

Læs mere

Handicapkompenserende ordninger

Når en borger har en varig og betydelig funktionsnedsættelse, kan der være ekstra støtte at hente i jobcentrets værktøjskasse.

Læs mere

Ledelse, HR og personale

Viden og værktøjer til ledere, HR-medarbejdere og personaleansvarlige, der fastholder og rekrutterer med samfundsansvar.

Læs mere

Spørg Trine

Har du spørgsmål til lovgivningen, så ring eller skriv til Trine.
Gratis service for virksomheder, kommuner og jobcentre.