Sådan undgår du misforståelser i samtalen med nydanskere

Her får du får redskaber til, hvordan du fastholder jobfokus i samtalen og rådgiver nydanskere til at tage ansvar for egen jobsøgning. Det er vigtige forudsætninger for at kunne tage skridtet ind på jobmarkedet. Det samme er din tro på, at det kan lade sig gøre.

TEMA

Negativ social kontrol som barriere for beskæftigelse

Hvad er negativ social kontrol? Og hvad skal du være særligt opmærksom på, hvis du har mistanke om, at en borger udsættes for negativ social kontrol? Få svarene her og gode råd til, hvordan du kan håndtere det i mødet med kvinderne og deres familier. Læs mere om negativ social kontrol

Flygtninge kender ikke spillereglerne

Cabi har i 2017 interviewet sagsbehandlere og flygtninge samt observeret en række samtaler mellem de to parter. Og selvom sagsbehandlerne gør deres bedste, så opstår der nemt misforståelser. For som ny i landet er det svært at forstå begreberne og spillereglerne i jobcentret:

- Jeg sagde, at jeg rigtig gerne ville have et arbejde, men fik at vide, at jeg skulle i praktik først. Så spurgte de, hvad jeg godt kunne tænke mig, og jeg sagde, at jeg gerne ville i praktik som tømrer. I stedet foreslog de praktik som frisør eller mekaniker. Men hvorfor skal jeg det inden for et område, jeg ikke kender? Jeg er skrupforvirret.

Uddrag af interview med en flygtning

Praktik, hvad betyder det?

Hvis forklaringen på hvorfor, man skal i praktik og hvorfor ønsket om praktik som tømrer ikke kan imødekommes, mangler eller er uklar, er det svært at fastholde motivation og handlekraft.

Vi har samlet en række redskaber og gode råd under disse overskrifter:

Undersøgelser viser...

at nyankomne flygtninge og familiesammenførte ofte er meget motiverede for at komme i job ved deres første møde med jobcentret, men at de over tid taber motivationen.

Det er en udfordring, og vi har herunder samlet en række råd og redskaber til dig, der er sagsbehandler.

Projekt: I mål med Integration

Projektet skal støtte 17 kommuner af forskellig størrelse i udviklingen og implementeringen af en mere effektiv integrationsindsats, som skal få flere flygtninge og indvandrere i job i den enkelte kommune

Læs mere om projektet

Film: Nydanskerne kender ikke spillereglerne

Hør Nadia El-Gendi fortælle om, hvad der typisk går galt i samarbejdet med nydanskere og få nogle konkrete bud på, hvordan I undgår misforståelser. 

- Integration lykkes, når vi tør interessere os for hinanden og tør gøre lidt ekstra.

Nadia El-Gendi, seniorkonsulent i Cabi

Gode råd til at undgå misforståelser trin for trin

Se de tre videoer herunder og få seniorkonsulent i Cabi Nadia El-Gendis gode råd til, hvordan du opnår et konstruktivt samarbejde og undgår misforståelser i dit arbejde med nydanskere.  

#1 Skab klare roller og rammer i samtalen

#2 Skab fælles forståelse af centrale ord og begreber

#3 Match mellem jobønsker og muligheder

Redskaber og gode råd

Download redskaberne med gode råd til, hvordan du strukturer dine samtaler, så du bevarer motivationen hos nydanskeren og få overblikket over det lokale jobmarked. 

Læs, hvordan materialet er blevet til:

Observationer og interviews

Til udarbejdelsen af materialet på disse sider har Cabi i 2017 gennemført observationer af 12 samtaler mellem sagsbehandlere og jobparate flygtninge og familiesammenførte. Vi har observeret både visitationssamtaler og almindelige §20 samtaler. Efterfølgende har vi interviewet sagsbehandlerne om deres tilgang til og refleksioner over samtalerne.

Vi har ligeledes interviewet i alt 14 flygtninge eller familiesammenførte i job eller praktikforløb i forskellige virksomheder om deres oplevelse af samtalerne på jobcentret. Herunder også rådgivningen om vejen til job. Endelig har vi interviewet seks virksomhedsrepræsentanter om at modtage nyankomne flygtninge eller familiesammenførte i praktik eller job.

Vores fokus har været at blive klogere på, hvad der sker i samtalerne, og hvordan sagsbehandleren arbejder med at fastholde et jobparat fokus i dialogen med og rådgivningen af de jobparate nydanskere.  Fokus har i interviewene med nydanskere, der nu er i praktik eller job, været på deres oplevelse af og refleksioner over samtalerne.

Interviewene med virksomhedsrepræsentanter har givet input, der underbygger de opmærksomhedspunkter, vi på tværs af observationer og øvrige interviews har observeret.

Vi er således stødt på en række udfordringer og opmærksomhedspunkter på tværs af det indsamlede materiale, som danner udgangspunktet for vores valg af tematikker i formidlingen.

Cases fra Talent Management

Integrationsnet har med støtte fra industriens Fond gennemført projekt Talent Management, der har haft fokus  på tidlig kompetenceafklaring af flygtninge med henblik på bedre match mellem kompetencer og lokale jobmuligheder. Integrationsnet har stillet tre cases fra projektet til rådighed, og har desuden udgivet en e-bog om Talent Management.

Finansiering og kvalificering

Materialerne på disse sider er finansieret via Cabis resultatkontrakt med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og er udviklet og kvalificeret i dialog med STAR og Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) samt brugere og samarbejdspartnere.

-

Læs mere

-

Frivillige sprogmentorer fastholder flygtninge i job

Virksomheder i hotel- og restaurationsbranchen mangler arbejdskraft, og den kan de bl.a. finde blandt flygtninge.

Et projekt fra brancheorganisationen HORESTA i Esbjerg har taget sagen i egen hånd med gode resultater til følge.

Læs hele historien i vores casekatalog på side syv, og bliv inspireret til dit daglige arbejde med nydanskere. Casekataloget er lavet til netop dig, der arbejder i den kommunale beskæftigelsesindsats.

 

Download

-
Projekt

Projekt: I mål med Integration

Online inspirationskatalog for projekt 'I mål med Integration', som skal understøtte en målrettet beskæftigelsesindsats for flygtninge og indvandrere ude i kommunerne. Her finder du information og materialer fra projektet.

Læs mere projektet
Viden og baggrund

Ægtefælleforsørgede indvandrere

Indvandrere, som forsørges af deres ægtefælle, er en overset ressource og arbejdskraft. Få her inspiration til, hvordan du skaber kontakt til målgruppen og motiverer til beskæftigelse.

Læs om ægtefælleforsørgede indvandrere
Viden og baggrund

Din opgave som sagsbehandler

For mange nydanskere er mødet med jobcentret brolagt med misforståelser. Du skal sikre, at roller, ansvar og rammerne for samtalen er på plads.

Læs om rollerne og rammerne
Metode og værktøj

Progressionsmåling

Progressionsmåling kan være et godt ledelsesredskab til at give viden om, hvilke indsatser der er gode til at tackle specifikke udfordringer. Det giver dig som leder mulighed for at dimensionere indsatserne på et dokumenteret grundlag.

Læs mere
Viden og baggrund

Negativ social kontrol som barriere for beskæftigelse

Hvad er negativ social kontrol? Og hvad skal du være særligt opmærksom på, hvis du har mistanke om, at en borger udsættes for negativ social kontrol? Få svarene her og gode råd til, hvordan du kan håndtere det i mødet med kvinderne og deres familier.

Læs mere

Vores rådgivere har stor indsigt og praktisk erfaring med medarbejdere med flygtningebaggrund. Vi rådgiver ledere og medarbejdere i jobcentrene i konkrete spørgsmål om udsatte borgere. Kontakt os i dag - det er gratis!