De sociale kapitler

Læs om de sociale kapitler, som er en overenskomstbaseret mulighed for at aftale det sociale ansvar.

Spørgsmål til lovstoffet?

Ring eller skriv til vores ekspert på området.

Spørg Carsten

Gratis service for virksomheder, kommuner og jobcentre.

Vi rådgiver IKKE privatpersoner

Cabis service dækker ikke privatpersoner, da vi udelukkende rådgiver virksomheder, kommuner og professionelle aktører. 

Er du borger med et spørgsmål, skal du kontakte din kommune, din fagforening eller a-kasse.

Hurtigt overblik over lovstoffet

Cabi har gjort det nemt for dig at få et hurtigt overblik over lige præcis dét lovstof, du skal bruge. Læs med herunder.

Overenskomsternes sociale kapitler er de aftalemæssige rammer for fastholdelse af allerede ansatte og nyansættelse af personer med nedsat erhvervsevne m.v.

I forbindelse med pensions- og fleksjobreformen (2013) er brugen af de sociale kapitler blevet et krav i forbindelse med fastholdelse af medarbejdere i fleksjob.

For at få arbejdsmarkedets parter til at bidrage mere til at skabe større rummelighed på arbejdsmarkedet, herunder ved brug af sociale kapitler, stilles der krav om, at medarbejdere, der har mere end 6 år til folkepensionsalderen, kun kan blive ansat i et fleksjob på den hidtidige arbejdsplads, hvis de pågældende har været ansat på arbejdspladsen i mindst 12 måneder under overenskomstens sociale kapitler eller på særlige vilkår.

Aftalen mellem arbejdsgiver og medarbejder skal være skriftlig og indeholde oplysninger om, hvilke funktioner der er svære for medarbejderen at udføre, samt hvilke konkrete skånehensyn der er aftalt.

Det skal dokumenteres, at der er gjort et reelt forsøg på at etablere et vedvarende ustøttet job efter de sociale kapitler henholdsvis på særlige vilkår.

Kravet gælder dog ikke, hvis medarbejderen har været udsat for akut opstået skade eller sygdom og det er åbenbart formålsløst at gennemføre de nævnte foranstaltninger med henblik på job efter overenskomstens sociale kapitler eller på særlige vilkår.

Til top^

OBS! Ansvarsfraskrivelse

Cabis lovtekster, som du finder under Lovstof, er reformuleret med henblik på at gøre lovgivningen almindeligt tilgængelig, og teksterne kan derfor ikke anvendes som juridisk grundlag.

Oplysninger fra Cabis lovtekster og FAQ kan ikke i sig selv bruges som basis for at afgøre en sag eller fastlægge behandlingen af denne. Cabi kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for informationer leveret som en del af denne service - uanset om disse mod forventning skulle være ukorrekte. Cabi kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af disse informationer.

Love

  • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 119

Vejledninger

Relateret indhold >>

Handicapkompenserende ordninger

Når en borger har en varig og betydelig funktionsnedsættelse, kan der være ekstra støtte at hente i jobcentrets værktøjskasse – nemlig ved at bruge de handicapkompenserende ordninger.

Læs mere

Reglerne for fastholdelsesfleksjob

Ud over de almindelige betingelser for at være berettiget til fleksjob er der særlige betingelser for at være berettiget til fastholdelsesfleksjob. Læs alt om reglerne på siden her og se, hvordan andre har gjort.

Læs mere

Fasthold en medarbejder

Overvej først de muligheder for fastholdelse, som bedst muligt tillader din medarbejder at blive på det ordinære arbejdsmarked. Det vil sige, inden et fleksjob kommer i betragtning.

Læs mere

Spørg Carsten

Har du spørgsmål til lovgivningen, så ring eller skriv til Carsten.
Gratis service for virksomheder, kommuner og jobcentre. 

Portrætbillede Carsten Lunden