Sporskifteordningen

Projektet er afsluttet i 2021.

Sporskiftordningen gav medarbejdere, der enten var i risiko for at blive nedslidte eller var nedslidte, mulighed for at gennemføre et sporskifteforløb med henblik på at fastholde dem på arbejdsmarkedet. 

Med Trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse blev der afsat 25 mio. kr. årligt fra 2018 – 2021 til en sporskifteordning med formål om at give nedslidte eller nedslidsningstruede medarbejdere mulighed for at gennemføre et sporskifteforløb for at fastholde dem på arbejdsmarkedet.

Fakta om sporskifteordningen

 • Sporskifteordningen er en støtte for private og offentlige virksomheder i særligt nedslidningstruede brancher.
 • Målgruppen for ordningen er medarbejdere, som er i risikozonen for nedslidning eller er nedslidt pga. fysisk eller psykisk belastende arbejde.
 • Forløbet kan bestå af beskæftigelsesrettet vejledning og afklaring, erhvervsrettet efteruddannelse og eventuel praktik i en anden virksomhed.
 • En virksomhed kan få dækket op til 120.000 kr. pr. sporskifte, som dækker deltagerbetaling og lønudgifter.
 • 30 medarbejdere pr. virksomhed kan søge sporskifteordning om året.
 • Sporskiftepakken skal kunne gennemføres på 40 arbejdsdage, som kan spredes ud på et halvt år.

Målgruppen

Puljen kan søges af virksomheder inden for følgende brancher:

 • Anlægsarbejde
 • Daginstitutioner
 • Døgninstitutioner og hjemmepleje
 • Frisører og anden personlig pleje
 • Færdiggørelse af byggeri
 • Hotel og camping
 • Installation og reparation af maskiner og udstyr
 • Landbrug, skovbrug og fiskeri
 • Nærings- og nydelsesmidler
 • Opførelse og nedrivning af byggeri
 • Politi, beredskab og fængsler
 • Religiøse institutioner og begravelsesvæsen
 • Rengøring
 • Restauranter og barer
 • Slagterier
 • Transport af passagerer
 • Transportmidler
 • Træ og møbler
 • Vand, kloak og affald
 • Serviceydelser i forbindelse med luftfart.

Video - sådan søger du sporskifteArtikler om Sporskifteordningen

Læs forskellige artikler om ordningen her:

Viden og baggrund

Fasthold dine medarbejdere med sporskifteordningen

Som leder får du mange fordele ud af at bruge sporskifteordningen i din virksomhed. Brug ordningen til at forebygge mistrivsel og sygefravær, der kan koste din virksomhed dyrt.

Læs hele artiklen her
Viden og baggrund

Undgå nedslidning og få et bedre arbejdsliv med sporskifteordningen

Har du et krævende fysisk arbejde med gentagende arbejdsstillinger? Med sporskifteordningen kan du få nye kompetencer, så du kan skifte spor.

Læs hele artiklen her
Case

57-årige Kim Ravn skiftede spor, da skulderen stod af

I oktober 2017 sagde Kim Ravns skulder knæk to steder, da han skulle løfte en kasse på 20 kilo på sin daværende arbejdsplads WFS. Hans daværende chef opfordrede ham til gå i gang med et sporskifteforløb.

Læs hele casen her

Få mere viden og inspiration

Projekt om sporskifteordningen

Fra 2019-2020 har Cabi samarbejdet med Dansk Industri og CO-industri (TekSam) om at få flere virksomheder inden for nedslidningstruede brancher inden for industri og fødevarer til at søge puljen til sporskifte. Formålet med projektet har været, at flere medarbejdere, der er i risiko for nedslidning eller er nedslidte, gennemfører et sporskifteforløb, der kan være med til at fastholde dem på arbejdsmarkedet.

Indsatsen har bl.a. bestået af:

 • Virksomhedsbesøg
 • Telefonisk sparring og rådgivning med virksomhederne
 • Konkret hjælp til at udarbejde ansøgninger
 • Webinarer om projektet
 • Afholdelse af Regionalemøder
 • Deltagelse på TekSams Årsdag
 • Deltagelse på BFAI Årsdag
 • Udarbejdelse af casehistorier
 • Udarbejdelse af video.

Erfaringer fra projektet

Virksomhederne skal hjælpes til at se, at ordningen kan anvendes hos dem. Det kræver hjælp til at kunne se fleksibiliteten i ordningen og de mange muligheder til fx

 • at medarbejderne fx kun behøver at skifte delvis arbejdsopgaver/ funktion – (dokumentationsopgaver, sidemandsoplæring el.lign.)
 • at man kan tænke deling af funktioner ind mellem flere medarbejdere
 • at ordningen kan anvendes ifm. At borgeren er afskediget fx pga. nedslidning og dermed kan bruges til nyt job ude af virksomheden
 • at ordningen kan tænkes sammen med andre kompetenceudviklingsmidler.
-
-

Samarbejdspartnere i projektet:

-