Til dig, der er byggeleder

Som byggeleder har du en nøglerolle for, at det sociale ansvar kan føres ud i virkeligheden. Men du får også selv en gevinst. Når dit team tager et udsat menneske ind, får I løst opgaverne med loyale medarbejdere. I får den arbejdskraft, du har brug for her og nu og på den lange bane.

-

Rollen som byggeleder er en vigtig position

Du har ansvaret for, at jeres byggeri bliver færdig til tiden og i den aftalte kvalitet. Sådan er det også, når og hvis din virksomhed beslutter sig for at tage et socialt ansvar. Så har du ansvaret for, at det lykkes på din byggeplads.

Du er den, som kan hjælpe udsatte tilbage til en stabil hverdag, hvor de kan skabe værdi for jer, - og for dem selv og for samfundet.

Hvad er socialt ansvar?

Socialt ansvar er mange ting. Det er fx miljøhensyn og genbrug af byggematerialer. I denne sammenhæng er socialt ansvar, når en virksomhed åbner dørene for mennesker, som befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet. I kan gøre det ved at tage mennesker i praktik eller ved at ansætte. Det er mennesker, som ikke blot er ledige - de har som regel også andre udfordringer. Det er fx:

 • Unge uden uddannelse
 • Flygtninge og nydanskere
 • Mennesker med psykiske vanskeligheder
 • Tidligere kriminelle.

Læs mere om dem, du kan ansætte

Når I har besluttet jer for at tage et socialt ansvar, kommer de ud på byggepladsen og skal udføre et stykke arbejde.

På disse sider får du tips og gode råd, så du er klædt godt på til at køre jeres sociale ansvar i mål.

INSPIRATION

BB fiberbeton lykkes med at ansætte bl.a. flygtninge

BB Fiberbeton vandt CSR People Prize for deres store sociale ansvar. Virksomheden har en stærk familieånd, og de er bl.a. med til at skabe job til flygtninge. Få deres gode råd til at lykkes i videoen:

Derfor er socialt ansvar en god ide

 • Du får adgang til arbejdskraft, som måske er svær at finde
 • Du giver en chance til mennesker, som har brug for det
 • Det gør din virksomhed attraktiv i forhold til udbud, hvor der stilles krav om social ansvarlighed
 • Det giver stolthed og loyalitet blandt kollegaerne
 • Du kan mindske tyveri og hærværk fra byggepladserne – og derved spare tid og penge
 • Det øger tolerancen for byggegener
 • Det bidrager til et bæredygtigt og samfundsansvarligt byggeri
 • Din arbejdsplads bliver kendt som socialt ansvarlig.

Byggeriets Sociale Beregner

Med nogle få indtastninger kan du se den samfundsøkonomiske gevinst ved jeres sociale ansvar. Det er helt enkelt og ligetil.

Gå til Byggeriets Sociale Beregner

Værktøj: Skab overblik over arbejdsopgaver

På byggepladsen er der en del opgaver, som er vigtige for byggeprojektets fremdrift, men som hverken kræver særlige kompetencer eller høj håndværksmæssig faglighed at udføre.

Dette værktøj hjælper dig med at finde opgaver, som enten ikke bliver løst, eller som kan løses på sigt af en person fra kanten af arbejdsmarkedet.

Find værktøjet

Værktøjet er udarbejdet af Værdibyg, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar og Enemærke & Petersen a/s

Få overblik over en eller flere byggesager

Med to nemme skabeloner kan I få overblik over en eller flere af jeres byggesager. På den måde kan I meget konkret se, hvilket socialt ansvar I tager.

Find skabelonerne

Hvorfor skal vi gøre det?

At tage socialt ansvar kræver ikke en tryllestav. Det kræver vilje, en aftale, opbakning fra din ledelse, god og løbende dialog på byggeriet plus et samarbejde med lokale aktører.

Når man ikke har prøvet det før, kan der være at en gevinst i form af økonomisk tilskud til en ansat i en periode. Tilskuddet kan være til mentorstøtte, til arbejdstøjet, et fagligt kursus eller noget helt fjerde.

Byggeledere, entreprenører og håndværkere fortæller, at når først sådan en aftale er på plads, bliver der ro til at lære den nye medarbejder at kende. Det gode ved en introduktion, der følges til dørs med hjælp er, at det giver tid til at se mennesket an, finde styrkerne og få dannet relationen. Husk, at I arbejder med mennesker, som får mulighed for at starte på en frisk. Spørg ikke ind til fortiden. Tag imod personen og stil klare forventninger til, at han møder til tiden og udfører det aftalte arbejde. 

På den baggrund er der langt større sandsynlighed for, at praktikperioden fører til en egentlig ansættelse på byggeriet. Og det er en gevinst for både virksomhed, samfund og ikke mindst ham eller hende, som bliver ansat.

TIP 

Husk arbejdstøjet

Når I tager imod praktikanter eller ansætter mennesker i småjob, så sørg for, at de har det samme arbejdstøj, som jer andre. Det giver en god fornemmelse af at høre til og være en del af en rigtig arbejdsplads.

At være en del af et fællesskab er rigtig vigtigt.

TIP 

Vær tydelig og stil krav

Husk at være rigtig tydelig, når du taler med de mennesker, I tager imod. Byggeriet skal være færdigt til tiden, og derfor skal alle møde til tiden hver dag og løfte deres del af opgaven. For mange giver det en god ansvarsfølelse at have et vigtigt arbejde. Det er de færreste, som har lyst til at svigte deres kollegaer.

TJEKLISTE

Før indsatsen går i gang

 • Sørg for, at du har din ledelses opbakning. De skal støtte dig i den opgave, du skal udføre og som godt kan tage fem timer om ugen pr. person, I tager ind.
 • Find de rigtige byggesager. Nogle byggesager egner sig bedre end andre. Der skal være tid og opbakning fra bygherren, din egen ledelse og de andre medarbejdere på byggeriet. Derfor skal du være med til at fastlægge omfanget for, hvad I vælger at gøre på det konkrete byggeri. Kig på planen og vurder, hvor I har brug for ekstra kræfter. Det kan også være, at I har to byggerier i samme by, hvor I har brug for hænder til mindre opgaver.
 • Lav en god arbejdsdeling inden byggeriet går i gang. Hvem har hvilke opgaver og ansvarsområder. Det kræver nogle bygge- og planlægningsmøder at sikre en smidig proces.
 • Få en makker i administrationen. Der kan være forskelligt papirarbejde med kommunen og andre myndigheder. Det skal de tage sig af i HR-afdelingen eller løn- og personaleafdelingen.
 • Få en kontaktperson hos kommunen eller jobcentret. At tage mennesker ind i fx småjob sker altid i samarbejde med jobcentret. Du skal vide, hvad du kan forvente, og hvem du kan ringe til, hvis det brænder på. Invitér virksomhedskonsulenten på en kop kaffe og hør, hvad kommunen kan hjælpe med.  
 • Find ildsjælen. Har du en kollega, som altid tager de unge under sin vinge? Måske er han en god mentor, som kan hjælpe de nye godt i gang.
 • Tænk i opgaver og ikke i fuldtidsstillinger. Måske har I småopgaver, som kan løses af andre. 
 • Tag kontakt til en lokal erhvervsskole og hør om muligheder for fx opkvalificering, AMU/VEU kurser bl.a. før byggeriet starter. 

Det kan du forvente fra jobcentret

Alle jobcentre i landet driver virksomhedsservice. Det betyder, at du kan henvende dig her, hvis du har brug for arbejdskraft. Men jobcentret kan fx også hjælpe jer i gang med at ansætte med socialt ansvar. Det er fx gennem:

 • Virksomhedspraktik
 • Fleksjob
 • Job med løntilskud
 • Jobrotation
 • Voksenlærling
 • Mentorordning.

Du kan samarbejde med jobcentret på mange måder. Se hvordan på Cabis temaside

- I få byggesager kan der være behov for en dybere dialog med jobcentret om den unge. Det kan handle om tydelighed omkring jobaftalen. Men det kan også handle om, at den unge skal have nogle minimum kvalifikationer som ”Basalt kendskab til og brug af værktøj”.

Anders Sørensen, forretningsudvikler hos Enemærke & Petersen
Guideline: Under byggeriet

Under byggeriet

 • Følg jævnligt op på, hvordan det går. Er der udfordringer, skal du håndtere det med det samme. Skal den unge I har taget ind på opgaven have et kursus for at blive helt klar? – Tal med din kontaktperson fra jobcentret.
 • Skal I overveje ansættelse med løn efter et introforløb? Tag også snakken med eventuelle underleverandører – Måske har I haft det med i en aftale fra byggeriets start.
 • Hold ledelsen orienteret. De skal vide hvordan det går, så de fortsat kan støtte dig i indsatsen.
 • Tal med alle medarbejdere på byggeriet om det sociale ansvar I tager, og hvad det betyder i praksis fx for timelønnede eller en gruppe på akkord.
 • Brug dine ildsjæle på byggeriet til at kommunikere til ledelsen og til kollegaerne på byggepladsen.
 • Forklar fra start og stå fast på, hvorfor I fx har ansat beboere eller skoletrætte unge, og fortæl, hvordan der skal tages hensyn.
 • Tal om mulighederne på håndværker og byggemøder – I hjælper ledige i gang. I får arbejdskraft.
 • Snak fx om de opgaver, der handler om at hente og bringe materiale. Kan de løses af en person, der ikke er faglært, og som måske giver mere tid for faglærte medarbejdere?
 • Bryd ned i de opgaver, som kan klares af andre:
  • Pladsmand eller håndmand
  • Nedrivning og oprydning
  • Oprydning og madlavning
  • Kantineservice.
Guideline: Efter byggeriet

Efter byggeriet

 • Overvej sammen med din ledelse, om der efter byggeriet er nogle, I selv kan ansætte – Kan de komme med på et nyt byggeri?
 • Er der nogle af dem, som har været tilknyttet byggeriet, der skal uddannes inden for faget.
 • Overvej, om der efter byggeriet opstår nye stillinger, som personer, der har været tilknyttet byggeriet, kan få glæde af.
 • Få feedback fra kollegaerne – Hvad gik godt? Hvad gik skidt? Hvad skal vi gøre anderledes næste gang? Den feedback skal du også dele med din ledelse.

Størrelsen på byggeriet spiller ind

Omfanget af en byggeentreprise har stor indflydelse på mulighederne for social beskæftigelse. Ved de meget store byggesager er der typisk mange faggrupper og underleverandører tilstede gennem hele byggeprocessen. Og der er langt flere mennesker – så sandsynligheden for at komme i dialog med nogen er større.

Det betyder, at du som byggeleder kan matche en skoletræt ung mand med fx murer, maler eller el - og dermed kan succesraten øges ved, at der er et fagligt match med interesse, håndelag og kemi.

Men også på mindre byggesager kan det lade sig gøre. Kig efter ildsjæle blandt både kolleger og underleverandører, bring det på banen ved frokostsamling eller spørg til erfaring og interesse hos de mennesker, som byder sig til lokalt.

Tre onepagers, der hjælper dig i mål, når du skal ansætte og have løst opgaver

Opgavebeskrivelse

Download

Krav til kandidaten

Download

Sådan ansætter du til småopgaver

Download

Hvad gør andre?

INSPIRATION

Kunderne efterspørger, at vi tager socialt ansvar

For NCC er det helt naturligt at tage et socialt ansvar. Bl.a. fordi det matcher de forventninger, deres kunder har. Det skaber også en enorm stolthed i organisationen. Hør mere i videoen:

INSPIRATION

Se, hvem du kan samarbejde med i hele landet

CFBU har i samarbejde med KL og Boligsocialnet udarbejdet et Danmarkskort, der giver et overblik over det boligsociale arbejde i landet. I filmen forklarer konsulent Mette Fabricius Madsen ideen med kortet, og hvordan det kan bruges. Prøv selv kortet på boligsocialkort.dk 

Skabelon

Her er en skabelon til sociale klausuler og frivillige aftaler, som du kan bruge i dit arbejde

Hent eksempel på en frivillig aftale (word)

Til top^

Læs også:

-

Til bygherrer

-

Til entreprenører

-

Til kommuner

Projekt

Social beskæftigelse i byggeriet

Projektet er afsluttet i 2020. Cabi var sammen med en lang række interessenter med i projektet, der skulle gøre det nemmere for bygherrer og entreprenører at løfte udsatte mennesker i job indenfor byggebranchen. Læs om projektet her

Læs mere