ESG - dokumentation

Et godt arbejdsmiljø tæller med i din ESG-dokumentation

Med et godt arbejdsmiljø er I med til at skabe en succesfuld, produktiv og ansvarlig forretning. Et dårligt arbejdsmiljø kan derimod have store konsekvenser for virksomheden. 

Socialt ansvarlige virksomheder passer godt på sine medarbejdere med en aktiv indsats for et godt arbejdsmiljø. Når medarbejdertilfredsheden er høj, er I med til at sikre, at jeres medarbejdere trives og har lyst og mulighed for at forblive på arbejdsmarkedet.

Gevinsterne er også mange: Styrket produktivitet og engagement, reducerede omkostninger og fravær samt bedre muligheder for at tiltrække og fastholde medarbejderne.

En arbejdsmiljøindsats kan indeholde

 • Gennemførelse af lovpligtig arbejdspladsvurdering (APV)
 • Udarbejdelse af og oplæring af medarbejdere i konkrete sikkerhedsprocedurer
 • Udarbejdelse og efterlevelse af politik for arbejdsmiljø. Herunder delpolitikker om: sygefravær, sundhed, graviditet, stress, trivsel og life-balance, chikane og mobning samt overvågning og sikring af privatliv.
""

Eksempler på arbejdsmiljøtemaer

 • Medarbejdernes sikkerhed, arbejdsstedets indretning, brugen af tekniske hjælpemidler og omgang med materialer
 • Unødige fysiske belastninger og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger
 • Unødig støj og påvirkning fra stråling eller anden påvirkning fra farlige stoffer og materialer
 • Hensyn til medarbejderens alder, indsigt, arbejdsevne og øvrige forudsætninger, når arbejdet skal udføres, herunder særlige hensyn til gravide og ammende medarbejdere
 • Sikring af den nødvendige instruktion og oplæring af medarbejdere
 • Inddragelse af medarbejdere i arbejdsmiljøindsatsen.

Særlige temaer ift. psykisk arbejdsmiljø

 • Rimelige grænser for arbejdsmængde og tidspres
 • Overensstemmelse mellem medarbejdernes faglige og personlige forudsætninger og de opgaver, de bliver tildelt
 • Overensstemmelse mellem opgaverne og de ressourcer, der er til rådighed
 • Forbygge og undgå uløste konflikter, mobning og chikane.

Hvilke data kan bruges til dokumentation af S'et i ESG?

 • Har virksomheden modtaget påbud vedrørende arbejdsmiljøforhold?
 • Sygefraværsprocent, både samlet og fordelt på
   • Kort- og langtidssygefravær
   • Egen sygdom og fravær som følge af arbejdsulykke
 • Medarbejderomsætningshastighed, herunder andel af fratrådte medarbejdere, der ufrivilligt har forladt virksomheden
 • Medarbejdertilfredshed eller medarbejderengagement
 • Andel af nyansatte, der forlader virksomheden inden for 12 måneder efter ansættelse
 • Antal indberetninger af krænkende adfærd fordelt på indberetninger vedrørende internes og eksternes adfærd.

Hvis virksomheden har relevante politikker og/eller målsætninger på området, kan de med fordel indgå i dokumentationen, fx:

 • Målinger på tilfredshed
 • Antal indberetninger til eventuel whistleblowerordning.

ESG-dokumentation og GDPR

Når virksomheder offentliggør data på S’et i ESG, kan der være tale om videregivelse af personfølsomme oplysninger. Vær derfor særlig opmærksom på GDPR-reglerne.

Særligt i mindre virksomheder kan der være brug for at anonymisere oplysninger og historiefortælling, da det ellers gør det let at identificere enkeltpersoner ud fra data.

 

Eksempler på, hvordan virksomheder arbejder med temaet: 

Fokus på trivsel

Virksomhed efterlever deres arbejdsmiljøpolitik med klare rammer og rutiner for opfølgning på medarbejdernes trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. Fokus i de løbende trivselssamtaler ligger på, hvad der for den enkelte kan føre til mistrivsel, og hvad der går forud for et eventuelt fravær.

""

Autoriseret arbejdsmiljørådgivning hos Cabi

Cabi er autoriseret til at rådgive om psykisk arbejdsmiljø. Vi kan hjælpe jer, hvis I har fået et rådgivningspåbud, eller hvis I ønsker at søge midler til forebyggende indsatser.

Læs mere om, hvad Cabi kan hjælpe jer med
Metode og værktøj

Benchmarkmodellen

Brug den til at måle, hvor god jeres virksomhed er i forhold til andre virksomheder til at tage socialt ansvar.

Læs mere om modellen
Viden og baggrund

Trivsel og mistrivsel på arbejdspladsen

Hvad er god trivsel på arbejdspladsen, og hvilke værktøjer kan man gribe til, hvis man som leder eller personaleansvarlig vil arbejde målrettet med trivslen?

Læs mere om trivsel
Metode og værktøj

Skabelon til at dokumentere S'et i ESG

Hent ESG-skabelonen, så du nemt kan dokumentere på S'et i ESG. Vis din virksomheds sociale ansvarlighed i en let overskuelig skabelon.

Læs mere og hent skabelonen

SPØRG CABI

Har du spørgsmål om ESG og socialt ansvar? 

Så kontakt Carsten, Ea eller Marianne. 

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |